Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

2003 - 2006 DÜNYA BİRİNCİSİ !!

New Series # 025

March 12, 2006

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 

IDIOMS Relating to

THE HUMAN BODY

--  02 --

  to get off someone's back

= to stop bothering, criticising, nagging, hindering that person... o kişiyi sürekli rahatsız etmeyi, eleştirmeyi, vıdıvıdı etmeyi, engellemeyi bırakmak... to nag /NÆG/ = vıdıvıdı etmek... to hinder /HİN-dı/ = engellemek...

Hey, get off my back, will you? Why won't you get off my back?! Kes artık, tamam mı! Düşsene sen yakamdan! Niye düşmüyorsun ki yakamdan?!

I wish that my wife would get off my back about trying to find a better job. Ah, keşke karım bir son verse sürekli vıdıvıdı etmeye, daha iyi bir iş bulmam için.

  to get under one's skin

= to irritate, to upset... sinirine gitmek/dokunmak, asabını bozmak...

I don't know what's wrong with that boy? He's getting under his dad's skin with his laziness. Nesi var bu oğlanın bilmem. Tembelliği ile gerçekten babasının sinirine dokunuyor..

My neighbours are really beginning to get under my skin with their constant complaining about my practising the zurna. Zurna çalışmamdan sürekli şikayetleri ile komşularım gerçekten sinirime dokunmağa başladılar.

Fakat tabii, Frank Sinatra veya Ella Fitzgerald "I've got you under my skin," şarkısını söylediklerinde, anlam bambaşkadır: Sen benim içimdesin, içimde kök saldın, damarlarımda dolaşıyorsun...

  to hold one's breath

= stop breathing for a brief moment due to fear or excitemet... korku veya aşırı heyecanla soluğunu tutmak...

I held my breath and didn't move a muscle. I was petrified, so scared that I really believed this "thing" was going to kill me.  petrified = taş kesilmiş...  scared = çok korkar veya korkuyor durumda... NOT: "muscle" sözcüğünü "maskıl" diye telaffuz edenlerin ağzına biber sürünüz; sevaptır. Doğrusu: /MAS-(ı)l/

I held my breath as my father opened the envelope from the ÜSYM.

  to jump down one's throat

= to become suddenly very angry with someone and show extreme reaction... birisine birden parlayan bir öfke ile tepki göstermek; "gagasına binmek"...

When a friend of hers called for her on our phone instead of hers this morning, I really jumped down my daughter's throat.

I think you boys have jumped down your friend's throat for the wrong reasons.

Ama, anlam herzaman böyle mecazi-mecazi olacak değil ya!

     

The poor little blind frog jumped down a huge snake's throat and committed suicide! Zavallı küçük kör kurbağa kocaman bir yılanın ağzının içine atladı ve intihar etti...

  to jump out of one's skin

= to suddenly become greatly frightened or be taken by great surprise... ansızın çok korkmak veya şaşkınlıkla sıçramak...

He opened the trunk and almost jumped out of his skin when he saw the snake lying coiled in it. Sandığı açtı ve orada kıvrılmış yatan yılanı görünce korkuyla sıçradı. coiled = zemberek yayı yahut bir halat usulü kendi üzerine kıvrılmış veya kangal durumunda... Yılan kavramı için güzel bir sözcüktür, çünkü "sinsice beklemede fakat zembereğinden boşalmağa hazır bir gerilim içinde" nüansını verebiliyor.

She nearly jumped out of her skin when the doorbell rang. Then she forced herself to take a deep, calming breath and decided to open it. nearly = neredeyse, hemen hemen (bir aşağıda örnekteki "almost" ile eşanlamlı)... forced herself = kendini zorladı...

The two boys almost jumped out of their skin when the man suddenly opened his mouth and spoke. The dead man had become alive! Adam ansızın ağzını açıp konuşunca, çocuklar korku ve şaşkınlıkla sıçradılar. Ölü dirilmişti! their skin = ifadeye dikkat ediniz: ***"their skins" diyemezsiniz; insanın kaç tane "derisi" vardır ki?!

  to keep body and soul together

= to keep/remain alive, to survive... hayatta kalmak, ("ruhunu ve vücudunu birarada tutmak" kavramından)...

We can barely keep body and soul together on what my husband earns. Kocamın kazancıyla ucu ucuna yaşıyoruz.

It was very cold during the winter but somehow the earthquake victims were able to keep body and soul together and survived. ... depremzedeler bir biçimde hayatta kalmayı başardılar.

  neck and neck

= equal or nearly equal in a race or contest; tied or almost tied... bir yarış veya yarışmada başabaş veya neredeyse berabere olmak... (It was) a win (victory)... a defeat... a tie. = Galibiyet, yenilgi, beraberlik...

The two parties came neck to neck in last year's elections. Başabaş oy aldılar.

As they approached the finish line they were neck and neck. Bitiş çizgisine yaklaşırken başabaş durumdaydılar.

It was a neck and neck race for the two horses, but Rüzgarın Oğlu still had an edge.  Rüzgarın Oğlu halâ biraz öndeydi. Deyimin bu cümlede sıfat niteliğinde olduğuna dikkat ediniz. "to have an edge (on smb/sth)" deyimini not ediniz = rekabette/yarışta biraz önde olmak, biraz avantajlı durumda olmak...

  pain in the neck

= a tiresome, bothersome, irritating, annoying, boresome, burdensome, exasperating, irksome, tedious, vexing, wearisome person or event... sinir bozucu, can sıkan, rahatsızlık veren bir kişi veya durum... tiring = yorucu... tiresome = bıktırıcı, usandırıcı... "I am tired." = Yorgunum... I'm tired of you! = Bıktım senden! "I'm sick'n tired of it!" = Bıktım usandım bundan!  [to be sick and tired (of smb/sth) = bıkmış usanmış olmak]

Oh, he's a real pain in the neck! / He's a real pain in the neck to everybody around him. / He's a real pain in the neck sometimes!

Oh, what pain in the neck!

I really hate having to wait in stop and go traffic. What pain in the neck. "stop and go traffic" = ifadeyi not ediniz.

  to pat somebody on the back

= to show praise or appreciation... genelde beğeni ifadesi olarak sırtına "pat pat" vurmak; bazen de "idare etmek için" sahte bir tavır da olabilir...

The teacher came to his desk. She looked over his paper and patted him on the back.

I wish Gerets would pat him on the back and say, "Hakan, you have been too long under stress and strain. What you need is a rest and a holiday". Ah, keşke Gerets böyle birşey yapsa artık...

I think a lot of wives deserve a "pat on the back" for putting up with their husband. ("husbands" da olanaklı. Fakat maalesef, yukarda "their skin" için söylediklerimi hatırlayacak olursanız, bu konu epeyce çetrefil.)

NOT: "to pat on the shoulder" deyimi de yukarıdaki gibi kullanılabilir; ancak o deyimin ayrıca "omzuna/omzunu tıklatmak" anlamı da vardır.

  to rub elbows with someone,  to rub shoulders with someone

= be in the same place, meet and mix with socially... "dirsek sürtüştürmek" kavramından aynı çevreyi paylaşmak, dostluk etmek (ancak, çoğu zaman züppece bir davranış veya "çıkar birliği" vb gibi olumsuz bir nüans taşır)...

The conference provided an exciting opportunity for our students to run elbows with some of the top men in the field. Kongre, öğrencilerimizin bu alanda önde gelen bazı kişilerle biraraya gelmeleri için çok iyi bir fırsat oldu.

He goes down south to Bodrum every summer, hoping to rub shoulders with the rich and famous. Zengin ve ünlü çevrelerden dost edinmeyi umut ederek yazları Bodrum'da geçiriyor.

The reason why most of these young girls come to the Antalya Golden Orange Festival is that they hope to get a chance to rub elbows with a number of talent hunters. Bu genç kızların çoğunun Antalya Altın Portakal Festivaline gelme nedenleri, birkaç artist avcısı ile tanışmak umududur.

To be continued...

 CD

 TANITIM

 
 

 

Sınavlara bu kaynaktan hazırlanan adaylar,

diğer adaylara fark atıyor:

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 

         

 

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com