MOST INTERESTING

PHRASAL VERBS - 01

INTERMEDIATE LEVEL

Bu Testteki Sorular, Eğitim Setimiz Sözcük Çalışma ve Testleri Kitabımızdan oluşturulmuştur. Kitap yaklaşık 600'ün Üstünde Bu Tür Fiil Bileşikleri Kapsamaktadır.

 

 
   

01 --  I am (all) ----- giving him a second chance. İkinci bir şans tanımaktan yanayım. (Be ----- : be in favour of) -- "all" pekiştiricidir: "Tamamen bundan yanayım"...

a. for      b. against      c. on      d. behind      e. through

  

 

02 --  If you thought this was going to be easy, you are ----- ----- a surprise. Çok şaşıracaksın. (Be ----- -----  : karşıkarşıya, kaçınılmaz)

a. off against        b. up  above       c. in for

d. up behind          e. on against

  

 

03 --  I don't think he is ----- ----- it. Yapabileceğini, becerebileceğini, üstesinden gelebileceğini sanmıyorum. (Be ----- -----  : bedensel yada zihinsel açıdan kullanılabilir. Çoğu zaman nesne olarak "it" yada bir gerund alır.)

a. on for            b. out  behind       c. down through

d. above to        e. up to

  

 

04 --  The baby is very quiet. He must be ----- ----- some mischief. Mutlaka bir halt karıştırıyordur... (Be ----- ----- doing sth mischievous or somewhat illegal/illegitimate)

a. on with             b. out  behind       c. down after

d. at around         e. up to

  

 

05 --  All these reports only bear ----- my original theory. Doğruluyor. (=confirm)

a. through      b. over      c. toward      d. out      e. in

  

 

06 --  The fuse blew ----- and the house was in complete darkness. Sigorta attı.

a. inside      b. down      c. out      d. without      e. over

  

 

07 --  In the end, she broke ----- ----- all her friends. İlişkisini kesti, kopardı.

a. away from              b. past  off        c. down away

d. opposite from         e. against from

  

 

08 --  She suddenly broke ----- in the middle of her sentence. Sinirleri boşaldı, sözlerine devam edemedi, olasılıkla hıçkırmağa başladı. (She had a nervous break----- : Depresyon geçirdi; Olasılıkla tedavi gördü.)

a. round      b. across      c. without      d. down      e. by

  

 

09 --  I wish you vvouldn't break ----- ----- our conversation. (araya girmek, ikide birde sözünü kesmek)

a. out from          b. against during        c. along against

d. in on               e. through to

  

 

10 --  Our units broke ----- the enemy lines toward the evening. Yarıp geçtiler. (Break----- = Büyük bir başarı, atılım, ilerleme. The discovery of the RNA has been a major break----- in molecular biology.)

a. among     b. beyond     c. upon     d. behind     e. through

  

 

11 --  When does your school break ----- ? Tatil ne zaman başlıyor?

a. outside      b. up      c. between      d. down      e. about

  

 

12 --  His discovery brought ----- a tremendous improvement in our treatment technique. Gelişmeye yol açtı, sağladı.

a. into      b. about      c. across      d. onto      e. with

  

 

13 --  One of the passengers fainted because of the intense heat, but we soon brought her ----- . Ayılttık. (She came ----- . = Ayıldı.)

a. around      b. within      c. under      d. round      e. through

  

 

14 --  Thank you for ringing. I'll call you ----- as soon as I have the information you want. (Daha sonra karşılık olarak telefon etmek; birisinin telefonunu "dönmek")

a. after      b. against      c. round      d. behind      e. back

  

 

15 --  The meeting was called ----- . İptal edildi, yada sürerken kesildi, durduruldu. (=cancel)

a. on      b. below      c. off      d. down      e. out

  

 

16 --  They were carried ----- by their strong enthusiasm. Ne yaptıklarını tam yargılayamayacak ölçüde duygu ve heyecanlarına kapılmış; coşmuş, kendilerinden geçmişlerdi. Hey! Don't get carried ----- . Hey! Kendine gel. Uçma bakalım. Frenle bakalım kendini...

a. beneath      b. away      c. towards      d. out      e. outside

  

 

17 --  It's easy to make plans, but not so easy to carry them ----- . Gerçekleştirmek, yerine getirmek, uygulamak, sonuca ulaştırmak (emirler, tehditler, planlar, vaadler, vb.)

a. off      b. past      c. via      d. following      e. out

  

 

18 --  How has it come ----- that everyone is here today? Nasıl oldu da, herkes burada bugün? (=happen; olmak, oluşmak, meydana gelmek)

a. into      b. about      c. over      d. between      e. until

  

 

19 --  This is a rare book and is quite difficult to come ----- . (Rastlamak, elde etmek, bulmak, denk getirmek, denk gelmek)

a. besides      b. into      c. by      d. onto     e. versus

  

 

20 --  What came ----- it? 1. Sonucu ne oldu?... 2. Sonunda ona ne oldu?

a. with      b. against      c. after      d. at      e. of

  

 

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AZ ÇABA - KOLAY İŞ OLDUĞUNU KİM SÖYLERSE YALAN SÖYLER !!

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE