Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

2003 - 2006 DÜNYA BİRİNCİSİ !!

Ders Serisi # 001

February 26, 2006

 
 

Başlarken:

"YENİDEN OKULA" DİZİSİ

Bugüne değin, "İngilizce bildiğini sananları inceden kışkırtalım" derken, başlangıç sonrası destek gereksinimi olan asıl yoğun okuyucu gruplarını ihmal ettik. Bu yeni dizi, "intermediate" öncesi okurlarımıza yönelik olacak.

Bu diziyi aynı zamanda, Eğitim Seti'mize talip olup olmamakta bir mihenk taşı olarak da kullanabilirsiniz. Eğitim Seti'miz, orta dereceleri taban kabul ederek, "the sky is the limit," ilkesini izlemektedir. Buradaki dizide vereceğim test ve egzersizlerin büyükçe bölümünü rahatça anlayıp çözemiyorsanız, Eğitim Seti'mize hiç talip olmayınız.

İntihalci tayfasına açık uyarı: Sitemizdeki diğer bütün bölümler gibi,  (aksi belirtilmedikçe) buradaki çalışmalarımız da özgün nitelikte, emek ürünü sunumlardır ve hertürlü yayın hakları saklıdır.

Eğitim amacıyla, okul ve deshanelerde veya özel ders koşullarında öğrenciye sunulmasına karşı çıkmıyorum. Yalnız, sitemizin gerek üslup özellikleri, gerekse geniş kitlelerce tanınması nedeniyle, kaynak göstererek kullanmanızı, güzel adınıza gölge düşürmemenizi tavsiye ederim.

Ticari amaçla yapılacak hertürlü intihal ise, Sitemizde teşhir edilmek ötesinde, telif yasaları çerçevesinde dava konusudur.

Yorum ve önerilerinizi sevinçle karşılar, gönlünüzce yararlanmanızı dilerim.  Yalçın İzbul

 
 

 MESAJ

 E-KİTAP Back-To-School Series

 Lower Intermediate English -- 001

 
 

SIMPLE PRESENT versus PRESENT CONTINUOUS

 

Reminders & Examples

Hatırlatıcı Örnekler

 

Turkland buys large amounts of natural gas from Russia.

 

Genel bir durum. Eylem/olay geçici veya bir defalık değil.

I usually visit my old (eski) school friends on the weekends.

 

Huy, alışkanlık, HER haftasonu.

We water these flowers every day.

 

İşin doğası gereği, HER gün.

The sun rises in the east.

 

Ezelden ebede.

I smell something strange in the kitchen.

 

"Şu anda" = "Continuous" gerektiren bir durum; ama bazı özellikli fiiller "continuous tense" lerde kullanılamazlar.

Look out! He has a gun. (Dikkat et! Silahı var.)

 

Yukardaki gibi.

Presently, there are four candidates in the election race.

 

"Halen, şu anda, devam etmekte", ama "be" fiili normalde "continuous tense" lerde kullanılmaz.

Presently, four candidates are campaigning for election.

 

Yukardaki "be" fiili ile karşılaştırınız. Burada fiil "to campaign".

My brother is watching T.V. upstairs at the moment.

 

"Halen, şu anda, devam etmekte".

Ali is having dinner with his girlfriend at the moment.

 

"To have dinner", "sahip olmak" anlamında değil; "yemek içmek" anlamında.

We are having a lot of fun tonight.

 

"To have fun", "sahip olmak" anlamında değil; "eğlenmek" anlamında.

 
 
 

NOT: Tarafımızca, yukarda sözü edilen özellikli fiillerden 65 adet saptanmış, Eğitim Seti'mizin Ana Kitap'ında "The Tenses" Bölümünde ve İngilizce'nin Püf Noktaları kitabımızda "Madde #031" başlığı altında ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Başlıcaları: be (aktif çatıda), have, own, see, hear, notice, believe, feel, think, know, understand, suppose, remember, want, love, like, forget, forgive, agree, prefer, smell (=kokmak, yani "koklamak" değil), taste (=tadında olmak, ...tadını vermek. Yani, tadına bakmak, anlamında değil: "I am now tasting it -- it tastes beautiful."), seem, appear, look (=görünmek, gibi görünmek), belong to, contain, consist of...

Burada kullandığım "özellikli" kavramı, bunların hiçbir zaman "continuous tense" lerde kullanılmayacağı değil; bunun belli durumlarda mümkün olabildiği anlamına alınmalıdır. Ancak o kullanımlar, "upper intermediate" ve "advanced" düzeylerde ele alınabilecek ileri uygulamalardır.

 

EXERCISE - 001

Conjugate the verbs in parentheses:

(Parantez içindeki fiilleri çekiniz)

 

 01  He .......... always late. [be]

 02  She .......... twelve cats and six dogs. [have]

 03  We .......... right now, so we will call you back later. [have dinner]

 04  Slow down, please. You .......... too fast! [go]

 05  Be quiet. The baby .......... . [sleep]

 06  They usually .......... for us outside the school building. [wait]

 07  Both Jews and Muslims .......... pork, and they .......... that God has a son. [not eat / not believe]

 

 08  "Sana inanmıyorum. Şaka yapıyorsun, öyle değil mi?" =  "I .......... you. You .......... , .......... you?" [not believe / joke]

 09  I .......... I will go to Bodrum next summer. [think - "sanırım"]

 10  I .......... over their offer. [think - "düşünüyorum, kafamda evirip çeviriyorum"]

 

 11  I often .......... about my old school friends. [think]

["often" dan dolayı]

 12  "We .......... at an altitude of 10,000 meters," the pilot announced. [fly]

 13  She .......... fashionably all the time. [dress]

 14  They .......... to reach the top of the mountain before dark. [try]

 

 15  I can't do it right now.  .......... you .......... that I .......... busy. I .......... some repairs in the kitchen. [not see / be / do -- ilk ikisi özellikli fiillerden]

 16  The sun .......... down earlier in the winter. [go]

 17  I .......... you to come home right now! ["is-ti-yo-rum!" = want -- özellikle fiillerden]

 18  I .......... some books on Turkish history nowadays. [read]

 19  Yes, you can borrow 10 more liras from me. And now you .......... me 60 liras in total. [owe -- özellikli fiil]

 20  What! Your mother is coming to stay with us for a whole month?! You .......... , I hope! [joke]

 
 

 

 CD

 TANITIM

 
 

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 

         

 

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com