Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

AWWW, YOU'RE SO QUIZZICAL !!

AYYY, TAM BİR MUAMMA GİBİSİNİZ !!

Sitemizden Seçmeler

Mesajlarınınz İçin

 

 

 

Awwww, You're so quizzical!!

Ayyyy, tam bir muamma gibisiniz...                                  

-- 01 --

Translate the following into Turkish.
Aşağıdakileri Türkçe'ye çeviriniz.


01 - See you in a jiffy.

02 - In twenty ten.

03 - That was the clue that helped lead Ahmet to suspect Mehmet.

04 - In an analphabetic culture, oral transmission is the sole source of continuity.
("analphabetic" sözcüğü ile ilgili aklınızdan geçenler için teessüf ederim -- hele "oral" ı da gördünüz ya...  Yaaav, ciddi meseleler konuşuyoruz burada.)

05 - One commentator on the talks faults the Minister for regarding civil servants as nincompoops.
(Güncel bir konu; çoğunuzun cebini ilgilendiriyor.)

----------------------------------------------------

And the Answers are : --

01 - See you in a jiffy.
-- Az sonra görüşürüz.

a jiffy = çok kısa bir süre. Sözcük Avustralya İngilizce'si kökenli olup; "in a jiffy" deyimi genel İngilizce'de yaygınlık kazanmış durumdadır.

02 - In twenty ten.
-- İki bin on yılında.

Fakat itiraf etmeliyim ki burada küçük bir üçkağıt çektim ve rakam yerine yazıyla yazdım. Demek istediğim, "in 2010" şeklinde yazmamız doğru olur. "In twenty ten" şeklinde okuyabiliriz. Ama, "two thousand and ten" yazmamız ve okumamız daha bir berraklık sağlayacaktır. Yine de, konuşma arasında "in twenty ten" ifadesini duyarsanız, şaşırıp kalmayınız.

03 - That was the clue that helped lead Ahmet to suspect Mehmet.
-- Ahmet'in Mehmet'ten şüphelenmeye yönelmesinde yardımcı olan işte bu ipucuydu.

"Help" fiili kendisinden sonra "to" alabilir; ama çoğunluk almaz. Sadık olsun diye, çirkin çeviri ile yetinmek  zorunda kaldım.

04 - In an analphabetic culture, oral transmission is the sole source of continuity.
-- Alfabesi olmayan bir kültürde, sözel geçişlilik yegane devamlılık kaynağıdır.

analphabetic (ÆN-ılfı--tik) = (sıfat) 1. alfabetik olmayan; 2. okuma yazması olmayan, ümmi. (ad) okuma yazması olmayan, ümmi. Bahse girerim ki, plak orada takılı olduğu için, "oral" sözcüğünün de etkisiyle, sözcüğü "anal" dan bozdunuz ve kimbilir nelere saplandınız!!

05 - One commentator on the talks faults the Minister for regarding civil servants as nincompoops.
-- Görüşmeler konusunda bir yorumcu, Bakanı, memurları kafası pek çalışmaz kişiler olarak gördüğü için hatalı buluyor.

nincompoop /NİN-kım-PU:P/ veya /NİNG-) = budala, kafası pek çalışmayan, veya saf ve bön kimse. Pek güzel bir sözcüktür...
-- 02 --

Bu çok çok zor soruları çözebiliyorsanız, çözünüz;

aksi takdirde,üzülmeyiniz:
cevapları izliyor..

Ve lütfen, çevrenizde "İngilizce bilen" kimselere danışarak
onları zor durumda bırakmayınız!!

Şaka bir yana, bunlar gerçekten çetin sorular;
çözebiliyorsanız, kendinizle övünebilirsiniz.

------------------------------------------

01 - "İnsanlar nasıl davranmalı?"

"Ought to" yardımcı fiilini ve "insanlar" karşılığında "men" cenerik adını kullanarak bu cümleyi İngilizce'ye çeviriniz.

02 - "Gelmemezlik etmedi."

Standart İngilizce'deki DOUBLE NEGATIVE "olanaksızlığını" aşarak, cümleyi İngilizce'ye çeviriniz. (İpucu: Kullanacağız kalıp yine standart İngilizce'de var olan bir kalıptır.)

03 -

OSMAN: "İnsanlar özgürlüğü nasıl kullanacaklarını, onunla ne yapacaklarını bilmiyorlar."

ORHAN: "Bu, sevgi için de geçerli."

Orhan'ın cevabını yalnızca 3 sözcük kullanarak (bir tanesi "so") İngilizce'ye çeviriniz. Şöyle:

OSMAN: "Men do not know what to do with freedom.

ORHAN: " ........ ....... ....... ."

04 - "Come what may, you stay put here."

Ne diyo yaaaa bu cümle??

05 -

They gulped down all the food in the house.

= Bütün yiyecekleri mideye evde indirdiler.
They gulped down all the food in the house.

= Evdeki bütün yiyecekleri mideye indirdiler.

(a)  Nasıl oluyor da bu cümle iki farklı anlam verebiliyor? Açıklayınız.

(b)  Cümleyi tekbaşına görür veya işitirsek (yani bağlamdan gelen herhangi bir ipucu yoksa), yukardaki iki anlamı, (i) yazıda, (ii) konuşmada birbirinden nasıl ayırdedebiliriz?

----------------------------------------------------

And the Answers are : --

01 -  "İnsanlar nasıl davranmalı?"

01 -  How ought men to behave?

----------------------------------------------------

02 -  "Gelmemezlik etmedi."

02 -  She didn't fail to come.

Açıklama: Fail + Mastar yapısı olumsuzluk belirtir. "Başarısızlık" anlamını içerebilir, içermeyebilir de. Çoğunlukla içermez. Standart gramere uygun bir yapı içinde double negative bir anlam verebilmemizi sağlıyor.

Yöre veya çeşitli sosyal katman ağızlarında kullanılan "double negative" örnekleri standart İngilizce dışında sayılır.

Örnek: "I don't want nothing." (Standart kullanım: "I don't want anything.")

Çok ünlü bir örnek: Pink Floyd'un "Liverpool'lu bir grup okul öğrencisine" söylettirdiği:

We don't need no education.
We don't need no thought control.

NOT: Dünya dillerinin kimisinde "double negative" olanaklıdır, kimilerinde değildir. Ayrıca, kimi dilde iki negatif bir pozitif yapar; kimisinde yapmaz.

----------------------------------------------------

03 -

OSMAN: "İnsanlar özgürlüğü nasıl kullanacaklarını, onunla ne yapacaklarını bilmiyorlar. "

ORHAN: "Bu, sevgi için de geçerli."

OSMAN: "Men do not know what to do with freedom.

ORHAN: " So with love."

----------------------------------------------------

04 -  "Come what may, you stay put here."

04 -  Ne olursa olsun, sakın buradan bir yere kıpırdama.

Açıklama: Fillerin V3 biçimi sıfat olarak da kullanılabilir. "Put, put, put" fiilinin V3 biçimi burada "konulan/konulmuş" (durumda) anlamı taşıyor. Stay burada ilişkilendirici fiiller (linking verbs) sınıflamasına girer ve sıfat alır. Yani, "Stay beautiful," demekle, "Stay put" demek arasında gramer açısından bir fark yoktur. "Stay where you have been 'put'," tümcesinden kısaltma olarak da yorumlayabilirsiniz.

----------------------------------------------------

05 -

They gulped down all the food in the house.

= Bütün yiyecekleri mideye evde indirdiler.
They gulped down all the food in the house.

= Evdeki bütün yiyecekleri mideye indirdiler.

Eğer bağlamdan gelen bir ipucu yoksa, yazıda ayırdedemeyiz. Konuşmada, "es" verme, tonlama ve vurgu ile ayırdedilir.

İlk anlamı için "all the food" dan sonra kısa bir es vererek "in the house" bilgisini belli bir vurgulama ile iletiriz. Tonumuz, "evde yemelerini beklemiyorduk" nüansını iletecek şekilde olmalıdır. Örnek: "They did it in bed." Bu bizim normal beklentimizdir. Ama bu zevk sahibi çift bu defa mutfağı seçmiş olsunlar: "They did it in the kitchen!"

İkinci anlam için, yapının "all the food that was in the house" dan kısaltma olduğunu değerlendiriniz. Yani, bir sıfat-cümlecikten kısaltma. "In the house" parçasını öndeki parçasına duraklamadan yapıştırınız. Örnek: "the girls in our class" = "sınıfımızdaki kızlar".

 

 

 

 

 

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN