Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

KPDS SINAVLARI

YARDIMCI SÖZCÜK TESTLERİ

KPDS Test Series # 002

December 25, 2006

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizdeki soru ve örneklerin tümü, telif hakları saklı, özgün malzemedir.

Sitemiz, ayrıca, İnternet ortamında yaygın olarak izlenmektedir.

Kaynak göstermeksizin alıntı yaparak kendinizi gülünç

ve zor durumlara düşürmeyiniz.

KPDS Vocabulary - 002

Here is a sample KPDS question, checking for vocabulary skills:

 Recent studies have shown that smokers are more ............... to common colds and flu than non-smokers.. [KPDS: Kasım, 2000]

 

a. feasible                 b. susceptible                   c. applicable

d. reliable                  e. responsible

  

Basic Sample Sentences: Try to guess the general meaning of the involved word from these sentences. Sözcüklerin yalnızca anlamını çıkarsamaya çalışmakla yetinmeyiniz. Aynı kökten başka türevler (isim, sıfat, zarf, fiil) var mıdır; nesne alıyor mu; ilgeç alıyorsa hangi ilgeci alıyor... gibi özelliklerini de (sözlük ve internet'ten örnek avlayarak) saptayınız ve not ediniz. Eş-anlamlıları ve karşıt-anlamlıları ile hep birlikte sülale boyu kaydetmenizi öneririm. Bu şekilde, hatırda kalma oranlarında inanılmaz artış sağlayabilirsiniz.

The following sentences are for purposes of linguistic study only and any "scientific" or "medical" data presented herein is largely fictitious and unreliable. Aşağıdaki cümleler salt dilsel amaç taşımakta olup, sunduğumuz "bilimsel" veya "tıbbi" veriler büyük ölçüde hayali ve güvenilmezdir.

 FEASIBLE: Not many researchers believe that an effective HIV vaccine is feasible in the near future. The kind of weapon you're envisaging is technologically feasible; but would it ever be acceptable from a moralistic viewpoint? Feasibility studies show that the project is both financially and technically quite viable. Sorry, dear, but that's not a feasible solution. Supposing I said yes, stayed home and spent more time with you and the children, who's going to look after the business? [Son cümledeki görünüşte "past tense" kullanımı, bildiğinizi umuyorum, subjunctive "Supposing ........." yapısı dolayısıyladır ve present / future anlamı verir.]

 SUSCEPTIBLE: Microbiologists have identified a new strain of the virus that is highly antibiotic-resistant and is only susceptible to atmasyomycin. This new program is not susceptible to Internet viruses, worms or any other malware. Susceptible individuals are defined as persons who are -- in an epidemic -- under greater risk of becoming infected in comparison to the general public. A good proportion of psychiatrists believe that women are more susceptible to depression than men.

 APPLICABLE: In my opinion, urgent steps must be taken to change the child labor laws [which are] currently applicable in the area of agricultural employment. This exemption is applicable only to those students who are not native Turkish speakers. You cannot take it for granted. Its applicability is subject to certain conditions and qualifications. This provision is not applicable in cases of trademark infringement. I don't see any reason why methyl alcohol should be inapplicable to open wounds.

 RELIABLE: We need a reliable guide to show us the way. Internet banking counts for about 50 percent of all banking transactions in Turkland today. But is it completely safe and reliable? Is it safe from attacks by Hacker Anas? [Please note that "Hacker (=Hacer) Ana" is a currently popular Turkish commercial catch phrase.]   No reliable sales figures are available for the years 1980-1990. You cannot rely on him; he has a rather bad reputation of being a bit negligent in honouring his promises.

 RESPONSIBLE: He felt personally responsible for the accident. He was devastated by feelings of guilt. [suçlu, kabahatli, müsebbib / neden olan] Who is the responsible person here? = Who is in charge? [yönetimde, burası ondan sorulur] My brother is the chief engineer responsible for the continuation of the project. He is certain to have some idea about the completion date. [görevlendirilmiş, burası ondan sorulur] He is certainly a responsible, reliable and highly motivated person. [sorumluluk sahibi, sorumluluğunu bilen / müdrik, güvenilir] --- Cümlenin gelişine göre karar vermek durumundasınız, ama yakınmayınız: Türkçe'de de böyle değil mi?]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPDS Vocabulary - 002

Now, Test Yourself on your comprehensive understanding of these five concepts:

feasible, susceptible, applicable, reliable, responsible

 011  Don't expect me to own up to the ............... for it. I've had nothing to do with it.

 

a. feasibility                b. susceptibility               c. applicability

d. reliability                 e. responsibility

  

 012  I am afraid we have to give up this whole project. Haven't you seen the ............... report?

 

a. feasibility                b. susceptibility               c. applicability

d. reliability                 e. responsibility

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 013  Before you switch it on, make sure that the device is ............... secured in its position in the box.

 

a. feasibly                  b. susceptibly                  c. applicably

d. reliably                   e. irresponsibly

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 014  Should you come in contact with any contaminated material while outside the shelter, you must wash your hands with soap and water as soon as ............... possible on your return.

 

a. feasibly                  b. susceptibly                  c. inapplicably

d. unreliably               e. responsibly

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 015  How ............... would you say our present government is to public opinion on the Cyprus question?

 

a. feasible                  b. susceptible                  c. applicable

d. reliable                   e. irresponsible

  

 016  Neither can we claim ............... for the present state of global warming; nor justifiably tranfer the burden of counter-action onto the shoulders of future generations.

 

a. unfeasibility             b. susceptibility              c. inapplicability

d. unreliability              e. irresponsibility

  

 017  Penicillin-............... viruses constitute the biggest threat mankind faces today. [No scientific validity is to be ascribed to the statement. Cümlenin içeriğine bilimsel geçerlik atfedilmemelidir.]

 

a. feasible                 b. nonsusceptible              c. applicable

d. nonreliable             e. irresponsible

  

 018  This guarantee is not ............... in cases of force majeure. That means no refund is made in cases of natural disasters or other "Acts of God".

 

a. unfeasible              b. susceptible                  c. applicable

d. reliable                  e. responsible

  

 019  We cannot say it is ............... to witness someone whole-heartedly religious for a significant fraction of their lifetime suddenly to snap and turn totally against religion.

 

a. unfeasible              b. nonsusceptible              c. inapplicable

d. unreliable               e. irresponsible

  

 020  The cargo rates listed in this section are ............... only in Turkland. There will be additional charges for shipment to foreign countries.

 

a. nonfeasible            b. susceptible                   c. applicable

d. unreliable               e. responsible

  

NOTLAR:

 012  İtiraf etmeliyim ki, şıkların hepsi -- kavram olarak -- "Neden olmasın?" şüphesi uyandırıyor. Ama eğer bu şüphe sizi için için kemiriyor, karar vermenizi engelliyorsa, ara veriniz, çıkıp açık havada biraz dolaşınız... Sınavlarda ise, soruyu, sonra yeniden dönüp salim kafayla bakmak üzere, şimdilik atlayınız... Çünkü, "set phrase", yani normalde anadil konuşanlardan işiteceğimiz ifade, en belirleyici faktördür. Kavramsal uygunluk yanında, pratikteki kullanım sıklığını da dikkate almak zorundayız. Yepyeni, şiirsel anlatımlar peşinde değiliz; "beklendik / alışılmış" ifadeyi arıyoruz. Örneğin burada, doğru şıkkımız ile en yakın çeldiricimiz arasında Google'daki temsil oranları açısından karşılaştırırsak, "feasibility report -- fizibilite raporu" için Google sayımı İngilizce'de 485.000, Türkçe'de 49.100 iken; "applicability report - uygulanabilirlik raporu" için sayılar 251 ve 20'dir. Kaldı ki, bu iki kavram aynı şeyi söylemiyor: Müdür beyin veya işverenin sizden istediği "fizibilite raporu"na "uygulanabilirlik raporu" şeklinde başlık atarsanız, menfi bir bozguncu olduğunuz sonucuna varabilirler. Öte yandan, "öztürkçe" konusunda ısrarlıysanız kullanmanız gereken sözcük "olabilirlik raporu" dur. Fakat unutmayınız ki, örneğin televole dünyadaki medyatik bir homo için düz Türkçe "inbe" demeyi tercih ederseniz yüklü bir tazminatı da göze almak durumundasınız.

 013  "Responsively secured" ifadesi Danıştay'da açılabilecek bir iptal davasına konu olacağından, karşıt anlamlısını kullandım.

 014  Hernekadar istatistiksel kullanım olasılığı açısından "feasibly possible" şıkkı sonuna kadar savunulabilirse de, başım ağrımasın diyerek, "reliably possible" ve "applicably possible" ifadelerini karşıt anlamlılarına dönüştürdüm.

 

         

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com