ingilizce gramer testleri

Türk Öğrenciler için - Pratik İngilizce

İZBUL GRAMER TESTLERİ

GRAMMAR TEST - 012

ingilizce gramer testleri

copyright01-gramercopyright02-gramer

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Testler Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

Allow Yourself 20 Minutes for this Test. Fill in the Blanks, Choosing a Word from Among the Supposed Alternatives

There are 20 Questions in this Test

Level : WOW !!

(Bu test, çeşitli yabancı kaynaklı testler örnek alınarak hazırlanmış, ancak Türk adayların genelde zayıf olduğu konular önplana çıkartılmış, ayrıca ülkemizde uygulanan sınav uygulamaları dikkate alınarak 1 doğru + 4 çeldirici üzerinden yeni düzenlemeye gidilmiştir)

Bir Büyük Uyarı: Konuşma dili ve yazı dili iki ayrı dil gibi davranır. Sınav dili ise yine bambaşka kurallara bağlı gibidir. Aşağıdaki testte "yanlış" kabul edilen şıklardan bazıları, özellikle konuşma dili açısından "aşırı katı" sayılabilir. İşte bu nedenle, "Amerika'da on yıl Üniversite hocalığı yapmış" nice kişi ÜDS veya KPDS gibi sınavlarda şaşırtıcı derecede düşük puanlar alabiliyor. Sınav sorularında geçerli olan gramer kuralları gerçekten titiz ve katıdır -- kesinlikle de özel hazırlık gerektirir.

Burada açıklanma gereği gösterebilecek kimi sorular için daha önceki testlerimizde yer alan benzer sorularda açıklama verilmiş olduğu için, tekrara gitmiyoruz.

ingilizce gramer

READY... STEADY... GO !!

ingilizce gramer

 

 01  If only ............... , none of this would've happened.

a. I will not have mentioned it

b. I hadn't mentioned it

c. had I not mentioned it

d. I would've mentioned it

e. it is not mentioned

gramer  

 

 02  Yes, I know you're tired this morning; but ............... to the party, you wouldn't've come home and gone to bed so late.

a. if you wouldn't go

b. if you've not gone

c. if you hadn't gone

d. if you wouldn't have gone

e. if you didn't go

gramer  

 

 03  If I'd realized this before, I ............... in such a mess now.

a. wouldn't be       b. weren't       c. had not been

d. wouldn't have been        e. won't have been

gramer  

 

 04  ............... for his great courage, all lives would have been lost.

a. If it had been

b. It wouldn't have been

c. Wouldn't it have been

d. If it were

e. Had it not been

gramer  

 

 05  The thief managed to get away ............... he was badly injured when he jumped over the wall.

a. as a result             b. though

c. nevertheless           d. however

e. despite

gramer  

 

 06  When it started to rain, I .............. the shopping.

a. would just go to

b. was going to buy it

c. would've gone for

d. was just about to leave to do

e. won't have been coming back from

gramer  

 

 07  ............... it, but I didn't have enough money on me.

a. I was going to buy

b. I wouldn't have bought

c. I have been going to buy

d. I wouldn't've been going to buy

e. I wouldn't buy

gramer  

 

 08  "I never expected to see you at the airport yesterday." "Yes, I ............... some friends.

a. have been seeing off

b. was seeing off

c. have seen off

d. would've been seeing off

e. didn't see off

gramer  

 

 09  Am I happy to see you back! ............... you so much!

a. I've missed        b. I used to miss

c. I'd miss             d. I'd have missed

e. I'm missing

gramer  

 

 10  "How long has your husband been away?" "Well, on Friday ............... for three weeks."

a. he would have been         b. he's been going

c. he's gone             d. he'd have been going

e. he will have been gone

gramer  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 11  "What excellent Turkish you speak!" "So .............. ! I've been living in Ankara for ten years."

a. So must I         b. So do I

c. So I should       d. So I could

e. So much more

gramer  

 

 12  "Oh, my God! What was that noise?" "Don't worry. It ............... Elmoş chasing some cats."

a. can't have been

b. should have been

c. must have been

d. ought to have been

e. had to be

gramer  

 

 13  What a smart suit that is you've got on. It ............... very expensive to buy.

a. ought to have been

b. should have been

c. had been

d. must have been

e. can't have been

          gramer  

 

 14  "Must I always pay my rent by cheque (check)?" "No, you ............... . Pay it whatever way you want to."

a. mustn't          b. shouldn't          c. dare not

d. can't              e. needn't

gramer  

 

 15  It must have been a very interesting performance. I would like ............... it, too. I'm sorry I missed it.

a. to be seeing           b. to see          c. to have seen

d. to be seen              e. to have been seeing

gramer  

 

 16  Isn't it about time ............... taking things seriously?

a. for you starting        b. you to start         c. you started

d. starting                   e. to have been starting

gramer  

 

 17  Never in my life ............... such an unusual performance!

a. have I seen          b. I see          c. I have seen

d. I will see              e. I had seen

gramer  

 

 18  Between the two mountains ............... .

a. the river is

b.  is a river

c. the river is there

d. a river is

e. there the river is

gramer  

 

 19  Not only ............... buildings, but they also specify the different kinds of materials to be used.

a. design architects do

b. architects do design

c. do architects design

d. do design architects

e. design do architects

gramer  

 

 20  The Angora cat, ............... can be seen in our local zoo, is an extremely beautiful animal.

a. of which

b. that

c. specimens of which

d. that a specimen of

e. a specimen

gramer  

 

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce gramer testleri

grammar 011     gramer anasayfa     grammar 013

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE