100 Soru Anasayfaya Dönüş

 

 

 

 

GENEL BİLGİ VE AÇIKLAMALAR

 

 

Buradaki çalışmamız aslında Eğitim Setimiz bünyesindeki Ana Kitap ve ilgili  Gramer Test Kitabı ile bağlantılı bir genel değerlendirme testi olarak tasarlanmıştır.

Ancak, İngilizce'nin mantığı ve grameri açısından, kapsamlı bir kendi kendini sınama fırsatı vereceği düşüncesiyle, websitemizde genel okuyucuya da sunulmasına karar verilmiştir.

Bu teste bir "seviye tesbit" veya "yerleştirme" (placement) testi gözüyle bakabilirsiniz. Aynı zamanda, KPDS, ÜDS, TOEFL, vb gibi ciddi sınavlardaki şansınız konusunda da bir fikir verecektir.

Gramer, tıpkı matematik gibi, onsuz yapamayacağımız, ama ne yazık ki korkulan ve sevilmeyen bir bilgi alanı haline getirilmiştir. En büyük nedeni ise, genel okuyucunun ağır bir terminoloji ve gereksiz ayrıntılarla bunaltılmasıdır.

Oysa, herkesin "yüksek" matematik öğrenmesi gerekmediği gibi, çoğu kimse için basit aritmetik ve Öklit geometrisi hayatta yeterli olabiliyor... Gramer konusunda da, amacı için yeterli olabilecek düzeyde gramer bilgisi ile yetinme şansı tanınması gerekiyor.

Amacınızın karmaşıklığı ve düzeyi ölçüsünde gramer ve yapı bilgisi kazanmanız temel gereksinimden öte, aynı zamanda temel kolaylıktır.

"Gramer bana göre değil; ben doğal yoldan, konuşa konuşa dil öğrenmek istiyorum," diyorsanız -- Hay hay, neden olmasın?... 0-5 yaş arası nöro-psikolojinizi yeniden canlandırabilir, kendinize sizinle hergün 24 saat meşgul olacak bir İngiliz ana-baba, ilaveten bir sürü amca teyze hala yenge bulabilirseniz, neden olmasın?

Bunun adı, "deneme yanılma" metodudur (eğer buna bir "metod" denilebilirse), ve yetişkin bir kimseye vakit kaybettirmek yanında, bir de "korkmayın, kafasını gözünü yara yara konuşun" diye bilgiçlik taslayanlara güzel para kazandırır.

Yada, o dilin konuşulduğu ülkeye göçersiniz; bir süre sonra gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçüde dil öğrenmiş olur ve hiç olmazsa ailenizin sizden sonraki nesline "bilingual" yetişme şansı vermiş olursunuz...

Kısacası, hiç gramer öğrenmeksizin, kulaktan dolma "pratik konuşma" becerisini belli ölçülerde kazanabilirsiniz. Ama o düzey ve o derece bilgiyle, olsa olsa, bizim İzmir'deki NATO binaları önünde "shoeshine" görevine soyunabilirsiniz... Tabiatıyla bunu lostra mesleğini aşağılamak için söylemiyorum. Amaca göre eğitim gereğine işaret ediyorum...

Bir noktayı vurgulamalıyım. Bu sözlerim, gramer öğrenmek temel etkinliktir, gerisine aldırmayınız, anlamına alınmasın. Saptanan amaç ölçüsünde, sözcük kazanımı, temel fonetik bilgiler ve telaffuz çalışması, kulak eğitimi, idiomatik kullanım kalıplarının öğrenilmesi... Bunların hepsi ayrı bir önem ve değer taşıyacaktır.

Genel öğrenci açısından gramer çalışmalarını yönetecek iki büyük kural vardır: Birincisi, gramer amaç değil araçtır. İkincisi, kapsam ve ayrıntılarda, öngörülen dil beceri türü ve düzeyine göre dozaj ayarı yapılması bir önkoşuldur.

İşte bu çerçevede, gramer bilgisini, gerektiği ölçüde, ama sıkmayacak, bunaltmayacak surette kazandırmak ise "Hoca" nın görevidir...

 

 100 Soru Anasayfaya Dönüş