Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

2003 - 2006 DÜNYA BİRİNCİSİ !!

Ders Serisi # 004

March 23, 2006

 

 MESAJ

 E-KİTAP Back-To-School Series

 Lower Intermediate English -- 004

 
 

"SIMPLE/CONTINUOUS PAST"

&

"PRESENT PERFECT"

 

REVIEW EXERCISES
 

 

 

Canalıcı Noktalar:

The Present Perfect Simple Tense kullanarak geçmişteki bir olaydan söz ediyorsak da, bakış açımız ve olayı değerlendirmemiz geçmişe yönelik değil, içinde bulunduğumuz zamana/duruma yöneliktir. Olayın şimdiki zaman/durum üzerindeki etki ve sonuçlarıyla ilgileniyoruz: "I have seen that film" dediğimiz zaman dikkat odağımız sinemaya gittiğimiz o geçmiş gün, veya filmi izlerken neler hissettiğimiz filan değildir. Geçmişe ilişkin birşey düşünmüyoruz. Tam tersine, kendimize/duruma ilişkin şu an açısından bilgi sunuyoruz, hatta geleceğe ilişkin ipucu veriyoruz: "Ben o filmi görmüş bulunuyorum, görmüş durumdayım." = "Güzeldi, haydi bir daha izleyelim..." veya, "bir daha çekemem doğrusu," türünden bir bilgi...

The Present Perfect Continuous Tense ile anlatılan olaylar/durumlar da, nitekim, yine geçmişte (başlangıcı belli olsun veya olmasın) bir noktadan başlamış, ama şu ana değin süregelmiş ve halâ sürmekte olan bir zaman boyutuna ilişkindir.

Bu tense'ler, adı üstünde, "present" zamanlardır -- bütün davranışları ile öyle... Örneğin, "ana cümlecik herhangi bir future tense olduğunda, zaman bildiren yan cümlecik herhangi bir present tense olmak zorundadır" kuralına harfiyyen uyarlar: "We will leave when we have finished," cümlesi, "We will leave when we finish," cümlesinden çok daha kanlı canlı bir anlatımdır; işimizi bitirmiş olmamızın şart olduğu kavramını vurgular.

Past Tense (simple & continuous) ise, adı üstünde, geçmişte kalmış, maziye karışmış, maziye mal olmuş olaylardan sözeder. İzler artık silinmiş, koşullar değişmiş olabilir. Anlattıklarımız mazideki bir döneme ilişkindir. [Yine, geçmiş zaman tense'leri arasında yer alan "Simple/continuous past perfect" ise geçmişteki bir noktanın da  öncesi için kullanılır.]

"Perfect-olmayan" ve perfect zamanlar arasında bir başka kesin ayrım ölçütü ise, olayın nezaman olup bittiğinin bilinip bilinmemesi, önemsenip önemsenmemesi, dile getirilip getirilmemesidir. Katı kuralımız şöyle: Olayın zamanı bir biçimde dikkat odağımızda yer alıyorsa, hatta sorulmasa bile "mazide" yer almış olduğu besbelli ise "perfect tense" kullanamazsınız. Örneğin "I was born ..." cümlesi yerine "I have been born ..." mantık dışıdır. Yada şöyle söyleyelim: Ezelden ebede zaman boyutunda belli koordinatlara bir gönderim varsa, bunlar açıkça belirtilsin veya belirtilmesin, perfect tense kullanamazsınız.

Perfect tense'ler, olayın nezaman olduğunu değil, nezaman öncesinde/itibariyle gerçekleştiğini anlatırlar: Geçmişteki bir noktanın öncesi ve o noktaya değin... Bugüne ve şu ana değin... Gelecekteki bir noktanın öncesi ve o noktaya değin... Bu kavramlar, sırasıyla past perfect, present perfect, future perfect zaman boyutlarını oluşturuyor.

Perfect tense'lerin konuşmada yazıya göre sanki daha az kullanıldıkları gibi bir izlenim vardır. (Nedenini bir sonraki paragrafta açıklayacağım.) Oysa bu konudaki kurallar katı ve değişmezdir. Yapacağınız tense yanlışlarının, Türkçe'de "dün gideceğim... yarın gittim..." demenizden bir farkı olmaz.

Geçmişteki bir olaya ilişkin yüzyüze konuşma, çoğu zaman perfect tense kullanılan bir soru cevapla başlayıp, ardından past tense olarak sürüp gidecektir: Çünkü, yüzyüze etkileşimde sözü edilen olayların zaman boyutu çabucak belirlenecek, konuşma bundan sonra past tense sürdürülecektir.

Q. Where have you been? (Nerelerdeydin?)

A. I've been to the movies. (Sinemaya gitmiştim. = Gittim, geldim. Şimdi burdayım.)

Q. Well, did you enjoy it? (Nezaman?... El cevap: Tabii ki sinemada iken... Zaman artık belli)

A. Yes, it was a tremendous film.

 
 
 

 

EXERCISE - 01

Choose the correct tense for the verb in parantheses:

The Present Perfect Simple Tense

or The Simple Past Tense?

 01  When [be] the last time you [hear] from him? [Receive you] any other news since then?

 02  I [be born] in Arctica, but [spend] most of my childhood in Antarctica.

 03  Look! I [buy] these tyres only two three months ago and they [already wear out].  Çevirisi: Bak! Bu lastikleri daha iki üç ay önce satın almıştım ve daha şimdiden aşınmış durumdalar... to wear out (wear - wore - worn) = aşınmak, yıpranmak

 04  No, we [not meet] before. She doesn't know me.

 05  İngilizce'ye çeviriniz: "Hayatı boyunca burada yaşadı." (Ek bilgi: Kendisi halen hayatta.)

He [live] here all his life.

 06  İngilizce'ye çeviriniz: "Hayatı boyunca burada yaşadı." (Ek bilgi: Kendisi ölmüş bulunuyor veya şimdi başka bir yere taşındı.)

He [live] here all his life.

 07  She [clean] the house. Now, it is as clean as it [never be] in the past.

 08  He is working on a science fiction story nowadays. It'll be the third one he [write] this year. [Varsayılan durum: Yıl henüz bitmedi; bir hikaye daha yazacak zamanı var.]

 09  "[See you] my car keys?" "Yes, they [be] on the kitchen table just a minute ago."

 10  Last year, they [call in] a new group of planners, and the project [completely change] in all its aspects ever since.

 
 
 

NOTLAR:  02  "Arctica" günümüzden 2.5 milyar yıl önce var olduğu düşünülen hipotetik bir anakaradır. Ama bu bilginin, seçmeniz gereken "tense" açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yok... Eğer halâ, "Çok eski zamanlar için part perfect kullanılır; çünkü bu bizim "miş'li geçmiş" zamanımızın karşılığıdır" aşamasında takılı kalmışsanız, öncelikle Türkçe zamanlarla eşitlik aramaktan vazgeçiniz ve tezelden bir gramer kitabı edinip İngilizce tense'ler konusuna yeniden başlayınız. Buradaki tense seçiminin gerekçesi: Gerek doğumum gerekse çocukluk dönemim artık "mazi" oldular; geçmişten söz ediyoruz.

"Abilerim, bendeniz Arktika'da doğmuşum; ama gördüğünüz üzere çocukluk dönemimi Antarktika'da geçirmekteyim," gibi bir durum olamaz mı türünden uçuk fikirler yürütme meyliniz varsa, hayal gücünüzü daha verimli sorulara yöneltin derim.

 03  Kavram: "Satın alıp arabaya taktığımdan bu yana aşınagelmişler; şimdi de aşınık durumdalar. "Geçtiğimiz Perşembe günü saat üçü beş geçe aşındılar!" diyecek haliniz yok herhalde...

 04  "Daha önce" yani, "şu ana değin" tanışmadık. Beni tanımıyor / tanımaz.

05  ve 06  Benzer bir örnek daha vereyim: "Have you seen the film at the Elhamra?" (= Filim halâ gösterimde; halâ görme şansın var.) "Did you see the film at the Elhamra?" (= Artık gösterimden kalktı. Yazık ettin, kaçırdın!")

07  Soru ilk cümleden ibaret olsaydı, tabiatıyla çift cevaplı olurdu. İkinci cümlede verilen ek bilgi, ilk cümlenin "present perfect" olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü, "Evi temizlemiş bulunuyor, ve en şimdi tertemiz." İkinci cümlede ise, "...as it never was" derseniz ağıza biber sürmelik bir suç olmaz; ama "geçmişteeeen bugüne" kavramından dolayı, yine "present perfect" daha uygun. Çevirisi: "Geçmişte (bugüne değin) hiç olmamış olduğu ölçüde tertemiz şimdi... Bugüne değin hiç böylesi tertemiz olmamıştı."

 10  Yeni planlamacılar ne zaman işe alındı? "Geçtiğimiz yıl". Proje "o günden bu güne" tümüyle değişmiş bulunuyor.

EL NETİCE

Breh... Breh... Eğer yalanyanlış "Present perfect = Di'li geçmiş... Past perfect = Miş'li geçmiş"... gibi  ucube düşünceleriniz varsa, kendinizi bir an evvel bunlardan kurtarıp... İngilizce'nin Haber Kipini oluşturan 12 tense deneyim alanlarımızı aralarında nasıl bölüşüyorlar, hangi tense hangi durumlarda kullanılıyor bilgisine yöneliniz.

Eğer bu ipesapa gelmez düşünceleri size "hocanız" telkin ediyorsa, tezelden o "hocayı" boşlayınız ve ayrılırken de şunları söyleyiniz:

Kendisi himmete muhtaç bir dede,
Nerede kaldı gayriye himmet ede?

 

 

 

 CD

 TANITIM

 
 

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

İleri İngilizce için:

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

(Yeni başlayanlar için Uygun Değildir)

 

 

         

 

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com