Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

İNGİLİZCE GRAMER, YAPI

INTERMEDIATE & ADVANCED GRADES

Test Series # 010

November 27, 2006

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

Testlerimizin, özellikle "intermediate" düzeyden başlayarak, yabancıların gülücüklerle pompaladıkları alışılmış standartlara kıyasla daha "zor" olmasının bir nedeni var...

Dil bilgimiz, ansiklopedik bilgimiz, mantık, muhakeme ve çalışkanlık düzeyimizin, yabancıların burun kıvırarak düşündüklerinin çok üzerinde olduğuna inanmak istiyorum...

İkincisi, gerçek durumunuza ayna tutmayan, bıdı bıdı testlerle sizi oyalayan bir "hoca" asla dostunuz değildir.

Halep oradaysa, arşın burada; gösterin kendinizi...  Y.İ.

Pre-Intermediate Level

Vocabulary Test - 010

 046  Then it started to rain heavily and everyone ran for ............... .

a. dryness             b. shadow             c. shelter

d. sunshine            e. guard

  

Bir açıklama için aşağıya bknz.

 047  A/The man was struck by ............... and killed as he ran for shelter.

a. forecast            b. lightning             c. freezing

d. thunder             e. frost

  

to strike - struck - struck /STRAYK/ -  /STRAK/ = vurmak, çarpmak, bir şeyle vurmak, darbe indirmek... Bu fiilin sıfat olarak kullanılan past participle biçimi farklıdır: stricken /st-RİK-n/. Örnek panic-stricken crowds = paniğe kapılmış kalabalıklar... strike = grev (işverene vurmak-çarpmak'tan hatırlayınız).

"Forecast" pre-intermediate düzey için zor bir sözcüktür; fakat hergün bolca kullanılan "weather forecast" deyiminden dolayı öğrencinin aşina olması gerekir.

 048  She ............... me up and gave me a friendly smile.  

a. frightened          b. forgave              c. joked

d. thanked             e. woke

  

Açıklama için aşağıya bknz.

 049   İzmir ............... Fair opens in late september. fair  /FEE/ =   fuar. (Sözcüğün çok değişik başka anlamları da vardır:)

a. National            b. Global               c. Regional

d. Universal           e. International

  

 050  Listen! Do you hear the funny ............... coming from the kitchen? funny burada "tuhaf, garip" anlamına gelir.

a. noise                b. feeling               c. taste

d. smell                e. silence

  

SORU 048 için bir açıklama: Be frightened of smb; forgive smb; joke with smb; thank smb; wake smb up.

SORU 050 için bir açıklama: "To run for a shelter" (article) olanaklı, fakat fazla olağan değildir.

İyi bir başlangıç yapmış olduğunuz için kutlarım. Fakat unutmayınız ki şimdi önünüzde yepyeni hedefler var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Intermediate Level

Vocabulary Test - 010

 046  Don't pay attention to him. I mean, just ............... him.

a. ignore                     b. escape from

c. misunderstand         d. hit and hurt

e. bless and honour

  

 047  He knows very well what he is doing. He is doing it ............... .   

a. out of stupidity          b. without preparation

c. on purpose               d. unknowingly

e. in ignorance

  

 048  I had to wait in a ............... for over two hours in order to get these tickets.

a. screen               b. tail                   c. crew

d. queue                e. tracer

  

crew /KRU:/... queue /KYU:/...

 049   You mustn't apply the ............... too suddenly.

a. breaks              b. tyres                 c. brakes

d. signals              e. stop lights

  

Açıklama için aşağıya bknz.

 050  It's very ............... work. I get awfully tired by the time I finish for the day.

a. rewarding          b. steady              c. important

d. tedious              e. demanding   

  

Açıklama için aşağıya bknz.

SORU 049 için açıklama: "Apply the brakes" için günlük dilde kullanılan başka ifadeler: put on the brakes, step on the brakes, hit the brakes, jam on the brakes...

SORU 050 için açıklama: Üzerinde biraz düşünürseniz, ilk bakışta tahmin edemeyeceğiniz bu sözcüğün neden "zor; meşakkatli; çok şey/efor gerektiren" anlamı verdiğini kolaylıkla görürsünüz. Yaygın kullanılan bir sözcüktür. "Tedious" /Tİ:-diıs/ = sıkıcı, bıktırıcı... "Yorucu" olmakla aynı şey değil...

Başarınız kutlamaya değer. Fakat unutmayınız ki gideceğimiz daha çok yol var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Upper-Intermediate Level

NOT: Bu düzeyden başlayarak, çok "gizemli" deyimler olmadıkça, sözcükler için açıklama vermeyeceğim. Ancak, sözcükler belli bir sistematiğe göre özen ve dikkatle seçilmiştir -- bilmediklerinizi sözlük ve "thesaurus" lara danışarak kaydetmenizi, araştırma motorlarından örnek cümle avlamanızı kuvvetle öneririm.

Vocabulary Test - 010

 046  The new ............... development plan is certain to mean a lot of changes in the life of the ordinary peasant.

a. agitation            b. agrarian            c. arrogance

d. aggravation        e. affectation

  

 047  The UN General Assembly passed a(n) ............... , calling for an immediate ceasefire between the two sides.

a. resolution            b. inference          c. indifference

d. reconstruction     e. communication

  

 048  Last week's plane crash was apparently due to an amateur pilot's ............... his fuel levels.

a. acquiring              b. pleading           c. requiring

d. assigning             e. misreading

  

 049   I wouldn't call it "a minor ............... ", doctor. He's constantly in great physical agony.

a. conflict               b. nod                  c. ailment

d. blunder               e. remorse

  

 050  The timely ............... of the village -- just before the tsunami struck -- saved many lives.

a. alteration            b. evacuation         c. situation

d. purification          e. amputation

  

"İdare eder," diyebileceğimiz seviyeye geldiniz. Sınavlarda da başarılı olma şansınız var... Fakat durmayınız, SÜPER olmak için devam ediniz...

 

 

Truly Advanced Level

Ön-Teselli... Bu bölümün üstesinden gelemiyorsanız -- eğer amacınız mükemmelliğe erişmek değilse -- çok fazla ümitsizliğe kapılmayınız. Burada kullandığım sözcükler ve kavramların bir bölümü, sıkı bir yüksek tahsil görmemişse, anadil konuşanların da çoğunluk içinden çıkamayacağı düzeydedir.

Vocabulary Test - 010

 046  The ............... effects of alcohol on the liver have long been known by medical authorities.

a. pernicious          b. alleviating         c. jubilant

d. putative              e. hermetic

  

 047  To me, the recording and release of Gencebay's album "Give Me a Consolation" ("Bir Teselli ver") back in the 70s has been the ............... of his brilliant musical career.   

a. abyss                b. nadir                c. apex

d. ebb                    e. nether

  

Açıklama için aşağıya bknz.

 048  My uncle's tastes in music are rather ............... . He keeps buying all sorts of classical music, jazz, rock-and-roll, and hiphop CD's. ..."taste in music is" is also possible...

a. histrionic            b. ubiquitous         c. pejorative

d. eclectic              e. officious

  

 049   The colonel warned his men that he expected his orders be carried out with zeal and swiftness by all concerned.

With zeal and swiftness means with ............... .

a. lethargy              b. apathy             c. blunder

d. hibernation          e. alacrity

  

 050  All through the rest of the summer, small enemy units kept ............... the upland villages.

a. tillaging              b. refurbishing        c. pillaging

d. repudiating         e. brandishing

  

SORU 047 için açıklama: "Parlak kariyerinin dip noktasıdır" diyemez miydik? Diyebilirdik; fakat burada, "dip noktası" anlamına gelen dört şık var ve birini diğerine tercih etmemiz için herhangi bir neden yok -- demek ki dördü de yanlış kabul edilmiş olan birer şık...

Alkışlıyorum: En iyilerin arasına hoşgeldiniz!!

 

         

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com

 

-