SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tıklayınız: Ayrı Pencere Açılacaktır

 

 

AŞK VE GÜZELLİK

ÜNLÜ SÖZLER / ÖZDEYİŞLER

FAMOUS QUOTATIONS

 BÖLÜM - 09

 

 

 INFAMOUS SAYINGS ON LOVE

AÇIKLAMA: infamous /İN-fımıs/ = İngilizce'de, "-in" önekinin (beklentinin tersine) anlamı tersine çevirmediği az sayıdaki örnekten birisi = kötü şöhretli, kötü, şaibeli... Diğer örnekler: indifferent = kayıtsız, ilgisiz... genius = deha... ingenious (in-CIN-yıs) = dahiyane, çok yaratıcı... habitable = inhabitable = içinde oturulabilir, yaşanabilir... valuable = değerli... invaluable = benzersiz değerde, çok kıymetli... paha biçilemez...

Çeviri ve Notlar: Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

 

He who is in love with himself has at least this advantage -- he won't encounter many rivals. -- George C. Lichtenberg, 1742-1799, Alman fizikçi ve hiciv yazarı

 

Kendine aşık kimselerin hiç olmazsa bir üstünlüğü var: Pek fazla rakiple karşılaşmayacaklardır... to encounter = meet, come across, run into = karşılaşmak... "We encountered many a danger on the way." (many a danger = many dangers)... satire /-tayr/ = hiciv... satirical /sı--rikl/ = hicivsel...

*  *  *  *  *

Love is the flower of life, and blossoms unexpectedly and without law, and must be plucked where it is found, and enjoyed for the brief hour of its duration. -- D.H.Lawrence

Hayatın çiçeğidir aşk -- yasa tanımaz, açıverir beklemediğiniz bir anda... Zaman yitirmeyin, alın koparın; çünkü çok kısa bir süre sizin olabilecek.

to blossom = çiçek açmak, bahar fışkırmak... to pluck = koparmak, "yolmak" (dikkat: bu fiil hoyrat bir nüans taşır)... for the brief hour of its duration = yaşadığı kısa süre içinde... "hour", burada, "zaman" anlamında... duration = süre...

 

Love is also like a coconut which is good while it is fresh, but you have to spit it out when the juice is gone, what’s left tastes bitter. -- Bertolt Brecht

coconut = hindistan cevizi... to spit it out = tükürmek ("out" burada bir pekiştirici, eylemin şiddetine işaret ediyor; yoksa, gidip dışarda tükürün demek istemiyor)... bitter = "acı" (daha doğrusu "kekremsi")...

Sanırım biliyorsunuzdur: İngilizce ve Türkçe'nin tadlar yelpazesi tam olarak örtüşmüyor. [bitter chocolate = şekersiz çikolata; bitter beer = ah, olsa da içsek!] Bizim "acı" dediğimiz şey, onlarda "hot" olarak geçer = ağzımı yakıyor'dan aklınızda kalsın. "Sour" sözcüğü de, şahane bir "ekşi" tad ile berbat bir "ekşimişlik" arasında ayrım gözeten Türk damağı açısından daha çok ikincisini anlatıyor = asidimsi, fermente olarak bozulmuş... Zaten "sour faced" de "ekşi suratlı" demek...

If you cannot inspire a woman with love of you, fill her above the brim with love of herself; all that runs over will be yours. -- Charles Caleb Colton

Breh... Breh... Baktın pas vermiyo, bol gaz ver, tepeden tırnağa kendine aşık olsun; kıyıdan kenardan taşan sevgisi de sana yönelir.

Love is the triumph of imagination over intelligence. -- Henry Louis Mencken

Aşk, hayalgücünün zekaya karşı zaferidir....

Love: a temporary insanity, curable by marriage. --  Ambrose Bierce

Aşk: Kalıcı olmayan bir akıl hastalığı olup, tedavisi evliliktir.

Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within. -- James Baldwin

[Nasılmış aşkın bize çıkarttırttığı maskelerimiz? Hem bu maskelere saklanarak yaşayamayacağımızı biliyormuşuz, hem de onlar olmadan yaşayamayacağımızdan korkuyormuşuz. Walla, benim gibi düz düşünen birisi için çok karışık bir mesele...]

*  *  *  *  *

 

All our lives we search for someone to love, someone who makes us complete. We choose partners and change partners. We dance to a song of heartbreak and hope, all the while wondering if somewhere and somehow there is someone searching for us. -- The Wonder Years

 

a song of heartbreak = kırık bir kalbin şarkısı... bir kırık kalp şarkısı... a broken heart = kırık bir kalb...  to break one's heart = "bir kimsenin kalbini kırmak" İngilizce'de yalnızca aşki anlamda kullanılır. Yani, Türkçe'deki, "Delikanlı, bak kalbini kırarım, haa! Üzerim seni sonra" tehdidini bu deyimle çeviremezsiniz... all the while = bütün bu süre boyunca...

*  *  *  *  *

Like the measles, love is most dangerous when it comes late in life. -- Lord Byron

Tıpkı kızamık gibi, aşk da hayatta geç gelirse  en tehlikeli olanıdır... measles (Mİ:-zıls) = kızamık... Ama, biliyorsunuz Byron Osmanlılara karşı Yunan çetelerini örgütlerken, 36 yaşında humma'dan öldü. Romantik şair işte, no'lcek!

Love built on beauty, soon as beauty, dies. -- John Donne (17. yy başı İngiliz metafizik şairi)

Fiziki güzelliğe bağlanan sevda, tıpkı fiziki güzellik gibi, çabuk biter...

Never sign a valentine with your own name. -- Charles Dickens

valentine = Burada  St. Valentine's Day [Sevgililer Günü] için sevgiliye verilen armağan (kart?) kastediliyor... Açıkçası bu satırın Dickens'in hangi romanında, hangi bağlamda geçtiğini bilmediğim için, öğüdün nedenini de anlayabilmiş değilim. Ama güzel bir söz işte...

One good thing about internet dating: you're guaranteed to click with whomever you meet. -- Mungo

İnternet aracılığıyla randevulaşmanın en iyi yönü, bulaşacağınız kimse ile "karşılıklı tıklaşmanın" garantili olması... Bu Mungo kimdir onu da bilmiyorum, ama buradaki sözcük oyunu çok da kötü sayılmaz: to click with = uyuşmak, yani kafaların aynı tiktakta olması... to click = "mouse" u kullanmak için yapmak zorunda olduğumuz şey, tıklatmak... internet dating = internet aracılığıyla tanışıp buluşmak...

     

 

Çeviri ve Notlar: Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ayrı Pencere açılacaktır - Bu sayfayı kaybetmeyeceksiniz

 

 

 .LOVE'S LABOUR'S LOST.

Signed: Yours Sarcastically

sarcasm /SA:-kazm/ veya /SA:-kæzm/ = alaya alma, ağız eğme... sarcastic (sı:-KÆS-tik)...

Çeviri ve Notlar: Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

I know that somewhere in the Universe exists my perfect soul mate, but looking for her is much more difficult than just staying at home and ordering another pizza. -- Alf Whit

somewhere in the universe = evrende bir yerlerde... Devrik tümceyi not ediniz: "On the table is a book." örneği kullanılmış: "In X exists my Y"... soul mate = ruhumun eşi...

True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen. -- Unknown

Gerçek aşk hayaletler gibidir; hayaletlerden de herkes söz eder, ama gören çok az kişi vardır... everyone talks abnout / few have seen (tekil/çoğul özellikler)...

Ayrıca, sizlere bir soru: "A few people" mı daha çok kişi içerir, yoksa "few people" mı? "A little sugar" mı daha çoktur, yoksa "little sugar" mı?... Yanıt: few, little = pek az, hemen hemen hiç yok... A few, a little = birkaç tane var, biraz var. Yani, "I have few friends" = Neredeyse hiç arkadaşım yok... Ama, "I have a few friends" = Birkaç arkadaşım var... (Hatta sesinize belli bir bükülüş verirseniz, mecazi olarak "pekçok arkadaşım var" anlamına da gelecektir...)

Love is an obsessive delusion that is cured by marriage. -- Dr. Karl Bowman

obsessive /@b-se-siv/ = kafayı takmış, sabit fikir halinde... delusion /dil-YU:-jın/ = hayal, hülya, vehim, kuruntu, bir çeşit delilik... illusion = yanılsama, yanlış görme, hayal görme... disillusionment /dizil-LYU-jınmınt/ = hayal kırıklığına uğramak, hayallerini yitirmek, pembe gözlüklerin kırılması...

*  *  *  *  *

 

Love is being stupid together.

-- Paul Valery

Love: Two minds without a single thought.

-- Philip Barry

 

*  *  *  *  *

We've got this gift of love, but love is like a precious plant. You can't just accept it and leave it in the cupboard or just think it's going to get on by itself. You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it. -- John Lennon

gift of love = aşk denilen armağan, tanrının lütfu... precious plant /PRE-şıs/ = değerli bitki... cupboard /KA-bırd/ -- lütfen "kapboord" diye okuyanları vurun -- sevaba girersiniz...

Ve de, siz siz olun "cushion" sözcüğünü de "kaşın" diye okumayın. Doğrusu /ku-şın/... Bir keresinde bizim oğlana "kaşın" diye öğretmişler; düzelttim; ama hocası "kaşın" diye ısrar etmiş. Mecbur kaldım ben de "O kendisi kaşınsın" diye haber gönderdim!)...

get on by oneself = kendi başının çaresine bakmak, kendi kendine yeterli olmak... keep watering it = sürekli su vermelisiniz... to nurture /NÖ:-çı/ = bakım vermek, beslemek, yetiştirmek...

Nature X Nurture karşıtlığına dikkat ediniz: Birinci kampta yer alan kimi kavramlar: congenital, by birth, genetic makeup...

İkinci kampta yer alan kimi kavramlar: acquired, upbringing, education, environmental influences...

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace. -- Jimi Hendrix (1942-1970) American Musician, Guitarist, Singer, Songwriter

power of love = aşkın gücü... love of power = iktidar sevdası ve hırsı... to overcome = yenmek, galip gelmek... Our old Jimi wasn't just a pretty face, you know!.. = Biliyor musunuz, bizim Jimi'nin kafası da bayağı çalışıyordu...

Life's greatest happiness is to be convinced we are loved. --Victor Hugo 1862

to be convinced = 1. İkna edilmiş olmak; 2. Kesin inanıyor olmak...

Absence diminishes small loves and increases great ones, as the wind blows out the candle and fans the bonfire. --La Rochefoucald

Çözelim: "absence" (kişinin yanımızda olmaması), "diminish" ediyormuş (azaltıyormuş) küçük aşkları... ve "increase" ediyormuş (arttırıyormuş)"  büyük aşkları... (as) tıpkı rüzgarın "blow out" ettiği (söndürdüğü gibi" "candle" (bir mumu)... ve "fan" (yelpazelediği "yel verdiği" gibi) "bonfire" (büyük ateşe)...

Unutmayınız: İngilizce çekimli bir dil değil... İngilizcede sözcükler arası ilişkiler ardarda dizilişlerinden kaynaklanır... Çekim ilişkilerinden filan değil. Eğer İngilizce bir tümceye, kuşbakışı topluca bakıp değerlendireceğiniz bir grup sözcük diye bakarsanız, (Hele bazı komik adamların kafasına uyup, TERSTEN gitmeğe filan kalkarsanız) yandınız.

İngilizcede her tümce, rulo halinde ardarda açıldıkça anlaşılıp değerlendirilecek bir sözcükler dizilişidir... Tıpkı kendilerinin de anladıkları yöntemle...

The magic of the first love is the ignorance that it can never end. -- Disraeli

İlk aşkın büyüsü, onu hiç bitmeyecek sanmamızdadır...

*  *  *  *  *

  All I really need is love, but a little chocolate now and then doesn't hurt! -- Lucy Van Pelt

(in Peanuts, by Charles M. Schulz)

 

Aslında tek ihtiyacım olan şey, sevilmek; ama arasıra bir parça çikolata da fena olmaz hani... [now and then = arasıra]

[Yakınlarda kaybettiğimiz, bunca yıl bizleri çizgi ve ince espirileri ile mutlu eden Charles M. Schulz'un Toprağı Bol Olsun!]

 

 

 BEAUTY or BEAUTY

Beauty is Truth, -- Truth Beauty, -- that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

John Keats (İngiliz Romantik Şair), "Ode On A Grecian Urn" başlıklı şiirinde böyle diyor: "Güzellik Gerçekliktir; Gerçeklik de Güzellik"... Şunu da söylemiştir: "I can never feel certain of any truth, but from a clear perception of its beauty." "Bir şeyin gerçekliğinden emin olmanın tek yolu, onun güzelliğini kuşkunun ötesinde sezinleyebilmektir." (serbest çeviri) (Burada örneklenen kullanım şeklinde, "but" sözcüğü, "dışında, haricinde" anlamı verir.)

The sense of beauty is a tuning fork in the brain that hums when we stumble on something beautiful. -- David Gelernter

tuning fork /ÇYU-niNG/= diapazon... (Şimdi, bu /ç/ sesi nereden çıktı diyeceksiniz. Unutmayın /t/ sesi /y/ sesinden önce /ç/ leşir. "U" ise /yu/ okunur... to hum = kendi kendine mırıldanarak şarkı söylemek... to stumble = ayağı takılmak... to stumble on sth = Burada "rastlamak" anlamında...

There is to my mind no doubt that the concept of beautiful had its roots in sexual excitation and that its original meaning was sexually stimulating. Sigmund Freud

had its roots in = köklerini almıştır... sexual excitation = cinsel uyarılma/heyecan... sexually stimulating = cinsel açıdan uyarıcı... Hey gidi Dr. Freud;  kafayı takmış bir kere...

 

 Beauty is in the eye of the beholder.

 -- Aesop

Gönül kimi severse, güzel odur...

 

to behold = görmek...

Beauty is not in the face; Beauty is a light in the heart. -- Kahlil Gibran

Güzelliği dış görünüşte aramayın; Güzellik, kalbdeki bir ışıktır... [Merak ettim, baktım: Google'da 40,200 "Kahlil" Gibran; 16,800 "Khalil" Gibran var...

What's in a name? That which we call a rose / By any other name would smell as sweet . . ." William Shakespeare

Romeo and Juliet, Act 2 Scene 1, lines 85-86.

The ideal of beauty is simplicity and tranquility. -- Johann Wolfgang von Goethe

simplicity = yalınlık, sadelik... tranquility = sükunet, ruh ve gönül huzuru... "Trankilizan" sınıfı ilaçlar işte bu umutla "tranquilisers"...

The chief forms of beauty are order and symmetry and definiteness, which the mathematical sciences demonstrate in a special degree. -- Aristotle (Aristo)

Düzen, bakışımlılık, kesinlik (tamamlanmışlık?, bütünlük?)...

When I'm working on a problem, I never think about beauty. I think only how to solve the problem. But when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is wrong. -- R. Buckminster Fuller

Eğer çözüm güzel değilse, biliniz ki yanlıştır...

The ideals that have lighted my way and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. -- Albert Einstein

that have lighted my way = yolumu aydınlatan... time after time = defalarca... İyi yüreklilik, güzellik, gerçeklik...

It was an exquisite day. It was one of those days so clear, so still, so silent, you almost feel the earth itself has stopped in astonishment at its own beauty. -- Katherine Mansfield

Öylesi berrak, durgun, sessiz bir gün... Sanırdınız, yeryüzü kendi güzelliğine şaşırmış, bakakalmış... exquisite /EKZ-kuizit/ = fevkalade zarif...

  Talihsiz Anne Frank'ın Dediği Gibi 

"Think of all the beauty still left around you and be happy."

Ben kendi adıma (şimdi bize "Avrupa" dersi vermeğe kalkışan) Alman Nazi'lerini -- bu küçük kızın güzel umutlarını ayaklar altına alıp yok ettikleri için hiçbir zaman affetmedim. Küçük kızın bu inanılmaz büyük yürekliliğini, bugün de Almanya gettolarında yitip gitmekte olan Ayşe'lere adıyorum...

 

 

 BEAUTY or BEAUTY

  HUMOROUS QUOTATIONS

 

 

Even I don't wake up looking like

Cindy Crawford.

-- Cindy Crawford

 

"Ben bile yataktan kalktığımda Cindy'e benzemiyorum," diyor Cindy Bebek... Doğru walla! Ben de artık kendime benzetemiyorum aynadaki adamı...

*  *  *  *  *

I used to go around looking as frumpy as possible because it was inconceivable you could be attractive as well as be smart. It wasn't until I started being myself, the way I like to turn out to meet people, which I started to get any work. -- Catherine Zeta-Jones

I used to go around... etc = Eskiden ortalıkta elimden geldiğince pejmürde dolanırdım... because it was... etc = Çünkü zeki bir kadının aynı zamanda fizik olarak da çekici olması düşünülemezdi... It wasn't until... etc = Nezaman ki kendim olmağa başladım... the way I like to... etc = yani insanlarla bir arada olduğum zaman olmak istediğim halimle... I started to get any work = Bana iş vermeğe başladılar...

All God's children are not beautiful. Most of God's children are, in fact, barely presentable. -- Fran Lebowitz

barely = ucu ucuna, kılpayı... presentable = insan içine çıkabilir, kabul edilebilir kılık kıyafet veya nitelikte ("takdim edilebilir" kavramından)...

Always tell her she is beautiful, especially if she is not. -- Robert Heinlein

There you are! Some good advice for you... By the way, have you read Heinlein's novels and short stories? If you haven't, do so -- without further delay... In fact, he well deserves to be called "the dean of science fiction writers" -- and, as you know, I have a very soft spot for sci-fi... Değerli Okuyucular; bunları tabii gevezelik olsun diye yazmıyorum. Lütfen bu tür açıklamalarda kullandığım kalıplardan bilmediklerinizi / beğendiklerinizi bir kenara not ediniz ve kendinize malediniz.

There's a difference between beauty and charm. A beautiful woman is one I notice. A charming woman is one who notices me. -- John Erskine

charming = Hernekadar sözlük anlamı "büyüleyici" ise de, genel kullanımdaki anlamı = hoş, sevimli...

*  *  *  *  *

 

Beauty comes in all sizes -- not just size five.

-- Roseanne Barr

Güzellik 90-60-90 tek beden halinde değildir...

(  = Gönül kimi severse güzel odur !! )

 

Hadi canım sen de !!

 

It comes in all sizes. = (Özellikle giyim dalında olmak üzere, bir piyasa terimi) Değişik boy ve bedenlerde imal edilmektedir, piyasada bulunmaktadır...

*  *  *  *  *

THE REALISTS / GERÇEKÇİLER...

Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical. -- Sophia Loren

Diyordu, ama; Gina Lollobrigida dünya güzeli bir dolgun dilberdi; Sophia Loren fırtınası ise halâ unutulmadı...

Beauty, like truth, is relative to the time when one lives and to the individual who can grasp it. The expression of beauty is in direct ratio to the power of conception the artist has acquired. -- Gustave Courbet

to grasp = anlamak, kavramak... in direct ratio = doğru orantılı... conception = kavrama, kavramlaştırma... to acquire = kazanmak, edinmek...

  Ne Demişti, Roy Campbell?! 

 Translations, like wives, are seldom faithful -- if they are in the least attractive !!

Çeviri güzelse, birazcık kaçamak yapmasına hiç aldırmayız da -- güzel hanımların kaçamaklarına neden katlanamayız ki acaba !!...

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

BAŞA DÖNÜŞ
 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tıklayınız: Ayrı Pencere Açılacaktır

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

bilmeceler

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız

bilmeceler

 Practical English For Turks

pratik ingilizce

Ücretsiz Süper Web-Site

 İZBUL  TWITTER'da

   @guncelingilizce  

   @yalcinizbul_ENG  

 MİZAH-HİCİV:   Bir Kadınyiyenin Öğleden Sonrası

Çok Ayıp Şeyler !!!

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 İnsanın Evrimi - Kültür - Dil

 BİLİMSEL MAKALELER

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 Bilimsel Çeviriler

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

 .NAH İNSANA ve ANASNİ HAN.

Öfke ve İsyan Sözleri [İnternet Versiyonu. 2007]

 TIKLAYINIZ !!  

FAMOUS QUOTATIONS

İNANILMAZ KAYNAK

 TIKLAYINIZ !!  

MİTOLOJİ-ETİMOLOJİ

 İngilizce'de Mitoloji Deyimleri

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

POPÜLER-BİLİMSEL "UZAY & UZAYLILAR" SİTEMİZ

uzay

EVREN - UZAY - KURGUBİLİM

uzay

Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar

DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN FIKRALARI

TIKLAYINIZ

     KİŞİSEL SAYFALAR    

 
 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ