seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

 

 

TEST -- 02

 

ANSWERS & EXPLANATIONS

CEVAPLAR & AÇIKLAMALAR

Soru Sayfasına Ulaşmak İçin

 BURAYI TIKLAYINIZ

(Ayrı Pencere açılacaktır)

Çevirilerde, "motamot" çeviri değil, daha açıklayıcı olması bakımından, "Türkçe'de aynı durumda biz ne derdik?" yaklaşımı benimsenmiştir.

 

seviye tespit cevaplar

  26  Çevirisi: "Onu dışarda bırak, olur mu? (= tamam mı?)"

Açıklaması: Emir kipinde, ikinci şahısa (you) verilen direktifler için eklenti soru, kuyruk sorusu (tag question) standart "----------, will you?" şeklindedir... Anlamı da yukarda verdiğim şekildedir...

"d" şıkkının geçerli olabilmesi için "You leave it outside, don't you?" şeklinde bir düzcümle ve eklenti sorusu olması gerekirdi: "Sen onu (herzaman) dışarda bırakırsın / bırakıyorsun, öyle değil mi?"

seviye tespit cevaplar

 27  Açıklaması: "Yapayım mı / yapalım mı?" sorusu  standart biçimde, "Shall I? Shall we?" kalıbı ile sorulur:

Shall I give you a ring tomorrow? = Sana yarın bi allo diyeyim mi?

Shall we eat out tonight? = Bu akşam dışarda yiyelim mi?

Shall we go home now? = Eve gidelim mi artık?

"Will I?" çok tuhaf bir anlam verecektir: Örneğin, "Bak şu kristal kürene de bil bakalım, ----------cek miyim?!!" gibi...

Öte yandan, birinci tekil kişide, soruyu illa başka bir kişiye yöneltme zorunluğu yoktur -- kendi kendimize de fikir yürütebiliriz: Aşağıdaki örneklere bknz.

Örnekler: Başınız iki eliniz arasında kara düşünürken de bu kalıbı kullanırsınız ("shall" veya "should" ile)

What shall I do now? = Ne halt edeceğim ben şimdi?!

Who should I turn to now? = Kimden medet umsam ki şimdi?!

seviye tespit cevaplar

 28  Bu soruyu yanlış yanıtladı iseniz, ve bu yanlışlık bir umursamazlık ve dikkatsizlik sonucu değildi ise, "the English tenses" konusuna en baştan yeniden başlamanızı öneririm. Dost acı söyler...

Herneyse... Basit kuralı bir önceki testte de iki kez andım: Geçmişteki bir nokta yada dönemin öncesi için = past perfect...

seviye tespit cevaplar

 29  Açıklama: Anlamdan yola çıkarak doğru tense'i bulunuz: "Annemle babam 24 yıldır evli. Önümüzdeki yıl 25 yıldır evli olmuş olacaklar. " = Future Perfect...

Yani, "to be married" (fiil + sıfat) kalıbındaki "to be" fiili için future perfect = will have been.

seviye tespit cevaplar

  30  Açıklama: Standart "davet/teklif" kalıbı: Would you like + mastar (the infinitive)...

"e" şıkkı olamaz; çünkü bu fiil, "hoşlanmak, keyif almak" anlamı ile kullanıldığında, ardından "gerund" (Ving = fiilin ad durumu) gerektirir, ve "Did you enjoy eating out tonight?" şeklinde bir soru sorardık.

seviye tespit cevaplar

 31  Çevirisi: "Onun için çok endişe ediyorum. Arabasını aşırı hızlı kullanıyor."

Açıklaması: "To drive" fiilini, bir "linking verb" (*) olmadığına göre, bir sıfat ile değil, bir belirteç (zarf, adverb) nitelendirmek gerekir. "Fast" dışındakiler birer sıfattır.

Tabii, bu sorunun püf noktası ise şudur: "fast" hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilir: "It's a fast car; it goes fast."

(*) Linking verbs (ilgilendirme fiilleri) "be, seem, taste, etc" gibi, özne ile içinde bulunduğu bir durumu veya bir özelliğini ilişkilendiren fiil türüdür. Bu fiiler sıfat alırlar.

seviye tespit cevaplar

 32  Bir dikkat sorusu... Bu soruyu yıllar yılı denemişimdir. Sonuç: İnsanların sınavda bile -- hatta özellikle sınavda -- güzel güzel, horul horul uyudukları defaatle kanıtlanmıştır...

Şaka bir yana, gerçekten de sınavlarda, metinde yazılı olan sözcük yerine kendi düşüncesinden geçen bir sözcüğü okumak yüzünden nice puanlar yitirilir. Herzaman olduğu gibi, işin özü dikkat, dikkat!

seviye tespit cevaplar

 33  Açıklaması: "Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs," (benimkisi, seninkisi, onunkisi...) dizisi... Bunlar, "iyelik adılları" dır (= mülkiyet zamirleri - possessive pronouns)... Dolayısıyla da, tekil yada çoğul ad yerine kullanılabiliyorlar: örneğin, "benim dondurmam, benim rüyalarım, benim şeyim = benimkisi, benimkiler...

seviye tespit cevaplar

 34   Açıklaması: Ali illa ki kendisi ile ilgili birşey söylemiş olmak zorunda değil. Yanılgıya düştüyseniz bir dereceye kadar "yanlış eğitimin kurbanı" olduğunuz söylenebilir. Çünkü gramer kitapları biteviye "He said that he ...." ve "She said that she ...."  kalıbını tekrarlıyorlar; oysa özne illa ki kendisine ilişkin birşey söylemek zorunda değil.

Gramer kitabı yazacak arkadaşlara önerim şaşırtıcı ve duraklatıcı örnekler vermeleri ve öğrencileri basit ezberden çok, analitik düşünmeye yönlendirmeleridir.

Öğrenci açısından buradan alınacak ders ise şudur: Bu bir gramer sorusudur; dolayısıyla çözüm için öncelikle "Indirect speech" kurallarının hangi şıkta çiğnenmediğine bakınız.

DİKKAT: Ali said, "I'm in my bedroom." şeklinde bir tümce, bir "direct speech" örneği olarak -- doğru olurdu. "c"  şıkkı o nedenle yanlış (virgül yok ve "that" kullanılmış olduğu için)...

seviye tespit cevaplar

 35  Bu soru sizlere önemli bir sınav davranışının gerekliliği konusunda tekrar uyarı olsun... Bir şıkkı seçtikten sonra mutlaka yerine koyarak okumalı, oraya oturup oturmadığına bakmalısınız.

seviye tespit cevaplar

 36  Genelleme yapılıyor: Donkeys are said to be stupid animals. Bütün eşşeklerin aptal hayvanlar olduğu söylenir.

Özelleme: Some donkeys are said to be stupid animals. Bazı eşşeklerin aptal hayvanlar olduğu söylenir. [Yani bazılarının ise çok akıllı oldukları söylenir... Sizin kanaâtiniz bu yönde olsa da, sınav sorularını düzenleyenlerin bu egzantrik görüşünüzü paylaşmayacaklarına emin olabilirsiniz.]

"The donkeys" "tercihinin doğru olması için, daha önce sözünü ettiğimiz malum ve mahut bir eşşek grubundan söz ediyor olmamız gerekirdi... (Veya, "donkey" familyasına giren bütün "eşek alt-türleri" anlamında da kullanılabilir.)

"d" ve "e" şıkları tekil kullanım (donkey) gerektirirdi.

[Ahem... Ahem... Bütün bunlara karşılık, "Fransızlar" kavramını "Fransızca" kavramından, "Hollandalılar" kavramını da "Hollanda dili" kavramından ayırt etmek için: "The French and the Dutch are... etc.]

seviye tespit cevaplar

 37   Geçmişteki bir nokta yada dönemin öncesi için PAST PERFECT kullanılır: Tekrarlamaktan bıktım walla...

Efendim? Ne dediniz? "e" şıkkıda mı past perfect. Pek tabii... Ama siz "some" ve "any" kullanımını öğrenmek için lütfen "elementer" düzeye geri dönünüz...

seviye tespit cevaplar

 38  "I can't find my keys anywhere."

veya "I can find my keys nowhere."

seviye tespit cevaplar

 39   "here somewhere: Buralarda biryerlerde... Tümce olumsuz olsaydı: "They can't be anywhere here."

NOT: Neden mi "anywhere here"?... "Ha Ali Veli, ha Veli Ali" hesabı... "Somewhere here" kullanımı eşit olasılık taşıyor... Ama,  "here anywhere" kullanım olasılığı çok düşük... Neden mi? Bakın, fazla merak insanın uykusunu kaçırır: En iyisi olduğu gibi ezberleyiveriniz.

seviye tespit cevaplar

 40  Tabii ki "c" şıkkı da GRAMER olarak doğru; ama eğer "Onları hiçbir yerde aramadım, ama onları bulamadım," tümcesi size mantıklı görünüyorsa, İngilizce'yi bırakıp, öncelikle mantık seanslarına yazılınız...

NOT: "Whereabouts?" sözcüğü, "nerede, nerelerde, yaklaşık nerede, aşağı yukarı nerede?" gibi anlamlarla kullanabileceğiniz bir soru sözcüğüdür. (Benim kulağımda, kupkuru "Where?" sorusuna göre, daha dostça ve samimi bir lezzet bırakıyor; ama bu öznel (sübjektif) bir algılama olabilir...)

Whereabouts do you live?

Whereabouts did you lose them?

Ayrıca, "Whereabouts in Turkland do you come from?" sorusu, "Where in Turkland do you come from?" sorusundan kulağa daha hoş geliyor.

seviye tespit cevaplar

 41  Zaman belirten bağıl-tümcelik (yan cümlecik) bağlacı olarak, "since" yerine "ever since" kullanarak, "----den beri sürekli olarak" kavram ve vurgusunu ekleriz...

Öte yandan, sizleri yeniden uyarmak isterim: Şıklar arasında "mantıklı" bir seçim yapıp, hemen işaretlemeye geçmeyiniz. Seçtiğinizi, mutlaka ve mutlaka, "yerine koyarak" okuyunuz. Nitekim bu soruda da, "ever since" bağlacını tek parça halinde görmek şansı yerine, tek başına "ever" şıkkını okuyup geçerseniz, işiniz zorlaşacaktır.

seviye tespit cevaplar

 42   all by oneself = 1. tek başına (= yanında başka kimse olmaksızın); 2. tek başına (= yardım almaksızın)...

Ve, tabii, yukardaki "yerine koyup okuma" gerekirliğini bir kez daha vurgulamak isterim...

seviye tespit cevaplar

 43  "When" şıkkını yakıştırdıysanız, İngilizce Tense'leri öğrenmeğe en baştan bir daha başlayınız... "What length" -- zaman ölçümünde -- "how long" yerine kullanılamaz. Öte yandan, "What length of time?" gramer olarak olanaklı; ama burada, anadil konuşanlarca kullanılma olasılığı sıfır olurdu: Türkçe'de, "Ne zamandan beri? Ne kadar zamandır?" yerine, "Ne kadar zaman uzunluğundan beri" demek gibi birşey olurdu...

seviye tespit cevaplar

 44   Çevirisi: Doktor buraya ulaşıncaya kadar (= gelecekte), çok geç kalınmış olacak (= gelecekte)...

Basit bir kuralı tekrar hatırlatayım: Ana-cümlecik herhangi bir gelecek zaman "tense"inde ise, zaman belirten yan-cümlecik present tense (herhangi bir present tense) olmak zorundadır...

seviye tespit cevaplar

 45  Yine tense kuralları: Olay geçmiş zamanda ("until/before that noise ... started)... Geçmişteki bir nokta yada dönem öncesi için Past Perfect kullanılır.

Advanced level: "noise outside" (= the noise which was outside) = dışardaki gürültü... Eğer "until that terrible noise started outside" deseydik, "o müthiş gürültü dışarda başlayıncaya kadar" vurgusunu getirmiş olurduk. (Yani, "outside" sözcüğünü, "noise" i niteleyen bir sıfat değil, "started" ı niteleyen bir yer belirteci olarak kullanmış olurduk. Tabiatıyla, sözcüğün vurgusu da buna göre değişirdi.)

Farkını göremiyorsanız, aşağıdaki iki Türkçe anlatımı, belirttiğim sözcükleri vurgulayarak okuyunuz:

"dışardaki o müthiş gürültü başlayıncaya değin..."

"o müthiş gürültü dışarda başlayıncaya değin..."

seviye tespit cevaplar

 46  "Belong to" fiili kullanımında sık hataya düşüldüğü hep dikkatimi çekmiştir. 1. "Continuous tense" lerde kullanılmadığına; 2. Başına "to be" fiili getirimesi gerekmediğine dikkat ediniz. En iyisi, şu ünlü şarkı mısraını örnek kullanım olarak ezberleyiniz: "You belong to me." = "Sen benimsin; sen bana aitsin." Dolayısıyla, "It belongs to me... They belong to me..."

seviye tespit cevaplar

 47   Olumlu / olumsuz bildirimlere katılma niteliği taşıyan aşağıdaki kalıplarda devrik cümle kurulduğuna dikkat ediniz:

-- I like tea.

-- So do I.

 

-- I don't like tea.

-- Neither do I.

-- Nor do I.

DİKKAT: "Either" sözcüğü ile düzcümle kurulduğuna dikkat ediniz:

-- I don't like tea.

-- I don't either.

DİKKAT... DİKKAT... Yankılama, aynı yardımcı fiil ve tense kullanılarak yapılmak zorundadır.

seviye tespit cevaplar

 48  Fesuphanallah! Yaaa, bir önceki sorunun açıklamasını es mi geçtiniz?!

seviye tespit cevaplar

 49   "Want" (ve, "wish") fiili, her ahval ve şeraitte, kendisinden sonra mastar (infinitive) kullanılmasını gerektirir... "I want to go... I want you to go..." tümcelerini örnek olarak ezberleyiniz.

"d" şıkkı da bir mastardır; ancak edilgen anlamı haklı kılacak bir durum burada sözkonusu değil. Edilgen örnekleri: Turkland wants/wishes to be admitted into the EU... Angela Merkel makes no secret that she wants/wishes Turkland to be excluded from the EU...

seviye tespit cevaplar

 50  Fesuphanallah! Yaaa, bir önceki sorunun açıklamasını es mi geçtiniz?!

cevaplar son

 

Advanced level: Şü tümceyi dikkatle irdeleyiniz: "Don't worry," said the doctor, "I want you to relax." = Endişelenmeyiniz, rölaks olmanızı istiyorum...

Peki, aynı sözleri "I want you -- to relax"; yani, "you" sözcüğünden sonra kinayeli bir es vererek söylerseniz nasıl bir anlam kazanır? "Seni istiyorum -- dinginleşmek için!!"

"Oğlum adam ol -- baban gibi bir dikkulak olma," örneği durumlardan sakınmak için, kulak eğitimi çoook, ama çoook önemli...

seviye tespit sınavı açıklama

BAŞA DÖNÜŞ

 Seviye Tespit Anasayfaya Dönüş

seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.