DİLBİLİM İÇİN KAYNAKÇA

I - Z

BİRİNCİ BÖLÜME DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Jackendoff, R. (1993), Patterns in the Mind, New York: Basic Books.

Jackson, Howard (1988), Words and Their Meanings, London: Longman.

Jackson, Howard, and Etienne Ze Amvela (1999), Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology, London: Cassell.

Jaszczolt, K.M., (2002), Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse, London: Pearson Education

Jaworski, Adam and Nikolas Coupland (eds) (1999), The Discourse Reader, London: Routledge. [Metin incelemesi ve pragmatik alanında çok önemli ve yararlı bir derleme. Doğrusu, makalelerden bazıları biraz aşırı kısaltılmış, ama herzaman için o makalenin aslını da arayıp bulma şansınız var]

Jenkins, Jennifer (2000), The Phonology of English as an International Language, Oxford: Oxford University Press. [Dilbilim çevrelerinde bir hayli tartışma kışkırtan bir çalışma -- Dünyada bugün ikinci dili İngilizce olanların sayısının, anadili İngilizce olanların sayısını aştığı, o nedenle İngilizce'nin fonolojik parametrelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği tartışmasını açıyor]]

Jespersen, Otto (1909-49) Modern English Grammar on Historical Principles (7 cilt halinde), London: Allen & Unwin. [Danimarkalı dilbilimcinin (1860-1943) "anıtsal" kitap dizisi: İngilizce üstüne "oldie" ama "still goodie"]

Kearns, K. (2000) Semantics, Houndmills, Basingstoke: Macmillan.

Kenstowicz, M. (1994) Phonology in Generative Grammar, Oxford: Blackwell.

Kornfilt, J. (1992), "Turkish." in W. Bright (ed.), International Encyclopedia of Linguistics, (cilt 4, ss. 190-196), New York: Oxford University Press.

Kuiper, K and Allan, W.S., (1996), An Introduction to English Language: Sound, Word and Sentence, Houndmills, Basingstoke: Macmillan. [Bol egzersiz içeren, yakın zamanlardan bir temel ders kitabı]

Labov, William and Fanshel David (1977), Therapeutic Discourse: Psychotherapy as Conversation, New York: Academic Press. [Sosyo-lengüistik alanında Amerika'nın en ünlüsü olan Bill Labov ve psikoterapist Fanshel'in bu kitabında psikoterapi seanslarında kullanılan dil çözümleniyor. Çok ilginç bir kitap, ama Labov zaten ilginç kitaplarıyla ünlü]

Ladefoged, P. (2000), Vowels and Consonants, Oxford: Blackwell. [Çok ilginç: Bu kitap, tıklanabilir bir IPA çizelgesi de içinde olmak üzere birçok ses dosyası içeren bir CD-ROM ile birlikte satışa sunulmuştu. IPA = Uluslararası Fonetik Alfabesi]

Ladefoged, P. (2001), A course in Phonetics, (4. basım), Fort Worth: Harcourt College. [İçerdiği egzersizlerle birlikte iyi bir ders kitabı niteliği taşıyor]

Ladefoged, P. and Maddieson, I. (1996), The Sounds of the World's Languages, Oxford: Blackwell.

Laver, J. (1994), Principles of Phonetics, Cambridge: CUP. [İyi bir başvuru kitabı -- Neye üzülüyorum, biliyor musunuz? Bu çalışmayı uçsuz bucaksız boyutlara çıkarmamak için, çoğu yazarı yorumsuz atladıkça, "ufak tefek görülüp, Karamürsel sepeti sanılacaklarından" korkuyorum... Prof. Laver bugün için Internet'i en yoğun biçimde ve kendine özgü bir espri ile kullanan kişilerden biri -- Net'te araştırıp okumanızı öneririm]

Leith, Dick (1997), A social history of English, (2. basım), London: Routledge. [Tarihsel dilbilim için yeni bir kaynak...]

Levin Beth (1993), English Verb Classes And Alternations: A Preliminary Investigation, The University of Chicago Press. [Bilgisayarlı dilbilim alanında çok değerli bir çalışma. Binlerce fiilin sentaktik özellik ve garipliklerinin sıralandığı bu çalışma, alana yabancı olanlar için biraz fazla "teknik"]

Levinson, Stephen C. (1983), Pragmatics, Cambridge: CUP. [Genel okuyucu için biraz teknik gelebilecek, ama son derece bilgi dolu bir temel kitap. Zaten Levinson, semantik ve pragmatik alanında en iyilerinden]

Levinson, Stephen C. (1995), "Three Levels of Meaning," in Frank Palmer (ed.) Grammar and Meaning, Cambridge: Cambridge University Press. [Gerçekten çok ilginç bir çalışma]

Lyons, John (1968), Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press. [Bir dilbilim klasiği... Esasen, Cambridge Trinity Hall'dan 15 yıllık bir dönemin ardından iki yıl önce emekli olan Profesör Lyons'u tanımayan, okumamış olan dilbilim öğrencisi var mıdır aramızda?]

Lyons, John (1981), Language and Linguistics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, John (1981), Language, Meaning and Context, London: Fontana.

Lyons, J., R. Coates, M. Deuchar and G.Gazdar (1987), New Horizons in Linguistics, Harmondsworth: Penguin Books.

MacMahon, A.M.S. (1994), Understanding Language Change, Cambridge: Cambridge University Press. [Bu çalışmayı da tarihsel dilbilim arka planında değerlendirebilirsiniz]

Malmkjaer, K. (ed) (1991), The Linguistics Encyclopedia, London: Routledge.

Matthews, P.H. (1991), Morphology, (2. basım), Cambridge: CUP.

McCawley, J. (1988), The Syntactic Phenomena of English, University of Chicago Press. [İyi bir İngilizce gramer olarak yeniler arasında öne çıkan bir çalışma]

Mey, J.L. (2001), Pragmatics: An Introduction, (2. basım), Oxford: Blackwell.

Morris, Desmond -- [Biyolojiden yetişip, iletişim konusu önplanda olmak üzere insan davranışları üstüne uzmanlaşan Desmond Morris'in bütün kitapları satış rekorları kırmıştır. Özellikle de: The Naked Ape ve The Human Zoo... Bunlar Türkçe'ye de çevrtildiler. Dilbilim açısından şu üçünü değerlendirmenizi öneririm: Morris, Bodywatching; Morris, Bodytalk; Morris, Manwatching]

Napoli, D. (1996), Linguistics: An Introduction, Oxford: OUP.

Nettle, Daniel and Suzanne Romaine (2000), Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages, Oxford: Oxford University Press. [Önümüzdeki yüz yıl içinde dünya dillerinin yüzde doksanı yokolacak. Neden ve niçin? Neler Yapabiliriz?...]

O'Connor , J.D. (1991), Phonetics, Harmondsworth: Penguin.

O'Grady, William , Michael Dobrovolsky, and Francis Katamba (eds.) (1997), Contemporary Linguistics: An Introduction, London: Longman

Ouhalla, J. (1999), Introducing Transformational Grammar, (2. basım), London: Edward Arnold.

Palmatier, Robert A. (1972), A glossary for English Transformational Grammar, New York: Appleton-Century-Crofts. [Dönüşümsel gramer alanı için çok iyi bir terimler sözlüğü, ancak temel gramer terimlerini bildiğiniz varsayılıyor]

Palmer, Frank .R. (1981) (2. basım), Semantics, Cambridge: CUP.

Palmer, Frank .R. (1990) (2. basım), Grammar, Harmondsworth: Penguin.

Parker, Frank (1986), Linguistics for Non-linguists, London: Taylor & Francis.

Pei, Mario. (1966), Glossary of Linguistic Terminology, New York: Columbia University Press. [Mario Pei 1950-60'lı yıllarda genel okuyucu için birçok kitap hazırlamış yada editörlüğünü yapmıştır. Bu da onlardan birisi. Dilbilim alanında kullanılan terimlerin ayrıntılı tanımını, eş ve karşıt anlamlılarını içeriyor]

Pickett, J. M. (1999), The Acoustics of Speech Communication: Fundamentals, Speech Perception Theory, and Technology, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Pinker Steven (1994), The Language Instinct: How the Mind Creates Language, New York: Harper Perennial. [Dönüşümsel gramer terimleri yanında çeşitli diyagramlar, biblioğrafya ve en yaygın dönüşümleri gösteren bir ek ile birlikte]

Poole, S. (1999), An Introduction to Linguistics, Houndmills, Basingstoke: Macmillan.

Pyles, T. & J. Algeo (1993), The Origins and Development of the English Language, Orlando, FL: Harcourt Brace.

Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. & Spencer, A. (1999), Linguistics: An Introduction, Cambridge: CUP.

Radford, A. (1988), Transformational Grammar: A First Course, Cambridge: CUP.

Radford, A. (1997), Syntactic Theory and the Structure of English, Cambridge: CUP.

Roach, P. (2001) English phonetics and phonology, (3. basım), Cambridge: CUP. [Konunun yabancısı olanlar için kolay okunur bir giriş kitabı niteliğinde]

Roberts, I. (1997), Comparative Syntax, London: Edward Arnold.

Robins, R. (1989), General Linguistics: An Introductory Survey, London: Longman [Gerekli temel bilgileri veren çok iyi bir giriş kitabı]

Robins, R. (1997), A Short History of Linguistics, (4. basım), London: Longman

Saeed, J.I. (1997), Semantics, Oxford: Blackwell.

Sapir, Edward (1921), Language: An Introduction to the Study of Speech, New York: Harcourt, Brace, and Company. [Dil-kültür ilişkileri üstüne klasik başyapıt... Antropolog ve dilbilimci Sapir (1884-1939) Amerika'da dilbilimin ilk kilometre taşıdır. Kimi kuramları bugün için artık aynı ölçüde kabul görmüyor olsa da, önem ve değerini tümüyle kaybetmiş olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle de öğrencisi Benjamin Lee Whorf'la birlikte adı anılan Sapir-Whorf Hipotezi bütün heyecan verici olasılıklarıyla bugün de önemini sürdürmektedir. Daniel Chandler'in "The Sapir-Whorf Hypothesis" başlıklı kısa bir değerlendirmesini, kaynakçasıyla birlikte websitemizin "Diğer Kaynaklar" Bölümüne yükledim]

Spencer, A. (1991), Morphological Theory, Oxford: Blackwell.

Stork, F.C. and Widdowson, H. (1974), Learning about Linguistics: An Introductory Workbook, London: Hutchinson. [Belki biraz yaşlanmış, ama anlatım olarak hala çok kolay izlenir bir kitap]

Smith, N. and Wilson, D. (1979), Modern Linguistics: The Results of Chomsky 's Revolution, Harmonsworth: Penguin Books. [Chomsky devrimini anlamak için başvurabileceğiniz kaynaklardan birisi]

Smith, Jean and Margaret Bloor (1985), Simple Phonetics for Teachers, London: Methuen.

Todd, L. (1995), An Introduction to Linguistics, London: Longman [Kısa, ama çok yararlı bir giriş kitabı]

Trask, R.L. (1993), A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics, London: Routledge.

Trask, R.L. (1996), A Dictionary of Phonetics and Phonology, London: Routledge.

Trask, R.L. (1999), Key Concepts in Language and Linguistics, London: Routledge.

Trask, R.L. (1997), A Student's Dictionary of Language and Linguistics, London: Edward Arnold.

Trask, R.L. (1999), Language: The Basics, (2. basım), London: Routledge.

Voegelin, Charles F. and Florence Voegelin M. (1977), Classification and Index of the World's Languages, New York: Elsevier. [Gerçekten üstün nitelikli bir çalışma. Paperback edisyonu da yapılmış olup, kısaltılmış olmakla birlikte daha kolay okuma olanağı sağlıyor]

Wardhaugh, R. (1993), Investigating Language: Central Problems in Linguistics, Oxford: Blackwell.

Whorf, Benjamin Lee, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Whorf, B.L. (ed. by J. Carroll) (1956) Boston, MA: MIT Press. [Benim özel ilgi alanım ve dilbilim kahramanım Whorf tarafından ve hakkında ne bulursanız okumanızı öneririm. İnsanın dünyaya yepyeni gözlerle bakmasını sağlayan, bilinmedik ufuklar açan bir düşünür ve dilbilimci. Daniel Chandler'in "The Sapir-Whorf Hypothesis" başlıklı kısa bir değerlendirmesini, kaynakçasıyla birlikte websitemizin "Diğer Kaynaklar" Bölümüne yükledim]

Yule, George (1996), The Study of Language: An Introduction, (2. basım; ilk basım 1985), Cambridge: CUP.

Zentella, Ana Celia (1997), Growing Up Bilingual, Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishers. [Özel bir konuda iyi bir kaynak]

BİRİNCİ BÖLÜM: A - H

DİĞER YARDIMCI KAYNAKLAR

İZBUL'S ALMANACK

BİLİMSEL YAYINLAR'A DÖNÜŞ

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE