sıcak temas

Bir Kadın-Yiyen'in Öğleden Sonrası

BÖLÜM - 12

 

SICAK TEMAS

  

Dans etmek yatay arzularımızın dikey anlatımıdır, demişti

George Bernard Shaw. Bugünlerde diskoteklere girip

ortalığa bir göz attınız mı hiç? NAH İNSANA VE

ANASNİ HAN, gizli baskı, s. 31

Görme duyusu dünyaya açılan başlıca penceremiz ve beş duyumuzun belki de en önemlisidir. Ama duyularımızın bize en yakını, en sıcağı olduğu söylenebilir mi?

Örneğin, teleskobun ucunda donuk ve bulutsu bir ışık parçacığı olan Andromeda Gökadası bizlere tam iki milyon ışık yılı mesafededir.

Bu uzaklığı İstiklal Caddesi cinsinden dile getirecek olursak: Demek ki, görsel incelemeye alacağınız bir genç hanım size 200 000 000 000 000 000 000 İstiklal Caddesi uzaklıktadır. Yani! Bu uzaklıkta gördüğünüz bir genç hanımın ardına takılıp, ona doğru yürümeğe başlamanıza değmeyecektir.

Gelişmiş teleskoplar yardımıyla, bunun dört bin katına değin mesafeleri görebiliyormuşuz... Aman ne güzel! Çok istiyorlarsa, sayın astronomlar bu anlamsız faaliyeti sonsuza değin sürdürebilirler.

sıcak mizah  

Bana gelince, 200 000 000 000 000 000 000 000 sokak uzaktan, isterse Madonna hanım sonsuza değin göz süzüp el sallasın: Beni ilgilendirmez. Başımı çevirip bakmam bile.

 

Dürbünümü yanıtsız göklere çevirip ne diye vakit öldüreyim ki? Semtimizin çıplak gözle yeterince dikizleyemediğim genç hanımlarına çevirmek bence çok daha mantıklı.

Üstelik görme duyumuzla ilgili ciddi bir sorun daha var: Bir yaştan sonra yakın mesafelerde etkinliğini yitirmeğe, görüş alanımız bulanıklaşmağa başlar.

Görüntüyü netleştirmekte güçlük çekeriz. Ağrılı sızılı şekilde şaşı bakmak zorunda kalırız. Kadınlara acıyan gözlerle bakmak deyimi işte bu gerçeği dile getiriyor.

Duygu ve ızdırap yüklü, hakikat dolu bir hümanist-feminist deyiştir.

 

  .DOKUNMA DUYUSU VE OLGUSU.  

Dokunma duyusu ise böyle midir? Dokunabilmek için, adı üstünde, sıcak temas sağlamak zorundasınız. Yani, okşuyor, sürtünüyor, dürtüklüyor, parmaklıyor, avuçluyor, yalıyor, ısırıyor, sımsıkı sarılıyor olmalısınız...

sıcak temas  

Bu mutlu iletişim boyutunda el, kol, dirsek, kalça, baldır, bacak gibi dokunmatik organlarınızın tüm duyarlı deri hücreleri devreye girer.

 

Ama dikkat ediniz: Dokunma mesafeniz vücudunuzun ağırlık ekseninden bilemediniz otuz santim öteye uzanmamalı. Yoksa, dokunayım derken, alabora olur, tepetaklak yuvarlanırsınız.

 

Nice acemi dokunmacı, otobüs ve troleybüslerde bu yüzden dengelerini yitirip feci şekilde düşmüş, hastane acil servislerine götürülmüştür...

 

Aslında parmak uçları ve dil en duyarlı dokunma organlarımızdır, ama eylem tüm vücut yüzeyine yayıldığında en yüksek doyum sağlanır. Yani, hatt-ı temas değil, sath-ı temas asıl ilkedir.

sıcak temas  

Şimdi asıl soruna gelelim: Temel ikilem dikkatinizi çeken bir genç hanıma dokunup dokunmamak değil, nerede, ne zaman, nasıl punduna getirip dokunacağınızdır.

  mizah

Soylu ve görkemli temas duygusunun vereceği anlatılması olanaksız kıvançtan karşı tarafın da olabildiğince uzun süre yararlanmasını sağlamak en doğal hak ve görevimizdir. Paylaşmak burada esastır.

Babacan ve koruyucu bir tavırla omzuna dolanıveren, yumuşak bir içtenlikle genç kızın incecik belini sarıveren kolunuz, sevgi dolu duygularınızı, yeni yıl dileklerinizi, yaşgünü kutlamalarınızı, yada bayram tebriklerinizi en yoğun düzlemde iletecektir.

İki parmağıyla sevecen bir kesme almak... Tokalaşırken tavında bırakılan bir sıcaklıkla sımsıkı elini kavrayıp, yumuşak bir okşamayla hareketi tamamlamak...

Gözlerinin içine en anlayışlı bakışlarınızı yöneltirken, yalnızlık okunan bir yüz ifadesiyle omuzlarından sımsıkı kavrayıp güven duyguları aşılamak...

İşte çağdaş kadının değer verdiği dostça yaklaşımlar bunlardır.

Bu tür uygar davranışlarla yöneldiğiniz genç hanımın yanaklarında güller açacak, gözleri pırıl pırıl parlayacak, dikkat odağı olmanın verdiği sıcak duygularla size yönelmekte gecikmeyecektir.

Dokunmatik iletişim ve karşılıklı yakınlaşma arasında birebir korelasyon, milyona milyon doğru orantı bulunduğu bilimsel kanıtlarla kesinleşmiştir.

sıcak dokunma  

Yeterince olgunlaşmamış çömezlerimiz, dokunma aşamasında duraksayıp zorlanırlarsa, bu en önemli iletişim boyutunda sınıfta kalacaklardır. Kendilerinden dokunmatik ilgi bekleyen genç hanımların çevresinde biteviye amaçsız dolanacaklar demektir.

 

Kutsal mesleğimizin genç adaylarının bu yüzkarası halini görüp de üzülmemek elde mi?

 

Dünyaya XX kromozomuyla gelmek talihsizliğine uğramış, bir bakıma daha doğarken ölmüş, zayıf ve korunmasız karşı cins için ne kadar üzücü bir durum! Onları şefkat ve anlayış dolu bir yanak okşamasından bile yoksun bırakmak kadar acımasız bir davranış düşünebiliyor musunuz?

 

Düşünemiyorsanız, neden bu saçma davranışlarınızı sürdürmekte direniyorsunuz?

Ama sıcak temas süresini de çok iyi ayarlamalısınız. Somut bir örnek üzerinde duralım: Kolunuzu genç kızın beline yada omzuna dostça doladınız, ama hemen geri çektiniz.

Olmadı, işte! Bu davranışınız, olsa olsa, bir pişmanlık, bir beğenmeme davranışı olarak anlaşılacaktır.

Bir genç hanıma, ona dokunmanızdan alacağı haz duygusunu bir süre yaşama şansı tanımalı, uyarlanması için fırsat vermeli, kendisini bu yüce zevkten çabucak yoksun bırakmamalısınız.

mizah  

Başımdan geçen bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim:

Bir ziyafet masasında, hararetli bir siyasal tartışmaya taraf olmuştum.

  sıcak temas

Tartışmanın heyecanı içinde, bir aralık, sol yumruğum havada gökleri tehdit ederken, sağ elimin ise hemen yanımda oturan genç hanımın sol baldırından destek almakta olduğunu farkettim. Ne iyi ettin, ah benim sağduyulu güzel elim...

Doğaldır ki, tartışmanın heyecanı içinde, genç hanımın durumun farkına varması biraz süre aldı. Yarım saat kadar...

Sonunda kulağıma eğilip, "Beyefendi, sağ elinizle sol baldırım üzerindeki kişilik hak ve özgürlüklerime tacizde bulunuyorsunuz. Elinizi önümüzdeki yarım saat içerisinde geri çekmediğiniz takdirde, çığlık atarak durumu protesto etmek zorunda kalacağımı bilgilerinize arzederim," diye kibarca fısıldadı.

Has süt emmiş, kibar bir aile kızından beklenecek davranış işte budur.

Hiç unutmam... Tam yirmi dokuz dakika elli dokuz saniye sonra tartışmayı sağ yumruğum havada sürdürmek zorunda kalmıştım. Doğallıkla, bu kez sol elim öteki yanımda oturan cins-i latiften manevi destek arayıp bulmak zorunda kalmıştı.

 

İşte böyle... Sıkıcı siyaset konularının tartışıldığı bir ziyafet sofrasında, masanın altında kurulacak iletişimin sosyo/kültürel önemi tartışılamaz.

 

Hem canım, bu tür ziyafetler başka ne amaçla düzenlensin ki? Gerçekten siyasetle ilgilenmek isteyen varsa lütfen üşenmeyip, miting alanına filan gitsinler.

Deneyimli bir çapkın, bu tür toplumsal ortamlarda masaaltı iletişimin masaüstü iletişimden çok daha önemli olduğunu bilir.

sıcak mizah kitabı  

Bu şekilde yıkılmaktan kurtulmuş, o geceye değin kötü giden bir evliliğin yepyeni bir çizgiye oturduğu nice örnekler vardır: Masanın altında iletişim kuracağınız bir yalnız ruh ararken, bakarsınız ayırdına varmadan kendi karınızla yeniden tanışıyor, birbirinizi yeniden keşfediyorsunuz...

 

Ama diyelim ki sinemada yada bir ziyafet masasında yanınızda oturan bir hanımefendinin dizlerini okşayarak kendisine dostluk ve güven duyguları aşılıyor, bu yolda elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz... Ama bu hanımefendi nedenini tam anlayamadığınız, gözle görülür bir hoşnutsuzluk sergiliyor. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekir?

 

  .PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ.  

Problemin çözümü şöyle... Elinizin dostça sıcaklığını, güven verici yakınlığını, tedavi edici okşamalarını yeterli bulmuyor demektir...

Belki de bulunduğunuz salon yeterince ısıtılmamıştır. Zaman geçirmeksizin daha yukarılara kaymalısınız. Elinizin tedavi edici sıcaklığı ile, soğuktan titreyen bu zavallı hanımın en intim vücut noktalarına değin ısınızdan yararlanmasını sağlamalısınız.

Bir beyefendi olarak yapmanız gereken işte budur. Deneyimli bir çapkın adaylığına soyunduğunuza göre, bu ölçüde bir özveriyi sizden beklemeğe hakkı olsa gerek.

Sonuçta deneyimli bir çapkın, dokunma sanatının yüce doruklarına erişmiş kişidir. Özellikle de, belli belirsiz, çaktırmadan okşama sanatında ustalık kazanmıştır...

Ustalığın ölçüsü de budur: Karşınızdaki masum genç kız kendisine dokunulup dokunulmadığını anlamayacak, nasıl bir tepki vereceğini kestiremeyecek... Durumun ayırdına varmayacak, yada varmıyor görünmeyi yeğleyecek...

 

İyi aile terbiyesi almış, pahalı okullarda eğitim görmüş genç hanımların bu konuda daha başarılı bir sınav verdiklerine daha önce değinmiştim.

 

Çiğ süt emmemiş, iyi eğitim almış, kültürlü ve görgülü bir hanımefendi uluorta davranışlarla ortalığı velveleye vermeyecek, tepkisizlik rolünü büyük bir titizlikle oynayacaktır.

Şunu biliniz ki, Farkında olmamak rolü kadınların sahnelediği en ustalıklı oyunlardan birisidir.

sıcak  

Çünkü herhangi bir kadının herhangi bir şeyin farkında olmaması asla sözkonusu olamaz. Her kadın, her şeyin, her zaman farkındadır...

  temas

 

kim nerede     mizah     konusma