Test Your Idiomatic English - 03

Gerektiği Şekliyle Nasıl Söylenir??

ALL LEVELS

Choose the Turkish Equivalent

Türkçe tam veya yaklaşık

karşılığını seçiniz...

 

 41  --  Laugh and the world laughs with you.

 A   Güldüğün ölçüde sevilir, çevrene mutluluk yayarsın.

 B   Gül ki, bütün dünya da senin haline gülsün.

 

 
 

 42  --  Four eyes are better than two.

 A   Bir elin nesi var; iki elin sesi var.

 B   Gözlük takman gerekiyorsa, takmalısın.

 

 
 

 43  --  Out of the frying pan into the fire.

 A   Yağmurdan kaçarken doluya yakalandık

 B   Dikkatli pişir; tavadakileri yakma.

 

 
 

 44  --  It's no use closing the stable door after the horse has bolted.

 A  Çifte savuran ata ahır kapısı açılmaz..

 B  Ohoo; atı alan çoktaan Üsküdar'ı geçti.

 

 
 

 45  --  Give them an inch and they'll take a mile.

 A   Elini veren kolunu kaptırır.

 B   Az veren maldan, çok veren candan.

 

 
 

 46  --  Honesty is the best policy.

 A   Tutulacak en akıllı yol dürüst olmaktır.

 B   Dürüst rolü yapmak en başarılı politikadır.

 

 
 

 47  --  Cheap is dear in the long run.

 A   Sakla ucuz olanı, koşar gelir zamanı.

 B   Ucuzdur vardır illeti; pahalıdır vardır hikmeti.

 

 
 

 48  --  Clothes make the man.

 A   Ye kürküm ye.

 B   Terzi kendi söküğünü dikemez.

 

 
 

 49  --  Actions speak louder than words.

 A   Derdini söylemeyen derman bulamaz.

 B   Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

 

 
 

 50  --  Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest.

 A   Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

 B   Bana yol arkadaşını söyle; sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim.

 

 
 

 51  --  A good beginning is half the battle.

 A   İyi başlamak bitirmenin yarısıdır.

 B   Savaşta ilk darbeyi vuran kazanır.

 

 
 

 52  --  A friend in need is a friend indeed.

 A   İyi dost kara günde belli olur.

 B   Muhtaç durumdaki bir dost en iyi dosttur.

 

 
 

 53  --  Nothing venture, nothing have.

 A   Korkak bezirgan ne kâr eder ne ziyan.

 B   Maceraya atılan, sahip olduklarını da yitirir.

 

 
 

 54  --  In the kingdom of the blind,  the one-eyed man is the king.

 A  Körle yatan şaşı kalkar.

 B  Koyun olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

 

 
 

 55  --  Who pays the piper calls the tune.

 A   Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

 B   Parayı veren düdüğü çalar.

 

 
 

 56  --  Everything comes to him who waits.

 A   Sabreden derviş muradına ermiş.

 B   Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak.

 

 
 

 57  --  The early bird gets the worm.

 A   Acele giden ecele gider.

 B   Sona kalan dona kalır.

 

 
 

 58  --  Beauty is but skin deep.

 A   Yüz güzelliği hamamdan eve, öz güzelliği Urum'dan Şam'a.

 B   Kendisi güzel ama derisi çok kalın.

 

 
 

 59  --  Better lose the saddle than the horse.

 A   Eşkin ata semer vurulmaz.

 B   Zararın neresinden dönülse kârdır.

 

 
 

 60  --  Diamond cut diamond.

 A   Dinsizin hakkından imansız gelir.

 B   Ağaca balta vurmuşlar; neyleyim sapı bendendir, demiş.

 

 

Konuşma Dili: Anasayfa

Önceki Test     Sonraki Test

 

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE