Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

2003 - 2006 DÜNYA BİRİNCİSİ !!

Ders Serisi # 002

March 2nd, 2006

 

 MESAJ

 E-KİTAP Back-To-School Series

 Lower Intermediate English -- 002

 
 

SIMPLE PRESENT versus PRESENT CONTINUOUS - 2

 

Test #001 için burayı tıklayabilirsiniz

EXERCISE - 002

Conjugate the verbs in parentheses:

(Parantez içindeki fiilleri çekiniz)

 

Lütfen papatya falı bakar gibi kutuları açıp açıp geçmeyiniz. Soruyu irdeleyiniz; "Neden bu tense kullanılmış, diğeri kullanılamamıştır" bilgi ve sezginizi geliştirmeğe çalışınız. Yabancı dil yeteneklerinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız, bunu uykuda ve rüyada yapamayacağınızı bilmeniz gerek. Roman bile böyle okunsa bişicik anlaşılmaz...

İlave Not: Arada bir EGO'nuzu yaralamayan bir hoca asla dostunuz değildir...

 
 
 
 

 01  I .......... my eyes! Look at him! He .......... a purple shirt with yellow trousers! And he .......... a bright red tie on! [not believe / wear / have]

 02  I .......... a new car. My old one .......... completely kaput. It .......... to the junkyard this afternoon. [need / be / go]

 03  (On the telephone) It .......... here, and the temperature .......... about 12 degrees. We .......... the sun nowadays. [rain / be / never see]

 04  (On the telephone) He usually .......... the house at 8:00, but I .......... he will be late today. No. Wait a moment. He is .......... now. [leave / guess / leave]

 05  Normally he .......... here by 9:00, but today he .......... the day off. [get / take]

 06   -- "Can you come and give me a hand?"

-- "Sorry, I .......... busy at the moment. I .......... on something rather important." [be / work]

 07   -- "Can you come and give me a hand?"

-- ".......... you .......... that I .......... my morning exercises?" [not see / do]

 08  I .......... completely broke (= beş parasız) at the moment; so, I .......... with my parents for a few days. [be / stay]

 09  Look at those clouds! They .......... so fast. It .......... like it is going to rain pretty soon. [move / look]

 10   -- "Where .......... Ali?" [be]

-- "He .......... the garden." [dig]

-- " .......... he .......... it often?" [do]

-- "No, not really. But, occasionally he .......... me a hand with it."  [give]

 11  Every time I .......... her, she .......... her hair. [see / comb]

 12   -- "What .......... you .......... to?" [listen]

-- "It .......... an old Âşık Kalbî Hüsranî recording." [be]

-- "I .......... it. It .......... so much like Âşık Sosyal Feryadî to me."   [not believe / sound]

 13   -- " .......... you .......... to school today?" [not go]

-- "No. I .......... a cold and I .......... in bed." [have / stay]

 14  He normally .......... his best suit when he .......... shopping, but today he .......... a short-sleeved shirt because of the heat. [put on / go out / wear]

 15   -- " .......... you .......... something?" [look for]

-- "Yes, I .......... to find my glasses." [try]

 16  The telephone .......... at the moment because the workers .......... the lines. [not work / repair]

 17  "What ---------- you ---------- for a living? "I ---------- a school teacher." [do / be]

 18  That beautiful bungalow which ---------- (overlook) the sea ---------- (belong) to a rich widow. [overlook / belong to]

 19   -- " ---------- you ---------- the party?" [enjoy]

-- "Yes, I ---------- a gorgeous time!" [have]

 20  ---------- you ---------- me? I ---------- I ---------- you the truth. [not believe / swear / tell]

 
 
 
 

NOTLAR:  01  "To wear" fiili için sözlüklerde verilen "giymek" anlamı yanıltıcıdır. Doğru karşılığı "giymiş ve üstünde olmak" olmalıdır. Nitekim, "üstünden çıkarmak" (=to take off) eyleminin karşılığı "to put on" dur. Dolayısıyla, "He is wearing..." dediğimizde, "üstünde var" demiş oluyoruz. Bu fiil, bir sonraki "has a bright red tie on" cümlesinde geçen "to have on" (=üstünde olmak) ile birebir eşanlamlıdır.

 02  kaput /kı-PUT/ = işibitik, "pili bitmiş", artık işe yaramaz... to be / go kaput... "If your car doesn't start, check to see if the battery has gone kaput."... junkyard /CANK-YA:D/ = hurdalık, araba mezarlığı...

 04  I guess = I think = sanırım, bence... (özellikli fiillerden). Fiilin ayrıca "tahmin etmek" anlamı da vardır ki "continuous tense" lerde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz: "I was just guessing." = "It was just a guess." = Sadece bir tahmindi; sadece fikir yürütüyordum... "No. Wait a moment. He is leaving now." = "Yoo, dur bi dakika; çıkıyo işte şimdi."

 05  to take the day off = o gün çalışmamak, 1 günlük izin kullanmak...

 08  to be broke = hiç parası olmamak, beş parasız olmak...

 09  It looks like (that)... = ...... gibi görünüyor; ...... 'e benziyor. Deyimi not ediniz. Son derece işlek bir deyimdir: "It looks like a tropical plant." = Tropik bir bitkiye benziyor... "It looks like a real diamond." = Gerçek bir elmasa benziyor. (Nüans: Galiba gerçek bu.)... "It looks like you're going to refuse the offer." = Öyle anlıyorum ki teklifi reddedeceksin... "Yes, it looks like we've made it at last!" = Eveeet, sonunda başardık galiba!...

 10  to give (smb) a hand (with sth) = yardım etmek, "bir el atmak"... "Can you give me a hand with this heavy suitcase?"

 11  DİKKAT: Simple Present seçerseniz anlam çok tuhaflaşır: "Nezaman onu görsem, hemen saçını tarar"!! Oysa burada söylemek istediğimiz,  "Nezaman onu görsem, hep saçını tarıyordur / taramaktadır." = "Every time I see her, she is combing her hair."

 12  "It sounds so much like Âşık Sosyal Feryadî to me." = ...... gibi geliyor kulağıma... ["to me" bütün anlamı değiştiriyor. Olmasaydı, anlam şöyle olacaktı: "Nekadar da çok benziyor ÂSF'ye." Burdaki haliyle anlamı (hele bir de edalı söylerseniz): "Walla bana sorarsan bu ÂSF'nin ta kendisi; bana yutturamazsın.]

 17  "What do you do for a living? = Ne iş yapıyorsunuz; işiniz nedir? ["Hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz" kavramından... DİKKAT: Çok rahat ortamlar dışında, sizden yaşça-başça büyük görünen kimselere yöneltmeniz hafiften münasebetsiz olabilir.]

 18  "Denize bakan o güzel villa zengin bir dula aittir."

Evet, değerli dostlar... Bugünkü emeğimin karşılığı olarak, o villanın

adresini bana yazarsınız artık... Malum, usta balıkçı için olta mevsimi

hiç kapanmaz... [Breh... Breh... Hanım duymasın walla...]

 

 

 

 CD

 TANITIM

 
 

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 

         

 

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com