Nah İnsana

 NAH İNSANA ve ANASNİ HAN

Anasni Han

 BÖLÜM - 4  

KENTİN SOKAKLARINDA TETİKMUTLU

       Egemenlerin halkı eğitmek anlayışı, halkı,

          halk adına,halka karşı, halk tarafından

                            uyutacak halkı yetiştirmek.

İşgaller artık asker göndererek değil... Bankalar misliyle daha başarılı.

Küresel sermaye, sırtına binmeyeceği eşeğin önüne ot koymaz.

Breh, biz ki 16 devlet kurmuşuz... Kurup kurup yıkmak, breh, bizim hobimiz.

İflâh olmaz ülkelerin dört evresi:

                    1) şahlanıp fütühat;

                    2) kibir ve sefahat;

                    3) borç batağına saplanmak;
                    4) alacaklılara domalmak.

Uluslararası ilişkilerde gerdan kırıp kalça kıvırana koca çok.

Uluslararası sermaye hamamlarında patronun kuralları değişmez. Müşteriler yakınırsa, tellak değiştirilir. Ama tas hep aynı tas, kese hep aynı kese.

Küresel patronların soğuk barışı, bilinçsiz toplumların sıcak savaşı.

Sömürülen bir ülkede ulusçuluk öğretisine karşı çıkmak yabancı efendilere hizmet demektir.

Altaylar'dan geldim, Arabistan'a uğramadan, ANATOLIA üzerinden Silicon Vadisine gidiyorum.

  ülkenin hali

Ülkeye iktidar gömleğini kesip biçen küresel terzi,yanına
aksesuar bir muhalefet eklemeyi ihmal mi edecekti ki?

 

Zayıflar için tek umut, güçlülerin düşebileceği zaaflardır.

Savaşın centilmenlik kuralları barış zamanlarında bile geçersiz.

sansüre hayır  

Ülkeye en büyük iyilik, yayınlayıp kaçmak zorunda kalacağınız birkaç kitap yazmaktır.

 

 

 

  tarih tekerrürden ibaret   Her Zübükrasi layık olduğu
Zübükratör'e ergeç kavuşur.


Halka babalık taslayan, çok geçmez,
zalim amca kesilir.


Halk, kimliksiz bir aynadır. Ayna
kimin elindeyse onun kimliğini yansıtır.


İntiharda kararlı ve ısrarlı bir kuşağı
caydırmak Tarih Baba'nın tarzı değil ki.

-- Ben muhafazakârım.
-- Yaaa. Neyi muhafaza ediyorsun?
-- İlkelliğimi.
 

Tutuculuk da zor meslek. Kolay mı her yerde her zaman homur homur yaşamak?

Dangalak olduğu için mi Muhafazakâr, Muhafazakâr olduğu için mi Dangalak; Hangisi Yumurta, hangisi Tavuk?

Kalem kılıçtan keskindir. Ve paranın kalemleri satın alabildiği bir dünyada kitlelenin silkinip uyanması giderek zayıflayan bir umut...

Medya... Ha beygir sahibine göre kişnemiş, ha eşek sahibine göre anırmış.

Sancı doğumun, ateş ışığın, çekilecek acılar mutluluğun başlangıcıdır; her kuşağın eğitimine, birkaç kuşak öncesinden başlamak gerekir.

Ulus birliği, ülke esenliği herdaim üç büyük düşmanın kuşatması altındadır: ümmet hayalcileri, etnisite kaşıyıcıları, küresel sömürü taşeronları...

Ulus kavramı için tarih birlikteliğine bile gerek yoktur. Ortak bir onurlu gelecek bilinci ve isteği yeterlidir.

Ulus olabilmek için gerekli ve yeterli koşul: Ortaklaşılan bir aidiyet gururu toplumu olabilmek.

İnsanlık genetikte bütünleşir, kültürde ayrışır. Toplumsal birimler, genetikle açıklanamaz. Ulus kavramında genetiğe yer yoktur.

 

REEL POLİTİK: Gücünle alabileceğin şey için yalvarmaya ne gerek?
 
REEL POLİTİK: En büyük stratejik hata,
yılanın başını küçükken ezmemek.
 

Nah İnsana sayfa sonu

insan insana          siyaset felsefe