How To Say It Properly - 04

Gerektiği Şekliyle Nasıl Söylenir??

ALL LEVELS

Türkçe tümcenin İngilizce karşılığını seçiniz... Sunulan ikili önermelerden birisi, gramer, sözcük seçimi, veya idiomatik kullanım açısından yanlış veya tercih edilmeyecek bir "seçenek" içeriyor... Doğru cümleyi defterinize kaydediniz. Yüksek sesle tekrarlayarak belleğinize malediniz...

 

Yüksek tahsil yaptın mı? [teklifsiz sohbet] -- Yüksek tahsil yaptınız mı? Yüksek tahsiliniz var mı? [iş görüşmesi]

A - Did you go to college?
B - Did you attend college?

 

 
 

Sıradan, ortalama (= alalade, tipik) öğrenciler bu yeni sisteme nasıl bir tepki verecek acaba?

A - I wonder how the common student will react to this new system.
B - I wonder how the average student will react to this new system.

 

 
 

Okuma yazması yoktur.

A - He cannot read and write.
B - He cannot read or write.

 

 
 

Kendisini simaen tanırım.

A - I know him by face.
B - I know him by sight.

 

 
 

Çimlere basmayınız. (park levhası)

A - Keep off the grass.
B - Don't walk on the grass.

 

 
 

Nerdeyiz, yahu? Neresi burası?

A - Hey! Where are we?
B - Hey! Where is here?

 

 
 

Birisi kapıyı çalıyor; git bak bakalım kimmiş.

A - Somebody's knocking on the door. Go and see who it is.
B - Somebody's knocking on the door. Go and see who he is.

Açıklama için en alta bknz.

 

 
 

İçeri git. Hasta (=soğuk algınlığı) olacaksın.

A - Go inside the house. You'll have a cold.
B - Go inside the house. You'll catch a cold.

 

 
 

Salatayı kim yapacak?

A - Who's going to cook the salad?
B - Who's going to make the salad?

 

 
 

Benden farklı olarak, denize girmekten gayet hoşlanır.

A - Unlike me, he quite enjoys bathing in the sea.
B - Different from me, he quite enjoys bathing in the sea.

 

 
 

Buraya polis uğradığı görülmemiştir.

A - No policeman ever comes here. They never come to this place.
B - No policeman ever comes to here. They never come this place.

 

 
 

Hırsız açık bir pencereden girmiş.

A - The thief got in from an open window.
B - The thief got in through an open window.

 

 
 

Kocası ona kırmızı bir Toyota aldı. Kıskançlıktan çatladım.

A - Her husband bought her a red colour Toyota. I cracked with jealousy.
B - Her husband bought her a red Toyota. I was so green with envy.

 

 
 

Satın aldım mı? Yok be! Benim için çok pahalıydı. Vazgeçtim.

A - Did I buy it? Hell, no. It was too expensive for me; I gave up to buy it.
A - Did I buy it? Hell, no. It was too expensive for me; I gave up the idea.

 

 
 

Önümüzdeki haftaya kadar senden biraz para ödünç alabilir miyim? (mealen)

A - Can you borrow me some money till next week?
B - Can you lend me some money till next week?

 

 
 

Mantıklı şıkkı seçiniz:

A -

"How long have you been in Turkland?"
"Over a year."
"I suppose you like it here?"

B -

"How long have you been in Turkland? "
"Over a year."
"What's the matter with you? Don't you like it here?"

 

 
 

Türk arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Aranız iyi mi?

A - What do you think about your Turkish friends? Do you get on well with them?
B - What things do you think about your Turkish friends? Do you get on well with them?

 

 
 

Teşekkür ederim. Sizinle iş yapmak benim için bir mutluluk oldu.

A - Thank you. It's been a business doing pleasure with you.
B - Thank you. It's been a pleasure doing business with you.

 

 
 

Bir kelime daha konuşma. Sabrımın bir sınırı var.

A - Don't say another word. There is a limit in my patience.
B - Don't say another word. There is a limit to my patience.

 

 
 

Bir dakika, beyefendi. Biraz konuşabilir miyiz?

A - One minute, sir. May I have a word with you?
B - One minute, sir. May I have a little conversation with you.

 

 
 

Peşinen teşekkür ederim.

A - Thank you in advance
B - I thank you in cash.

 

 
 

Bükemediğin bileği öp. (mealen)

A - If you can't beat 'em, join 'em. ['em = them]
B - Kiss the hand that beats you.

 

 
 

Düşmanım olsun, yeter ki akıllı olsun. (mealen)

A - With enemies like you, who needs friends?
B - With friends like you, who needs enemies?

 

 
 

Tam ben de aynı şeyi söyleyecektim!

A - You would say the same thing I would say!
B - You took the words right out of my mouth!

 

 

WHO IS IT? = KİM O?... Buna benzer bir soruyu daha önce de sormuştum. Görüyorum ki, şüphe bulutlarınız dağılmamış! Oysa, kapıdaki kişinin kim olduğunu madem bilmiyorsunuz, "erkek" olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz ki?!

Bebeğin cinsiyetini sorarken, "Is he a boy or a girl??" diye mi soruyorsunuz?!!

Doğru soru: "Is it a boy or a girl?"

 

 

Konuşma Dili: Anasayfa

Önceki Test

 

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE