İNGİLİZCE "BİLMEK"

Gerçekten İngilizce "Biliyor" musunuz?

İşte, Miniminicik Bir Test!!

Konuşma Dili Ağırlıklı İkinci Test için

BURAYI TIKLAYINIZ.

 

Değerli Okuyucumuz/Ziyaretçimiz,

Yabancı dil bilgi ve becerileri konusunda kişilerin kendilerine yönelik hüsn-ü teveccüh duyguları çok yaygındır... Sizleri entipüften test soruları ile gevşeten, iltifatlarla uyutan bir "hoca" ise asla dostunuz değildir.

Kendinizi "Upper Intermediate" kategorisinde değerlendiriyorsanız, işte sizlere turnusol kağıdı miniminicik bir test...

Ayrıca, İngilizce'nin temel mantığı ve gramerine ilişkin "Seviye Tespit Sınavı"mız için TIKLAYINIZ.

 
 
 

 

Yirmi dakika kadar yoğunlaşabileceğiniz zaman ayırınız...
Derin bir nefes alınız... ve başlayınız:

Açıklamalı cevaplar ve değerlendirme ölçütlerim için BURAYI TIKLAYINIZ


 01.   "If you took this exam, you'd pass it." -- Anlamı nedir?

a. Bu sınava sen girsen, geçersin.
b. Sen girseydin geçecektin. (Niye girmedin ki?)

  

 02.   Aşağıdaki hangi cümle karşımızdaki kişiye bir serzeniş ifadesi olarak kullanılabilir?

a. "I cleaned the house only this morning."
b. "I have cleaned the house only this morning."

  

 03. Bir kimseyle yeni tanıştınız. On-onbeş dakika ayaküstü sohbet ettiniz. Ayrılırken aşağıdakilerden hangisini söylersiniz.

[Dikkatli olunuz: Yanlış şıklardan birisini seçecek olursanız, bir embesil olduğunuza oracıkta karar vereceklerdir.]

a. Glad to meet you.
b. Glad to have met you.
c. I was glad to have met you.

  

 04.   "Successive storms have weakened the bridge." -- Anlamı nedir?

a. Fırtınalar köprüyü zayıflatmayı başardı.
b. Ardarda gelen fırtınalar köprüyü zayıflattı.

  

 05. Bir gazetedeki "Ekonomi Haberleri" sütunlarının başlığı aşağıdakilerden hangisi asla ve asla olamaz?

a. "Economical News"
b. "Economic News"

  

 06.   "That promise is altogether meaningless." -- Anlamı?

a. Hepbirlikte o sözü vermemiz anlamsız.
b. O vaad tamamen, tamamiyle, bütünüyle anlamsız.

  

 07.   İngilizce'de "Ceketinden iki düğme eksik," cümlesini nasıl kurarsınız?

I noticed that there were two buttons .............. from his jacket.

a. falling                 b. losing               c. departing

d. dropping          e. missing

  

 08.   They have the poor girl ............... the whole house twice a day.

a. cleaned               b. to clean            c. cleans

d. will clean            e. clean

  

 09.   Şu cümleyi Türkçe'ye çevirebiliyor musunuz?

"We have no information whatsoever as to his whereabouts."

  

 10.   ARİSTO  NE  DEMİŞMİŞ,  NE  DEMEMİŞMİŞ ???

Eski gözağrımız sorulardan birini ve yanıtını burada yeniden ele alıyorum: Bana göre, bugüne değin hazırladığım test sorularının en iyilerinden birisidir. Uygun sözcüğü yerleştiriniz:

Aristotle is known to have said something like this: ".............. man is a political animal is pretty obvious."

a. This            b. That            c. The

d. A                 e. Every

  


   

Açıklamalı cevaplar ve değerlendirme ölçütlerim için

BURAYI TIKLAYINIZ

SİTEMİZDEN SEÇMELER BÖLÜMÜNE DÖNÜŞ

 

 
 
 

 

Site Anasayfa       İzbul's Almanack       Bilmece/Bulmaca       Çeşitli testler

Eğlence-Okuma         Dergi Ekleri           Eski Sayılar         Gramer Testleri

Fıkralar        Karikatür          Okuma Parçaları          Sınıflandırılmış Testler

Dersler       Gözlem ve Notlar         İnternet Kaynakları         Çocuk Siteleri

Komik Kelimeler     Alıntı Testler       Özdeyişler        Sitemizden Seçmeler

Seviye Tespit             Testler            Konuşma Dili           Yardımcı Başvuru

Yeni Dizi          Sözcük Testleri           Püf Noktaları            Komik Haberler

Atasözleri          Ekler ve Kökler          Başka Kaynaklardan          E-Kitap