seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

 

 

TEST -- 03

 

ANSWERS & EXPLANATIONS

CEVAPLAR & AÇIKLAMALAR

Soru Sayfasına Ulaşmak İçin

 BURAYI TIKLAYINIZ

(Ayrı Pencere açılacaktır)

Çevirilerde, "motamot" çeviri değil, daha açıklayıcı olması bakımından, "Türkçe'de aynı durumda biz ne derdik?" yaklaşımı benimsenmiştir.

 

seviye tespit cevaplar

 51  Yeni başlayanların ençok düştükleri hatalardan... Amaç belirtmek için, doğrudan mastarlar kullanılabilir -- ve çoğunlukla da kullanılır. Cümlelerde rastlayacağınız mastarlar, çoğu zaman, amaç belirtme işlevi ile oradadırlar:

-- Why do you want to go there? Why did you go there?

-- To see her. To get some supplies. (= Görmek için... Temin etmek amacıyla..)

 

-- Why don't you want to go there? Why didn't you go there?

-- Not to see her. (= Görmemek için...)

veya, diğer kalıplar:

in order to see... in order not to see...

so as to see... so as not to see...

DİKKAT... "so as" kalıbına dikkat ediniz; görülmesi biraz zordur...

DİKKAT... DİKKAT... "for buying" gibi bir ifade -- buradaki bağlamda --  İngilizce'de mevcut değildir; tamamen Türkçe'den bir yansıtma ve yanılsamadır.

seviye değerlendirme cevaplar

 52   "Tercih" belirten would rather kalıbı ile tanışıklığınızı sınamak için bu soruyu düzenledim. Çoğunlukla 'd rather ile kısaltıldığını unutmayınız.

"Daha iyi olur, daha isabetli olur" anlamına gelen ve 'd better ile kısaltılan had better yapısı ile karıştırmayınız.

seviye tespit cevaplar

 53    There is ............ , isn't there?    There are ............ , aren't there?

        There isn't ............ , is there?    There aren't ............ , are there?

seviye tespit cevaplar

 54   İki temel seçeneğiniz var: 1. two weeks' holiday; veya, 2. a two-week holiday.

İkinci örnekte, "week" sözcüğü, kendisini niteleyen "two" sözcüğü ile birlikte bir sıfat öbeği oluşturuyor. Sıfatların ise, biliyorsunuz tekili çoğulu olmaz.

seviye tespit cevaplar

 55  Çevirisi: Normalde (= genellikle) saat 7'de kalkarım, fakat bazen saat 6'dan önce kalkmak zorunda kalıyorum.

Dikkat ederseniz, Türkçe burada "continuous" anlatımı tercih ediyor. Çevirilerde, "simple veya continuous" tercihinde kaynak dile sıkı sıkıya bağlı kalmayınız; erek dilin gereklerini, güzelliklerini önplana alınız.

seviye tespit cevaplar

 56  Bu konu daha önce Soru 47 ve 48 için verdiğim açıklamalarda ayrıntılı olarak işlendi.

seviye tespit cevaplar

 57   "According to me" deyişi geçersizdir. "To me" veya "In my opinion" demek zorundasınız...

Sonuçta, doğru şık "e" şıkkıdır, ve bu aslında sıradan bir soru sayılabilir... Ancak, diğer şıklara meyletti iseniz, üzgünüm ama, henüz "intermediate" düzey testler için hazır değilsiniz diyebilirim... Durumunuzu gerçekçi olarak değerlendirmenizde yarar var.

Özellikle de, "a" veya "c" şıkkını seçti iseniz, zarf-cümlecikler (adverb clauses) ve bunların bağlaçlarını yeniden gözden geçiriniz, derim. İpucu: "In spite of what the generals say" veya "Despite what the generals say" doğru olurdu.

seviye tespit cevaplar

 58  ,  59  ,  60  : Lütfen bu üç soru ve yanıtlarını birlikte değerlendirerek, burada geçerli olan kuralı kendiniz çıkarsayınız. İpucu: Gösterme adılı (işaret zamiri) tekildir... "To be" fiilinin tamamlayıcısı (complement) ise "objective case" alır (Türkçe'de --i durumu)... (Dikkat: Aşağıdaki nota bknz.)

seviye tespit cevaplar

ADVANCED LEVEL ÖĞRENCİLER İÇİN:

Ne var ki, şimdi yukardaki açıklama ile taban tabana zıt bir kuraldan (!) söz edeceğim: Herkesin bildiği gibi, yada bilmesi gerektiği gibi, bir "linking verb" olarak "to be" fiilinin yalın durumda bir tamamlayıcı (complement in the nominative case) alması gerekirdi. "Doğru" İngilizce, burada "That's he," demeyi gerektirirdi...

Ne var ki, "doğru" İngilizce, herzaman için "doğru" İngilizce değildir... Örneğin bir kapkaççıyı teşhis için polis karakolunda o şahısı işaret ederek, "That's he," derseniz, olasılıkla, "Ne ukalalık ediyosun, bilgiç bozuntusu," deyu polisten zılgıt yersiniz... (Oysa, ikiyüzcük sene evvel zaptiye karakolunda olsa idük, "ulemadandır" deyu hörmet görür idük...)

Yani, çağımız İngilizcesi burada "That's him!" ifadesini öğütlüyor. İyi de, buyurunuz bir muamma daha: Telefon çaldı, açtınız, birisi sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Türkçe'de ne deriz? "Benim, efendim"...

-- Hello. May I speak to Dr. İzbul, please?

-- This is he.

Bu doğru ve yaygın kullanılan, önerilen ifadedir. Eğer, "This is him," derseniz, kendinizi sosyal tabakalar ölçeğinde birkaç gömlek aşağı düşürmüş olursunuz.

Bununla birlikte, eğer bu ifade size "fazla resmi" geliyorsa, doğrudan doğruya, "Speaking," veya "This is Ali," (kendi adınız) ile yanıt vermeniz günümüzde yaygın bir uygulamadır...

Herneyse, eğer istenmedik bir kişi -- örneğin evsahibiniz veya kızın ağabeyi -- arıyorsa, en akıllı yanıt: "I'm afraid he's not in at the moment; would you like to leave a message for him?"

Öte yandan, bizim sosyal tabakalarda çok yaygın olan, telefonu açıp, kendini tanıtmadan, "Orası neresi?" veya "Kimsiniz?" diye soranlara, iyi günümde isem, sesimde sadece hafif bir la havle ile, "Kimi aradınız, efendim?" şeklinde yanıt vermekle yetiniyorum. Ama, kötü günümde isem, vereceğim yanıtlar sansüre girer...

seviye tespit cevaplar

 61   Gerçek özneyi bulmak için, şu soruyu sorunuz: "Tek sözcükle söylemek gerekirse, uzak anıları getiren nedir?" Yanıt = "singing" (kuşların şarkı söyleyişi)... Özneniz tekildir.

Bu, "tek sözcükle" yaklaşımını yabana atmayınız: Gerçek öznenin bir laf kalabalığı içinde gözden kaçabileceği çoğu durumda can kurtarır.

seviye tespit cevaplar

 62  Bir sıfat-tümcelik (adjective clause) -- çok büyük çoğunlukla -- nitelediği adın hemen kıçına yapışır... Burada nitelenen "man" sözcüğü olup, tekildir. "By" sözcüğü ise bize fiilin edilgen (pasif) durumda olduğunu söylüyor.

[Bir ders kitabında "kıçına yapışır" gibi ifadeler kullanılır mı serzenişinde bulunan cici eleştirmenlere cevabım: "Ardından gelir" gibi cici bir ifade kullansam, bu bilgi bir haftaya kalmaz unutulur; ama burada kullandığım ifade, amaçlanan bilgiyi bir ömür boyu unutulmaz kılacaktır.]

seviye tespit cevaplar

 63  İpucu: "to go to bed" = yatıp uyumak (yani, sedir yada çekyatta da yatmanız da bu fasıla girer)... Oysa, "to go to the bed" = (belli bir) yatağın bulunduğu yere, yanına gitmek (örneğin oradan birşey almak veya altına bakmak için)...

İşte size Eğitim Setimizden bu konu ile ilgili çarpıcı bir örnek:

He has never been in prison himself, but he often goes to the prison to give lectures.

seviye tespit cevaplar

 64  İki şeyden söz edildiğine göre karşılaştırma derecesi (comparative degree)... Belli bir nesneden söz ettiğimiz için "the" aldı.

seviye tespit cevaplar

 65  SORU 61'de verdiğim açıklamayı es mi geçtiniz?...

Gerçek özneyi bulmak için, şu soruyu sorunuz: "Nihayet düşmekte olan nedir?" Yanıt: Renkli TV cihazlarının  fiatı... Özneniz tekildir.

Eğitim Setimizde konu ile ilgili testlerden bir örnek soru:

Mr. Muhasip is one of those experienced accountants who never (makes, make) any mistakes.

  

Yukarda Soru 62 için verdiğim açıklamayı da unutmayınız; büyük pratik değeri olan bir saptamadır: Bir sıfat-tümcelik (adjective clause) -- çok büyük çoğunlukla -- nitelediği adın hemen kıçına yapışır...

Dolayısıyla burada nitelenen "accountants" sözcüğü olup, çoğuldur.

 

"THE TENSES"

 65   GEÇMİŞTEKİ BİR NOKTA YADA DÖNEM ÖNCESİ İÇİN PAST PERFECT KULLANILIR...  (Tabiatıyla, past perfect continuous için de geçerli.)

Not: Buradaki b, c , ve d şıkları anlamdan kaybediyorlar:

b ve c = "Eskiden, bir gece uykusunda ölmeden önce, kendisini hep birkaç gündür hasta hissederdi !!"

d = "Yaaa, ben ona söylemiştim: Bir gece uykusunda ölmeden önce, kendisini birkaç gündür hasta hissetmesi gerekiyordu !! Böyle yapmamakla ayıp etti doğrusu !!"

seviye tespit cevaplar

 71   Burada, "Bir yıldır çıkıyorlar ve halen de çıkmağa devam ediyorlar," anlamı için Present Perfect Continuous olağan kullanım tercihidir... Present Perfect Simple kullanırsak kıyamet kopmaz gibi görünüyorsa da, getirebileceği nüanslar düşünüldüğünde,  tercih edilmesi için bazı ek bilgiler olması gerekirdi. Simple tense kullanımı, "durumun devam ettiğini" değil, "İlişkide neredeyse bir yılın tamamlanmış olduğunu," övgü, hayret, hatta şikayet gibi nüanslarla not ediyor olabilirdi. (Yine de, çoktan seçmeli bir sınav tipinde, burada her iki şıkkın birlikte verilmesi tartışmalı bir durum oluştururdu.)

Mantığınızın sizi, "Ama bu şık da doğru" ikilemine sürüklediği durumlarda, "En doğru olanı hangisi? Daha yüksek kullanım olasılığı taşıyan hangisi? Acaba bu soruyu hazırlamış olan kişiler bilgisayara hangi şıkkı doğru şık olarak yüklemişlerdir?" sorularına yanıt arayarak bu mantık tuzağından kendinizi kurtarmağa bakınız.

seviye tespit cevaplar

 74   ve  75   "These days" (=bugünlerde) ve "all this time" (=bunca zamandır) farkının gerektirdiği tense değişikliğine dikkat ediniz.

GENEL ÖNERİM

"Intermediate" düzeyde olduğunuzu varsayıyorsanız, "tense" lerle ilgili burada verdiğim on soruda size yalnızca tek yanlış hakkı tanıyabilirim. Daha fazla yanlış yaptıysanız, tense'ler konusuna en baştan bir daha eğilmenizi öneririm. Tense'ler konusu en temel bilgi alanıdır -- hiçbir surette hafife alınmamalı, geçiştirilmemelidir.

seviye tespit sınavı açıklama

BAŞA DÖNÜŞ

 Seviye Tespit Anasayfaya Dönüş

seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.