Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

İNGİLİZCE SÖZCÜKLER

GRAMER, YAPI & SÖZCÜK TESTLERİ

INTERMEDIATE & ADVANCED GRADES

Test Series # 011

November 28, 2006

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

Pre-Intermediate Level

Vocabulary Test - 011

 051  Oh, he's so big-headed. I can't ............... him. big-headed = kendini beğenmiş... can't --------- smb/sth = hiç hoşlanmamak, katlanamamak, tahammül edememek...

a. stand               b. shake                c. swear

d. spread             e. throw

  

 052  Someone pushed him from ............... and he fell over. = kapaklanıp düştü...

a. behind              b. against               c. beyond

d. across              e. around   

  

 053  A(n) ............... translates from one language to another.

a. porter                 b. reporter              c. transporter

d. secret agent       e. interpreter

  

NOT: translator = "mütercim" anlamında "çevirmen" -- yani yazılı çeviri yapan.

 054  He's such a kind, ............... man.

a. gentle                b. horrible                c. false

d. unpleasant         e. annoying

  

NOT: gentleman/gentlemen = Türkçe'deki "centilmenlik" veya İngilizce'deki "centilmenlik/soyluluk" kavramları buradaki sözcüğün verdiği anlamı da içerebilir, ama bununla birebir eşanlamlı veya sınırlı değildir. Buradaki sözcüğün anlamına sözlükten ayrıca bknz.

 055  I have broken your ............... , but don't worry; I'll fix it with this glue. to fix = to repair = to mend (mended - mended) = onarmak, tamir etmek... glue /GLU:/ = zamk.

a. towel                  b. wallet /W@-lit/      c. window

d. vase /VA:Z/         e. TV screen

  

İyi bir başlangıç yapmış olduğunuz için kutlarım. Fakat unutmayınız ki şimdi önünüzde yepyeni hedefler var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Intermediate Level

Vocabulary Test - 011

 051  It's a very busy restaurant on Saturdays; so, don't forget to ............... a table in advance. in advance = 1. önceden; 2. avans olarak   

a. beat up              b. blend with            c. book

d. bind                   e. bet over

  

Örneğin, bu sorunun cevabını bilmiyordu iseniz; görünce şaşırdı iseniz; sonra da, "Olmaz yav, yanlış yazmışlardır," diye düşünüp, deyimi öğrenmeden geçip giderseniz -- walla işiniz zor sizin...

 052  He's such a kind, ............... man; so popular with his workmates. workmate = iş arkadaşı (özellikle mavi yakalı işlerde)

a. outrageous        b. generous             c. hostile

d. aimless              e. wicked and mean

  

 053  Food kept too long outside a fridge will ............... through the action of moulds and bacteria on it. mould = küf.

a. turn in               b. throw out             c. come round

d. go off                e. set apart

  

 054  She is the ............... daughter of a prominent Turkish politician. Her real parents had been killed in a car crash when she was little. prominent = önde gelen, tanınmış.

a. adopted             b. saved                  c. adapted

d. afforded              e. accustomed

  

 055  People ............... for all sorts of reasons, but a desire to slim down tops the list.

a. fight                  b. grind                    c. escape

d. diet                    e. bet

  

Başarınız kutlamaya değer. Fakat unutmayınız ki gideceğimiz daha çok yol var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Upper-Intermediate Level

NOT: Bu düzeyden başlayarak, çok "gizemli" deyimler olmadıkça, sözcükler için açıklama vermeyeceğim. Ancak, sözcükler belli bir sistematiğe göre özen ve dikkatle seçilmiştir -- bilmediklerinizi sözlük ve "thesaurus" lara danışarak kaydetmenizi, araştırma motorlarından örnek cümle avlamanızı kuvvetle öneririm.

Vocabulary Test - 011

 051  The house was thoroughly ............... from view by tall trees.

a. embittered          b. sought               c. embodied

d. surrounded         e. obscured

  

 052  Judging by the lovers' wailing in many Turkish folk songs, intense love is often ............... to intense suffering. wailing = ağlayıp sızıldanma, ah çekip inleme.

a. idyllic                  b. akin                   c. indifferent

d. dissimilar            e. picturesque

  

 053  He is a ............... man with an eye for fine detail. In fact, he never misses the slightest mistake or imperfection.

a. indolent             b. thorough        c. listless

d. paralyzed          e. languid

  

 054  Speaking of common beggars, they do ............... a city’s social image as they abuse the kindness of others day in day out.

a. tiptoe                 b. motivate              c. loathe

d. impair                e. soothe  

  

 055  My mind was ............... by a thousand contrary passions.

a. consoled             b. soothed             c. alleviated

d. lulled                  e. agitated   

  

"İdare eder," diyebileceğimiz seviyeye geldiniz. Sınavlarda da başarılı olma şansınız var... Fakat durmayınız, SÜPER olmak için devam ediniz...

 

 

Truly Advanced Level

Ön-Teselli... Bu bölümün üstesinden gelemiyorsanız -- eğer amacınız mükemmelliğe erişmek değilse -- çok fazla ümitsizliğe kapılmayınız. Burada kullandığım sözcükler ve kavramların bir bölümü, sıkı bir yüksek tahsil görmemişse, anadil konuşanların da çoğunluk içinden çıkamayacağı düzeydedir.

Vocabulary Test - 011

 051  Many TV programs are in fact commercials ............... as good advice on this, that or the other aspect of our lives.

a. pleading              b. acquiring               c. masquerading

d. assigning            e. miscalculating

  

 052  Mr. İzbul's ............... criticism of the management's mishandling of the funds drew enthusiastic support from the shareholders.

a. trenchant               b. odious                  c. lethargic

d. repugnant              e. obnoxious

  

 053  The book is on such a(n) ............... subject that I am certain no one understands what it's all about.

a. palpable                 b. esoteric                c. ostensible

d. reprehensible          e. auspicious

  

 054  The townspeople were worried about the new dam; but their fears were ............... by the authorities who reassured them that even an earthquake of more than 9.5 on Richter scale could cause it no harm.

a. palpated                 b. aggravated             c. prevaricated

d. tantalized               e. allayed

  

 055  Both gangs had long been accusing one another of ............... trouble in the neighbourhood before the final confrontation last Saturday.

a. curtailing                 b. mortifying                c. instigating

d. appeasing               e. confounding

  

Alkışlıyorum: En iyilerin arasına hoşgeldiniz!!

 

    

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com