Doç. Dr. Yalçın İzbul

Hacettepe Üniversitesi eski öğr. üyesi

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Intermediate Level Exercises

A Weekly Supplement Issued On Wednesdays

04/17/02 - 0010

 

Manbashing Quotation Of The Week:  "Why was man created first? Because the creator had to make a rough draft before making the final masterpiece!" -- Anonymous... Neden acaba önce erkek yaratılmıştı? Çünkü Tanrı, nihai sanat eserinden önce bir kaba kopyasını yapmak gereğini duymuştu....

Humorous Quotation Of The Week:  "If Noah had been truly wise, he would have swatted those two flies." -- -- Helen Castle... Nuh Peygamber gerçekten bilge olsaydı, o iki sineği yamyassı ediverirdi...

(Intermediate Level Sorularınızı Çarşamba Ekimizde Türkçe, Advanced Level Sorularınızı Perşembe Ekimizde İngilizce Olarak Yanıtlıyorum)

   
 

GRAMMAR & VOCABULARY

THE CONDITIONAL MOOD / KOŞUL KİPİ

If'li Tümceler -- Sekizinci Bölüm

GENERAL EXERCISE

PART - II

9) If I ............... you, I wouldn't buy that old car.

a) had been     b) would be     c) will be     d) am     e) were

10) If the fog gets any thicker, they .............. to cancel the game altogether.

a) had to decide     b) might have to decide     c) have decided

d) were going to decide     e) would have decided

11) You ............... less bread -- if you really want to lose some weight,

a) had better eat     b) have eaten     c) will have eaten

d) are rather eating     e) would have eaten

12) I'm terrified of planes. I'd feel much safer if we ................ by boat.

a) will go     b) 've been going     c) had gone     d) were going     e) are going

13) I .............. it that color -- if I were you.

a) had painted     b) will paint     c) don't paint

d) didn't paint     e) wouldn't paint

14) Unless you ............... the bell twice, nobody will answer it.

a) don't ring     b) ring     c) will ring     d) won't ring     e) rang

15) ............... there be any delay, please notify us at once.

a) Unless     b) Can     c) Had     d) Should     e) Were

16) I ............... very grateful if you .............. as soon as possible.

a) should have been / would have been     b) shall have been / will have been

c) am being / will reply     d) should be / would reply     e) were / would reply

[Answers Further Down The Page]

 

 
   
 
  Vocabulary Study: Verb + Customary Particle Combinations 

Five Such Items Are Presented Each Week

No Need To Get Involved In Any Linguistic Discussion of Whether These Are "Phrasal" or Not; or, Whether the Accompanying Particle Is an Adverb or a Preposition: Just Concentrate on the Constructions Presented and, Profitably, Memorize the Sample Sentence(s) Offered

Açıklayıcı Not: Dikkatinizi Verilen "Deyim" ve "Deyiş" lerin Anlamı ve Kullanım Özellikleri Üstüne Yoğunlaştırınız ve Lütfen Örnek Tümceleri Ezberleyiniz. Çok Yararını Göreceksiniz. Benim Değerlendirme Ölçeğimde "Orta-Boy Sözcük Bilgisi" Sınıfına Giren Bu Tür Yapılara Tam Hakim Olmak, ÜDS veya KPDS gibi Sınavlarda Başarı İçin Bir Başka Gerekirlik

carve on/into  = oyarak yazmak veya şekillendirmek... He carved his name on a tree... They carved their names into the columns of the main hall... carve  out of = oyarak şekillendirmek... The statues were carved out of wooden blocks...

caution smb against smb/sth  = uyarmak... I had cautioned you against that possibility...

change into = 1) dönüştürmek.... An alchemist was a person who tried to discover a way to change ordinary substances into gold... 2) üstünü değiştirmek.... She went home and changed into an evening dress. ( = abiye kıyafet)...

charge at = saldırmak, hücum etmek... The wounded animal suddenly charged at the group... charge for  = fiat koymak, o kadar istemek, o kadara satmak... How much do you charge for those picture cards?.. charge with = ile suçlamak... He was charged with first-degree murder (= planlanmış cinayet)...

cheat smb out of sth = dolandırmak... The swindler cheated the poor widow out of a lot of money...

Buradaki çalışmamız, sizler için her hafta beş yeni deyim/deyiş şeklinde anlaşılmalıdır. Biliyorsunuz, çok geniş kapsamlı ve sistematik bir çalışmayı (47 yıl sürecek !!) Pazartesi günleri Anadergimizde sunuyorum.

   

[ All Ads Deleted ]

   
 
 

GENERAL EXERCISE - II

YANITLAR, ÇEVİRİLERİ VE AÇIKLAMALAR

 9 - e   If I were you, I wouldn't buy that old car. Tip II: Seninde yerinde olsam, o arabayı almam... "O arabayı aşma" anlamına uyarı veya akıl verme...

 10 - b   If the fog gets any thicker, they might have to decide to cancel the game altogether... Gelecekteki bir olasılıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla Tip I... Might, could, would, should gibi yardımcı fiillerin, kimi zaman may, can, will ve shall için "past tense" gibi davrandıkları, kimi zaman ise kendileri de present anlamlı bağımsız birer yardımcı fiil olduklarından çeşitli kereler söz ettik. "May" yerine "might" tercihi ise olasılığın daha düşük olduğunu gösteriyor. (altogether = tümüyle)

 11 - a   You had better eat less bread -- if you really want to lose some weight. ... "had better" tıpkı may/can/must gibi bir yardımcı fiildir, onlar gibi davranır.

 12 - d   I'm terrified of planes. I'd feel much safer if we were going by boat... Tümceden şu anda uçağa binmek üzere yada uçakta olduğumuz anlaşılıyor. Şu anda gemiyle gidiyor olsak kendimi daha güvende hissederdim = Present anlamlı olduğundan = Tip II...

 13 - e   I wouldn't paint it that color -- if I were you... Senin yerinde olsam o renge boyamam. Şimdiki zaman = Tip II...

 14 - b   Unless you ring the bell twice, nobody will answer it... Gelecek zaman: Tip I: Kapıyı iki kez çalmadıkça kimse açmayacaktır...

 15 - d  Should there be any delay, please notify us at once... Emir tümcesinin gereği gelecek zamanda gerçekleşecektir, dolayısıyla Tip I... Ayrıca bknz. Koşul Tümcelerinde Devrik Tipler: Yani (If you should = Should you... If there should be = Should there be...)

 16 - d  I should be very grateful if you would reply as soon as possible... Mümkün olduğunca çabuk cevap verirseniz minnettar olurum...Bir nezaket tümcesi. Bknz. if-tümcelikte yardımcı fiiller konusu... Öte yandan, "a" ve "b" şıkları "reply" yerine "be" fiilinden dolayı anlamsız...

[Devam Edecek]

 

* * * * *

 

         

ANASAYFA  --  TESTLER  --  OKUMA  --  EĞLENCE

 

BU YAYINDA KULLANILAN FONETİK SİMGELERİ

æ = /a/ ve /e/ arası: cat /kæt/, black /blæk/, bad /bæd/, man /mæn/ ------  : /a/ ile /o/ arası... UK İngilizcesinde /o/ ya daha yakın; USA ingilizcesinde /a/ ya daha yakın: hot /ht/, fog /fg/, dock /dk/  -----  I : (Schwa) : İnternet ortamında /@/ veya başaşağı "e" ile temsil edenler var. İngilizce'de aşağı yukarı bütün ünlülerin vurgusuz hecelerde yuvarlandığı, orta damağın çeşitli yerlerinde oluşturulan seslik. Türkçe'de /ı/ ile /a/ arası bir ses. Hatta, "ğ" harfinin gırtlaksı olmadığı çoğu zaman bu sesi verdiğini söyleyebiliriz: ağlamak /a-ğı-lamak/  ------  Ø = thin /Øin/, thimble /Øim-bl/, thunder /Øan-dır/... "pelthek pelthek" konuşma...  ------ ð = this /ðis/, then /ðen/, those /ðouz/...  ses "telleri" titreşimsiz "Pelthek" kardeşin "badzi badzi" yürüyen titreşimli kardeşi...  -------- w "Dabılyu", /u/ nun katmerlisi. Hakkını veriyoruz. Dudaklar yuvarlak ve ileri uzatılmış. /v/ ile uzaktan yakından bir akrabalığı yok... /v/ sesi için konuşma organ ve boşlukları aynen /f/ sesi için olduğu gibidir ve /f/ sesinin titreşimli kardeşidir...  --------  N = "-ing"...  ---------  : İki nokta üstüste: önceki sesi uzat...  --------- /r/ BBC İngilizcesinde telaffuz edilmiyorsa, göstermiyoruz...

___________________________________________________________________________

Bu E-Posta Gönderisinin İçeriği Ticari Amaçla Çoğaltılamaz. Tamamen Özgün, Bir Bölümü Yayınlanmış, Bir Bölümü Yayına Hazırlanmakta Olup, Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Göstermek Koşuluyla Eğitimde Kullanabilirsiniz: Emeğe Saygı Lütfen.

___________________________________________________________________________