PREPOSITIONAL PHRASES

QUIZ # 04

Gratefully Pilfered and Modified from http://esl.about.com

Level : Upper Intermediate

Use each phrase only once. Click on the arrow to check your answer

at a profit / loss, at last, at most, at short notice, at the latest, by far, by heart, by the time, for a change, for ages, for better or worse, for instance, under control, under her thumb...

 

01.  There are many things you can do to get in shape. , you can go to the local gym.

       = örneğin... ("for example" ile tümüyle eşanlamlı. Konuşmada bana hep daha yakın gelmiştir.)

02.   he finishes the projections, we'll have done the necessary research to complete the project.

     = 'den önce... (Bu kavramından dolayı da asıl olarak perfect tense'lerle, özellikle de future perfect tense ile çok rastlanır. "Before" sözcüğünün bu anlamıyla tümüyle eşanlamlıdır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ama, tabii, "before" sözcüğünün daha başka anlamları da var...)

03.  She's very pleased that they were able to sell their house .

     = kârla... ("at a loss" ise zararla, zararına, demektir)

04.  The situation is horrible here. Things are going .

     = giderek kötüleşiyor... (Deyiminiz: "to go from bad to worse")

05.  He's been living in Italy .

      = uzun zamandır... (Çok sık kullanılan bir deyim. Örnek: "Where've you been? I haven't seen you for ages!" -- okunuşa dikkat ediniz: /fı-ey-ciz/ tek-düm-tek düzeninde...)

06.  You can trust John to have everything .

      = kontrol altında... (İngilizce ne kolay di mi?...)

07.  Those customers are the most demanding we've ever had.

      = büyük farkla, çok çok daha fazla... (Bu bir pekiştiricidir) Bir başka örnek: "This is by far the best result we have obtained so far."

08.  Unfortunately, I might have to leave for Boston .

      = çok kısa süre önce haber vererek... çok kısa mühlet tanıyarak... beklenmedik bir zamanda... ("to give notice" = haber vermek, mühlet tanımak: His landlady gave him a week's notice to vacant the premises. = Evsahibesi, evden çıkması için bir hafta süre tanıdı.)

09.  , you're just going to have to try and get along with your new boss.

      = iyi günde de, kötü günde de... kaderleri ayrılmaz biçimde...

10 It'll cost $500 .

      = en fazla, olsa olsa en çok...

11 I think we'll go to the mountains this year .

      = değişiklik olsun diye, herzamankinden farklı olarak... (Türkçe'ye "bir süre için" şeklinde de güzel çeviri veriyor çoğu zaman.)

12 They should arrive by six o'clock .

      = en geç...

13 You've arrived !

      = sonunda, nihayet...

14 You could show some respect, !

      = en azından, hiç olmazsa...

15 No, I'm not interested !

      = ez az derecede bile...

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE