Doç. Dr. Yalçın İzbul

ingilizce en komik sözcükler

Free Bilingual E-Zine

FUNNY WORDS / CURIOUS WORDS

İzbul'un İngilizce'de En Komik / En İlginç Sözcükler Listesi

En Komik Kelimeler

komik kelimeler

Page 01

 

 

 

türkçe en komik kelimelerList # 01 -- 25th March, 2007


abecedarian /eybisi--riın/

= 1. alfabetik sırada düzenlenmiş; 2. çok kolay, çok basit; 3. okuma yazmayı yeni öğrenmekte olan; anlam genişlemesiyle: herhangi bir konuda veya alanda yeni başlamakta olan; acemi, "çaylak".

The sequencing of lines in this poem follows an abecedarian scheme. [sequencing = ardarda diziliş]


abracadabra /ÆB-rıkı-DÆB-rı/

= (anlamsız) sihirbazlık sözü

Mr. Topbaş has a magic wand; he has waved it in a circle motion and said ”ABRACADABRA” -- and changed the IETT plot in Levent into a Dubai Tower.


Adam's apple /Æ-dımz-Æ-pıl/

= gırtlak çıkıntısı, "Adem'in elması"

Adam's apple is the familiar anatomic feature in the front of the neck which is due to the forward protrusion of the thyroid cartilage. It is the largest and most prominent cartilage of the larynx. It takes its name from the biblical story about Adam and Eve, with the Serpent and the Apple. A piece of the forbidden fruit stuck in Adam's throat and created the anatomic "Adam's apple". [protrusion = çıkıntı... serpent = yılan...]

The thyroid cartilage tends to enlarge at adolescence, particularly in males. Enlargement of the Adam's apple is considered, like pubic hair growth, one of the secondary sexual characteristics.


aglet /ÆG-lit/

= ayakkabı bağcığının ucundaki küçük plastik koruma parçası.

Some people never seem to tire of trying to repair aglets. Why not simply replace the shoelaces? An occasion may arise, however, when you will have to place the aglets yourself, should you need to cut down your pair of inordinately long shoelaces down to a comfortable length.


ahem /ı-HEM/

= Hımmm... Öhööö-Öhööö... Yok yav?! iyi sallıyosun... [Dikkat çekmek için, uyarmak için, ciddiye almadığını ifade etmek için, vb. kullanılan bir ünlem]


akimbo /ı-KİM-bou/

= 1. kolların bir duruş posizyonu; eller bele yakın, kalçanın hemen üzerinde iki yanda, avuç içleri dışa gelecek şekilde; dirsekler öne eğimli; "seni gidi seni" meydan okuması...

When my mother got mad, she used to look at me sternly with her arms akimbo.

= 2. bacaklar iki yana ayrık, otoriter veya meydan okuyan duruş pozisyonu.

On both sides of the massive gate, two stern-looking, unsmiling security guards stood akimbo -- as if their testicles needed ample airing following a hard chase.

amorphous /ı-MO:-fıs/ = amorf, şekilsiz, şekli bozuk

She's got this amorphous, vaguely teddy-shaped stuffed animal which she keeps tying pretty pink ribbons to all day long.


amphibious /æm--biıs/

= hem karada hem suda yaşayabilen, amfibik

The Dutch are reported to be gearing up for climate change with amphibious houses.


(amuck) to run amuck /ı-MAK/

= 1. kontrolünü kaybetmiş veya aklını yitirmişçesine koşuşturma; 2. cinnet geçirerek öldürmek kastıyla çevresindekilere saldırma [Antropoloji'de ilk kez Malay kültüründe sık görülen "ağır ruhsal bunalım ve şiddetli öldürme isteği" şeklinde tanımlanmıştı]

When the shopping center caught fire the customers ran amuck, blocking the exit.

The football league of 2007 was cut short after fans ran amuck on the streets, burning parked cars and laying waste to streets and roads adjacent to Taksim Square.
[Ağzımdan yel alsın, diyeceğim, ama durum vaziyeti o günlere doğru gidiyor]


anthropophagy /ÆNTH-rı-P@-fıci / = yamyamlık [cannibalism]
anthropophagi /ÆNTH-rı-P@-fı-CAY / = yamyamlar
anthropophagous /ÆNTH-rı-P@-fıgıs / = yamyam niteliğinde, yamyamlığa ilişkin

Cannibalism, or anthropophagy, is the ingestion of human flesh by humans. Cannibalism, or more precisely, anthropophagy, was fairly widespread in many parts of the primitive world up until about a hundred years ago.

She broke into a twisted smile as she imagined that any self-respecting anthropophagous gentleman would possess not simply a partiality for human flesh, but also a well-developed fastidious taste for certain delicate parts of it.

en komik kelimeler

 

 

komik      komik

 

 

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN