Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

İNGİLİZCE GRAMER, YAPI

INTERMEDIATE & ADVANCED GRADES

Test Series # 012

December 6, 2006

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

Pre-Intermediate Level

Bu tür "kontrollü" bir sözcük dağarcığı çalışmasının önem ve değerini sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Sözcükler her seviye için özenle seçilmiştir. Nedeni? Çünkü rastgele okumak, gerekli gereksiz sözcükler öğrenmek, verimli bir yol değildir. Amaç, zaman ve efor kaybının önüne geçmektir.

Sitemizin "okuma parçaları" bölümlerinde de, basın ve diğer kaynaklardan alınmış pasajlar dahi işte bu nedenle süzgeçten, imbikten geçirilmektedir.

Bunun bir diğer anlamı ise şudur: Sizlere önerilen bu sözcüklerden bilmediklerinizi atlıyor, öğrenmek zahmetine katlanmıyorsanız, hata ediyorsunuz; sözcük dağarcığınızda önemli boşluklar oluşmasına  izin veriyorsunuz demektir.

Lütfen, kutucukları papatya falı açar gibi açıp geçmeyiniz. Herbir soruya ve altında verdiğim sözcüklere benim gösterdiğin özen ve saygıyı sizler de gösteriniz.

Vocabulary Test - 012

 056  He is so tight-fisted that he won't even spend a lira to buy himself a(n) ............... shoelace!

tight /TAYT/ = sıkı (gevşek'in karşıtı)... fist /FİST/ = yumruk... tight-fisted /TAYTFİS-tid/ = elisıkı, cimri... shoelace /ŞU:-LEYS/ = ayakkabı bağcığı...

a. natural               b. basic             c. general

d. new                   e. false

  

 057  What a lovely T-shirt you're ............... !

"T-shirt" veya "t-shirt".

a. searching for      b. wearing          c. waiting for

d. looking for          e. tearing

  

Açıklama için bölüm sonuna bknz.

 058  There are no hills or mountains on the Konya (Konia) plain. It's all very ............... .

a. wide                  b. rocky             c. flat

d. broad                 e. mild

  

 059  How much is the bus ............... from Kadıköy to Üsküdar?

a. fee                    b. price              c. fair

d. prize                  e. fare

  

 060  So, you've lost your job. Well, life is never ............... .

So, you've lost your job. = Demek, işini kaybettin ha?

a. difficult              b. stormy            c. lonely

d. fair                     e. keen

  

AÇIKLAMA:  057  Gerek "to put on" gerek "to wear" fiili sözlüklerde "giymek" fiili ile karşılanır. Oysa birbirinden çok farklı iki kavramdır. Birincisi, "üzerinden çıkarmak" kavramı ile karşıt-anlamlı olan "giymek" anlamındadır. "To wear - wore - worn" fiili ise "giymiş olmak, üzerinde olmak" anlamındadır. "She was wearing a blue bikini." = Üzerinde mavi bir bikini vardı; mavi bir bikini giymişti. Ama, "I didn't see her putting it on." = Üstüne giyerken görmedim. Nerde bizde öyle şans...

İyi bir başlangıç yapmış olduğunuz için kutlarım. Fakat unutmayınız ki şimdi önünüzde yepyeni hedefler var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Intermediate Level

Vocabulary Test - 012

 056  Do be ............... , darling. All the shops are closed at this hour.

"Do be ------- " = pekiştirilmiş ifade tarzıdır: "Lütfen, n'oolursun"...

a. exceptional        b. essential         c. reasonable

d. embarrassed      e. limited

  

 057  All pines are ............... trees with needlelike leaves.

pine /PAYN/ = çam ağacı... pines = "çamgiller" kastediliyor... needlelike = iğne benzeri, iğnemsi.

a. evergreen          b. permanent        c. lasting

d. enormous          e. essential

  

Açıklama için bölüm sonuna bknz.

 058  She is frightened of caves. So, she is ............... to come with us.

a. pessimistic        b. curious           c. sensitive

d. unwilling             e. amusing

  

cave /KEYV/ = mağara... cavity /-viti/ = 1. oyuk, kovuk... [Ayrıca, diş çürümesi -- tooth decay, dental caries -- sonucunda bakterilerin dişin gövdesine nüfuz ederek yaptıkları tahribata da "cavity" adı verilir: "A cavity calls for your dentist to remove the decay and to fill in the tooth area that was removed."]

 059  Although it is a fairly small town, there are numerous public ............... , such as meeting halls, art museums, swimmimg pools, and sports parks.

fairly = oldukça, epeyce, bir hayli... numerous /NYU-mırıs/ = çok sayıda... /nume-RO-us/ filan gibi okuyanların ağzına biber sürünüz; bir daha yapmasınlar.

a. shelters             b. obstacles       c. capacities

d. facilities             e. assignments

  

 060  You remember the day you last saw her? Do you ............... what she was wearing?

NOT: Yukardaki ilk cümle ses tonu ile gerçekleştirilen bir sorudur.

a. notice                b. recall              c. forget

d. observe              e. recognize

  

AÇIKLAMA:  057  evergreen trees, an everlasting love (sonsuz, bitmeyen aşk), I will love you (for) evermore (= for all eternity)

Başarınız kutlamaya değer. Fakat unutmayınız ki gideceğimiz daha çok yol var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Upper-Intermediate Level

NOT: Bu düzeyden başlayarak, çok "gizemli" deyimler olmadıkça, sözcükler için açıklama vermeyeceğim. Ancak, sözcükler belli bir sistematiğe göre özen ve dikkatle seçilmiştir -- bilmediklerinizi sözlük ve "thesaurus" lara danışarak kaydetmenizi, araştırma motorlarından örnek cümle avlamanızı kuvvetle öneririm.

Vocabulary Test - 012

 056  Deer employ ...............ness, speed and agility to defend themselves against wolves... Here again, they stood ............... and stared at the wolves.

a. blunt                 b. obtuse           c. dull

d. alert                  e. tender

  

 057  They claim to have seen a ............... creature on the island that was half crocodile and half snake.

a. exacerbated       b. laudable          c. hideous

d. lucid                  e. conspicuous

  

 058  Mutual ............... is the first condition for two conversants to communicate with each other about a shared world.

a. obedience         b. intelligibility       c. unity

d. indolence          e. misunderstanding

  

 059  One of the ............... differences between Ahmet and Mehmet was that Ahmet was twenty kilos heavier.

a. unitarian            b. salient             c. insignificant

d. adjacent            e. inconspicuous  

  

 060  Since ideologies are ............... in character, they do not easily yield to reason.

a. dormant              b. indolent           c. incredible

d. dubious               e. dogmatic

  

"İdare eder," diyebileceğimiz seviyeye geldiniz. Sınavlarda da başarılı olma şansınız var... Fakat durmayınız, SÜPER olmak için devam ediniz...

 

 

Truly Advanced Level

Ön-Teselli... Bu bölümün üstesinden gelemiyorsanız -- eğer amacınız mükemmelliğe erişmek değilse -- çok fazla ümitsizliğe kapılmayınız. Burada kullandığım sözcükler ve kavramların bir bölümü, sıkı bir yüksek tahsil görmemişse, anadil konuşanların da çoğunluk içinden çıkamayacağı düzeydedir.

Vocabulary Test - 012

 056  I suspect that these plants aren't ............... to the Aegean region. At least, I've never seen them before.

a. indigenous         b. ingenuous       c. egregious

d. pejorative           e. intolerable

  

 057  Reporters are advised to refrain from using clichés or ............... terms when describing individuals who are overweight or obese.

a. pensive              b. assimilating       c. pejorative

d. decelerating       e. saturated

  

 058  The Pope's visit to Turkland seems to have abated some of the anger caused by his ............... remarks about Islam some time ago.

a. agonized             b. discreet             c. palpable

d. disparaging          e. pensive

  

 059  Islam does not condemn the allurement between the two sexes. However, it sees it fit to forbid its consummation until proper unification within the framework of marriage.

Allurement means: ............... .

a. aversion               b. allusion            c. attraction

d. estrangement       e. confrontation

  

 060  A group of youths stood momentarily, surveyed the old man with disparaging eyes, made some rude allusion to his bare feet, and then marched off gigling to themselves.

[Breh... Breh... Ayaküstü, roman yazdık yine...]

Allusion means: ............... .

a. flattery                 b. ailment                c. illusion

d. reference              e. ointment

  

Alkışlıyorum: En iyilerin arasına hoşgeldiniz!!

 

         

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com