Doç. Dr. Yalçın İzbul

Hacettepe Üniversitesi eski öğr. üyesi

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Intermediate Level Exercises

A Weekly Supplement Issued On Wednesdays

03/27/02 - 0007

 

Edifying Quotation Of The Week:  "Education is a progressive discovery of our own ignorance." -- Will Durant... Eğitim, nekadar cahil olduğumuzu  gitgide daha iyi öğrenmemizdir...

Humorous Quotation Of The Week:  "It's not that I'm afraid to die. I just don't want to be there when it happens." -- Woody Allen... Ölümden korkmasına korkmuyorum da, o sırada orada bulunmağa hiç niyetim yok...

[Laf aramızda, Mr. Allen benim Nah İnsana ve Anasni Han adlı kitabımdan esinlenmiş: "Cenazelere gitmekten hiç hoşlanmıyorum; kendi cenazeme bile gitmeğe niyetim yok." Selvi Yayınları, Ankara, 1991(2. Bası), s. 31]

(Intermediate Level Sorularınızı Çarşamba Ekimizde Türkçe, Advanced Level Sorularınızı Perşembe Ekimizde İngilizce Olarak Yanıtlıyorum)

   
 

GRAMMAR & VOCABULARY

THE CONDITIONAL MOOD / KOŞUL KİPİ

If'li Tümceler -- Altıncı Bölüm
DEVRİK TÜMCE TİPLERİ

    Daha önce de değindiğimiz gibi, if-tümcelik başa alındığında koşul vurgulanmış olur. Ancak, elimizde bir başka vurgulama olanağı daha var: Devrik tümce oluşturmak. Devrik tümce, biliyorsunuz, soru düzeninde (yard. fiil + özne... bazen de: asıl fiil + özne) kurulur. Ama bir soru olarak algılanmaz: Yazıda soru işareti değil, ünlem veya doğrudan nokta kullanılır; konuşmada soru tonlaması yapılır. Bağlama göre, çeşitli vurgulanmış duygu ve anlamlar iletilir.

TİP I :

If you should  --------›  Should you

Should you come this way again, please look me up.

Yolunuz bir daha bu taraflara düşecek olursa, lütfen beni arayınız. (Gelecek zaman, yani Tip-1 kullanıldığını temel-tümcelikten çıkarsıyoruz. Ricanın gereği gelecekte yerine getirilecektir. [Umarım hala "should", herzaman "shall" in past tense'dir gibi yanılgılar içinde değilsiniz. Birgün, o konuya da eğiliriz...]

 

TİP II :

If I were  --------›  Were I

If he went away  --------›  Were he to go away

If you stopped & thought  --------›  Did you but stop & think

Were I in your shoes, I wouldn't take such a risk. = Senin yerinde olsam, böyle bir risk almam.

Were he to go away and leave you, you'd be in a very difficult position. = Çekip gitse ve seni terketse, çok zor bir durumda kalırsın.

Did you but stop and think about it, you'd see how hopeless our situation is. = Durup bir düşünsen, durumumuzun ne denli umutsuz olduğunu görürsün.

 

TİP III :

If it had been  --------›  Had it been

If she had lost  --------›  Were she to have lost

If she could have arrived  --------›  Could she have arrived

Had it been any harder, we wouldn't have been able to do it. = Eğer daha zor olmuş olsaydı...

Were she to have lost all her money, she would have been terribly upset. = Eğer bütün parasını kaybetmiş olsaydı...

Could she have arrived sooner, she would have got the job. = Daha erken gelebilmiş olsaydı...

DİKKAT... DİKKAT...

    Gerek Tip II, gerekse Tip III için ikinci örnek tümceler "were I" yapısı ile başlıyor. Birincisini present, ikincisini past anlamlı kılan nedir? Yanıt: Birincisi bir present mastar, ikincisi ise bir perfect mastar ile oluşturuldu: To lose = kaybetmek... To have lost = kaybetmiş olmak... Perfect mastar kullanımı, olayı geçmiş zamana taşıyor.

[Devam Edecek]

 

 
   
 
  Vocabulary Study: Verb + Customary Particle Combinations 

Five Such Items Are Presented Each Week

No Need To Get Involved In Any Linguistic Discussion of Whether These Are "Phrasal" or Not; or, Whether the Accompanying Particle Is an Adverb or a Preposition: Just Concentrate on the Constructions Presented and, Profitably, Memorize the Sample Sentence(s) Offered

Açıklayıcı Not: Dikkatinizi Verilen "Deyim" ve "Deyiş" lerin Anlamı ve Kullanım Özellikleri Üstüne Yoğunlaştırınız ve Lütfen Örnek Tümceleri Ezberleyiniz. Çok Yararını Göreceksiniz. Benim Değerlendirme Ölçeğimde "Orta-Boy Sözcük Bilgisi" Sınıfına Giren Bu Tür Yapılara Tam Hakim Olmak, ÜDS veya KPDS gibi Sınavlarda Başarı İçin Bir Başka Gerekirlik

bargain with smb for/over sth  = pazarlık etmek... We bargained hard with him over the price, but couldn't get a discount...

beat back = geri püskürtmek... The enemy units were soon beaten back on all fronts... [front = cephe]

become (what ... of smb) = başlarından neler geçti, şimdi ne hallerdeler?... I wonder what has become of all my old friends back home...

beg of smb / for sth = rica etmek, (için) yalvarmak... I beg of you not to give them the chance to do it... She begged for help, but could get none from them... I beg your pardon... [Biliyorsunuz bu sonuncusu, bağlam ve ses tonuna göre "affınızı rica ediyorum" dan "ne demek istiyorsun sen yahu" ya kadar türlü anlam ve nüanslar taşıyabilir.]

believe in smb/sth = inanmak, güvenmek... Do you believe in magic?... Do you believe in love at first sight?... [Bu tümcelerde "İnanır mısınız?" Ama, şu iki anlatımı not ediniz: "I believe you" = Sana inanıyorum... "I believe in you" = Sana güveniyorum; veya, senin bunu başarabileceğine inancım tam.]

   
 
 Here Is A Pre-Intermediate Level Grammar Test I have Prepared For You 

555 KPDS/ÜDS KURALI GEÇERLİ !!

Yani, 5 Dakika içinde 5 Soruda 5 Doğru Yanıt Veremiyorsanız, Zahmet Edip Bu Sınavlara Girmeyin. (Dost Acı Söyler)

1. We are considering .............. their offer.

          a. accepting     b. accepted     c. having accepting     d. to accept     e. to have accepted

2. It's the first time you've been to China, ............. ?

          a. are you     b. is it     c. haven't you     d. isn't it     e. aren't you

3. You .............. me because I never said I'd meet you there.

          a. must be misunderstanding     b. must misunderstand     c. must have misunderstood

          d. had to misunderstand     e. ought to have misunderstood

4. She is ............. to go out alone at night.

          a. enough old     b. too young     c. as old as     d. enough as old     e. as old enough

5. The weather is getting colder ............. colder.

          a. by    b. than     c. more     d. and     e. then

* * * * *

Answers A Little Down The Page

You can always mail me, should you have any doubts lingering on your mind.

 
   

[ All Ads Deleted ]

   
 

 

Key To The Grammar Test:  1. a    2. d    3. c    4. b    5. d

AÇIKLAMALAR

1. "to consider" fiilinden sonra "gerund" kullanılması gerekiyor...

2. "Tag questions", TEMEL TÜMCELİK (main clause) 'teki yardımcı fiil ile, aynı tense ve aynı kişi kullanılarak kurulur. "(that) you've been...etc" yan-tümceliktir (subordinate clause)...

3. Geçmişe dönük mantıksal çıkarsama: "Yanlış anlamış olmalısınız"...

4. too + sıfat + mastar : Bu yapıyı Türkçe'ye hep "...mayacak kadar + sıfat" şeklinde çeviriniz... Zaten diğer şıklar gramer açısından geçersiz.

5. comparative + and + comparative : "gitgide daha" anlamına gelen bir yapı... 

 

* * * * *

 

         

ANASAYFA  --  TESTLER  --  OKUMA  --  EĞLENCE

 

BU YAYINDA KULLANILAN FONETİK SİMGELERİ

æ = /a/ ve /e/ arası: cat /kæt/, black /blæk/, bad /bæd/, man /mæn/ ------  : /a/ ile /o/ arası... UK İngilizcesinde /o/ ya daha yakın; USA ingilizcesinde /a/ ya daha yakın: hot /ht/, fog /fg/, dock /dk/  -----  I : (Schwa) : İnternet ortamında /@/ veya başaşağı "e" ile temsil edenler var. İngilizce'de aşağı yukarı bütün ünlülerin vurgusuz hecelerde yuvarlandığı, orta damağın çeşitli yerlerinde oluşturulan seslik. Türkçe'de /ı/ ile /a/ arası bir ses. Hatta, "ğ" harfinin gırtlaksı olmadığı çoğu zaman bu sesi verdiğini söyleyebiliriz: ağlamak /a-ğı-lamak/  ------  Ø = thin /Øin/, thimble /Øim-bl/, thunder /Øan-dır/... "pelthek pelthek" konuşma...  ------ ð = this /ðis/, then /ðen/, those /ðouz/...  ses "telleri" titreşimsiz "Pelthek" kardeşin "badzi badzi" yürüyen titreşimli kardeşi...  -------- w "Dabılyu", /u/ nun katmerlisi. Hakkını veriyoruz. Dudaklar yuvarlak ve ileri uzatılmış. /v/ ile uzaktan yakından bir akrabalığı yok... /v/ sesi için konuşma organ ve boşlukları aynen /f/ sesi için olduğu gibidir ve /f/ sesinin titreşimli kardeşidir...  --------  N = "-ing"...  ---------  : İki nokta üstüste: önceki sesi uzat...  --------- /r/ BBC İngilizcesinde telaffuz edilmiyorsa, göstermiyoruz...

___________________________________________________________________________

Bu E-Posta Gönderisinin İçeriği Ticari Amaçla Çoğaltılamaz. Tamamen Özgün, Bir Bölümü Yayınlanmış, Bir Bölümü Yayına Hazırlanmakta Olup, Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Göstermek Koşuluyla Eğitimde Kullanabilirsiniz: Emeğe Saygı Lütfen.

___________________________________________________________________________