Düzensiz Fiiller Anasayfasına Dönüş
 

 

İNGİLİZCE'DE  DÜZENSİZ  FİİLLER

LIST  OF  IRREGULAR  VERBS

I - R

A - H          S - Z

 
 

 

 

BASE FORM

 

 

PAST SIMPLE

 

 

PAST PARTICIPLE

 

 

3rd Person Singular

 

Present Participle / Gerund

inbreed

inbred

inbred

inbreeds

inbreeding

inlay

inlaid

inlaid

inlays

inlaying

input

input/inputted

input/inputted

inputs

inputting

interbreed

interbred

interbred

interbreeds

interbreeding

interweave

interwove

interwoven

interweaves

interweaving

inweave

inweaved/inwove

inweaved/inwoven

inweaves

inweaving

jerrybuild

jerrybuilt

jerrybuilt

jerrybuilds

jerrybuilding

keep

kept

kept

keeps

keeping

kneel

knelt/kneeled

knelt/kneeled

kneels

kneeling

knit

knitted/knit

knitted/knit

knits

knitting

know

knew

known

knows

knowing

lade

laded

laden/laded

lades

lading

landslide

landslid

landslid/landslidden

landslides

landsliding

lay

laid

laid

lays

laying

lead

led

led

leads

leading

lean

leaned/leant

leaned/leant

leans

leaning

leap

leaped/leapt

leaped/leapt

leaps

leaping

learn

learnt/learned

learnt/learned

learns

learning

leave

left

left

leaves

leaving

lend

lent

lent

lends

lending

let

let

let

lets

letting

lie

lay

lain

lies

lying

light

lit/lighted

lit/lighted

lights

lighting

linebreed

linebred

linebred

linebreeds

linebreeding

lipread

lipread

lipread

lipreads

lipreading

lose

lost

lost

loses

losing

make

made

made

makes

making

mean

meant

meant

means

meaning

meet

met

met

meets

meeting

melt

melted

melted/molten

melts

melting

miscast

miscast

miscast

miscasts

miscasting

misdeal

misdealt

misdealt

misdeals

misdealing

misdo

misdid

misdone

misdoes

misdoing

misgive

misgave

misgiven

misgive

misgiving

mishear

misheard

misheard

mishears

mishearing

mishit

mishit

mishit

mishits

mishitting

mislay

mislaid

mislaid

mislays

mislaying

mislead

misled

misled

misleads

misleading

missend

missent

missent

missends

missending

misread

misread

misread

misreads

misreading

misspell

misspelt

misspelt

misspells

misspelling

misspend

misspent

misspent

misspends

misspending

mistake

mistook

mistaken

mistake

mistook

misunderstand

misunderstood

misunderstood

misunderstands

misunderstanding

misthink

misthought

misthought

misthinks

misthinking

miswrite

miswrote

miswritten

miswrites

miswriting

mow

mowed

mown

mows

mowing

offset

offset

offset

offsets

offsetting

outbid

outbid

outbid

outbids

outbidding

outbreed

outbred

outbred

outbreeds

outbreeding

outdo

outdid

outdone

outdoes

outdoing

outdraw

outdrew

outdrawn

outdraws

outdrawing

outfight

outfought

outfought

outfights

outfights

outgrow

outgrew

outgrown

outgrows

outgrowing

output

output/outputted

output/outputted

outputs

outputting

outride

outrode

outridden

outrides

outriding

outrun

outran

outrun

outruns

outrunning

outsell

outsold

outsold

outsells

outselling

outshine

outshone

outshone

outshines

outshining

out-think

out-thought

out-thought

out-thinks

out-thinking

overbear

overbore

overborne

overbears

overbearing

overbuild

overbuilt

overbuilt

overbuilds

overbuilding

overcome

overcame

overcome

overcomes

overcoming

overdo

overdid

overdone

overdoes

overdoing

overeat

overate

overeaten

overeats

overeating

overhang

overhung

overhung

overhangs

overhanging

overhear

overheard

overheard

overhears

overhearing

overlay

overlaid

overlaid

overlays

overlaying

overleap

overleapt/overleaped

overleapt/overleaped

overleaps

overleaping

overpay

overpaid

overpaid

overpays

overpaying

override

overrode

overridden

overrides

overriding

overrun

overran

overridden

overruns

overrunning

oversee

oversaw

overseen

oversees

overseeing

oversell

oversold

oversold

oversells

overselling

overset

overset

overset

oversets

oversetting

overshoot

overshot

overshot

overshoots

overshooting

oversleep

overslept

overslept

oversleeps

oversleeping

overspend

overspent

overspent

overspends

overspending

overspread

overspread

overspread

overspreads

overspreading

overstrew

overstrewed

overstrewed/overstrewn

overstrews

overstrewing

overtake

overtook

overtaken

overtakes

overtaking

overthrow

overthrew

overthrown

overthrows

overthrowing

partake

partook

partaken

partakes

partaking

pay

paid

paid

pays

paying

plead

pleaded/pled

pleaded/pled

pleads

pleading

practice-teach

practice-taught

practice-taught

practice-teaches

practice-teaching

prepay

prepaid

prepaid

prepays

prepaying

preset

preset

preset

presets

presetting

prove

proved

proved/proven

proves

proving

proofread

proofread

proofread

proofreads

proofreading

put

put

put

puts

putting

quick-freeze

quick-froze

quick-frozen

quick-freezes

quick-freezing

quit

quit

quit

quits

quitting

rap

rapped/rapt

rapped/rapt

raps

rapping

read

read

read

reads

reading

rebind

rebound

rebound

rebinds

rebinding

rebroadcast

rebroadcast

rebroadcast

rebroadcasts

rebroadcasting

rebuild

rebuilt

rebuilt

rebuilds

rebuilding

recast

recast

recast

recasts

recasting

redd

redded/redd

redded/redd

redds

redding

redo

redid

redone

redoes

redoing

reeve

reeved/rove

reeved/rove

reeves

reeving

regrow

regrew

regrown

regrows

regrowing

rehear

reheard

reheard

rehears

rehearing

relay

relaid

relaid

relays

relaying

remake

remade

remade

remakes

remaking

rend

rent

rent

rents

renting

repay

repaid

repaid

repays

repaying

rerun

reran

rerun

reruns

rerunning

resell

resold

resold

resells

reselling

re-send

re-sent

re-sent

re-sends

re-sending

reset

reset

reset

resets

resetting

retell

retold

retold

retells

retelling

rethink

rethought

rethought

rethinks

rethinking

retread

retrod

retrodden

retreads

retreading

rewake

rewaked/rewoke

rewaked/rewoke/rewoken

rewakes

rewaking

rewind

rewound

rewound

rewinds

rewinding

rewrite

rewrote

rewritten

rewrites

rewriting

rid

rid/ridded

rid/ridded

rids

ridding

ride

rode

ridden

rides

riding

ring

rang

rung

rings

ringing

rise

rose

risen

rises

rising

rive

rived

rived/riven

rives

riving

roughcast

roughcast

roughcast

roughcasts

roughcasting

rough-hew

rough-hewed

rough-hewn

rough-hews

rough-hewing

run

ran

run

runs

running

 

A - H          S - Z

DİĞER YARDIMCI KAYNAKLAR

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE