SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tıklayınız: Ayrı Pencere Açılacaktır

 

 

DEMOKRASİ ÜSTÜNE

ELEŞTİREL SÖZLER

ÜNLÜ SÖZLER / ÖZDEYİŞLER

FAMOUS QUOTATIONS

 BÖLÜM - 11

 

 

Kısa Giriş: "Government of the people, for the people, by the people." -- "Halk için, halk tarafından, halkın (kendi) yönetimi." -- Ne güSel!!

Peki ya, Yaşamsal önemi olan bir "referandum" (halka danışma) örneğinde, halkın ancak %60'ı fikrini belirtmeğe değer buluyorsa... "Evet" diyenlerin %60'ı neye oy verdiğini bilmediğini açıkça itiraf ediyorsa... Ülkenin bir çeyreğinde oyları ağalar, şeyhler, şıhlar, bölücü siyasetçiler belirliyorsa... Kadınlar, çoğu yer yörede, çoğu sosyal katmanda, babalarının kocalarının direktifine göre oy kullanıyorsa... ???

Demokrasinin olmazsa olmaz önkoşulu, siyasi görüşü ne olursa olsun, eğitimli VE ahlaklı yurttaşların çoğunlukta olmasıdır.

Bir diğer önkoşul ise ülkenin tam bağımsızlığıdır. Eğitimsiz; borç batağında; ulusal kaynaklarını Küresel Plutokrasinin egemenliğine babalar gibi satmış; duygu ve "düşünce" dünyası ilkesiz ve işbirlikçi bir medya aracılığıyla şekillendirilen bir ülkede "halkın, halk için, halk tarafımndan yönetimi" nden söz edilebilir mi?

Demokrasi üstüne küçük bir derleme sunuyorum. Belki, sonunda, "sözlerin bittiği" noktada, birkaç ekleme yapmak zorunda da kalabiliriz. Ama, birileri gibi, ağzımızdan çıkanı gerisin geri yalayıp yutmadan...

*  *  *  *  *

Çeviri ve Notlar: Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

*  *  *  *  *

Freedom is when the people can speak, democracy is when the government listens. -- Santiz Alastair Farrugia

-- İnsanlar konuşabiliyorsa özgürlük gerçekleşir; ama demokrasi hükumet kulak verirse gerçekleşir.

The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter.
-- Sir Winston Churchill

-- Ortalama seçmenle 5 dakika konuşun -- demokrasi karşıtı bir görüş geliştirmenize yeter de artar bile. Söyleyen? Valla Sir Winston Churchill!

Democracy consists of choosing your dictators after they've told you what you think it is you want to hear.
-- Alan Coren

-- Serbest Çeviri: Demokratik süreç: Müstakbel diktatörleriniz, önce düşüncenizi koşullandırır. Neyin, nelerin sizin için yararlı olacağını, neler istemeniz gerektiğini size dikte ettirirler. Sonra size bunları vaad eder, oylarınızı alırlar.

Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.
-- James Bovard

-- Demokrasi iki kurt ve bir kuzunun akşama ne yiyecekleri konusunda bir oylama yapmalarından başka birşey değil.

Democracy forever teases us with the contrast between its ideals and its realities, between its heroic possibilities and its sorry achievements.
-- Agnes Repplier

-- İdealleri ile gerçekleri, cesur olasılıkları ile biçare başarıları arasındaki çelişkiyle demokrasi bizimle hep dalga geçiyor.

Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve.
-- George Bernard Shaw

-- Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizin teminatıdır.

Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.
-- George Bernard Shaw

-- Demokrasi, kendi çıkarları için çalışan az sayıda kişi tarafından atanma yerine, ehliyetsiz ve beceriksiz çok kişi tarafından seçilmişlik ilkesini getirir.

A government that robs Peter to pay Paul can always depend upon the support of Paul.
-- George Bernard Shaw

-- Ahmet'e ödeme yapmak için Mehmet'i soyan bir hükumet, Ahmet'in desteğine herzaman güvenebilir.

Democracy is being allowed to vote for the candidate you dislike least.
-- Robert Byrne

-- Demokrasi, en az nefret ettiğiniz adaya oy verme özgürlüğüdür.

Democracy encourages the majority to decide things about which the majority is ignorant.
-- John Simon

-- Demokrasi, çoğunluğun bilgi sahibi olmadığı konularda, yine çağunluğun karar vermesini teşvik eden rejimdir.

To safeguard democracy the people must have a keen sense of independence, self-respect, and their oneness.
-- Mohandas K. Gandhi

-- Demokrasinin korunabilmesi için halkın ödünsüz bir bağımsızlık ve özsaygı duygusuna sahip olması ve bunların tek ve aynı şey olduğunun bilincinde olması şarttır.

The 20th century has been characterized by three developments of great political importance: The growth of democracy, the growth of corporate power, and the growth of corporate propaganda as a means of protecting corporate power against democracy.
-- Alex Carey [1941]

-- Yirminci Yüzyıl büyük siyasi önemi olan üç gelişme ile karakterizedir: Demokrasinin gelişmesi, Şirketlerin gücünün gelişmesi, ve Şirketlerin güçlerini demokrasiye karşı korumak amacıyla propaganda güçlerini geliştirmeleri.

The two greatest obstacles to democracy in the United States are, first, the widespread delusion among the poor that we have a democracy, and second, the chronic terror among the rich, lest we get it.
-- Edward Dowling

-- Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin önünde iki büyük engel vardır: Birincisi, yoksullar arasında yaygın olan bizim bir demokrasimiz olduğu yanılgısı; ikincisi, zenginler arasındaki "Eyvah, ya demokrasi gelirse" şeklindeki onulmaz korku.

As democracy is perfected, the office represents, more and more closely, the inner soul of the people. We move toward a lofty ideal. On some great and glorious day the plain folks of the land will reach their hearts desire at last, and the White House will be adorned by a downright moron.
-- H. L. Mencken [The Baltimore Evening Sun, 26 Temmuz, 1920]

-- Demokrasi mükemmelleştikçe, yönetim gitgide halkın özünü daha yakından yansıtmağa başlar. Yüksek bir ideale doğru ilerliyoruz. Mutlu ve şanlı bir gün gelecek ve bu ülkenin sıradan insanlarının gönüllerinde yatan arzu elbet gerçekleşecektir: Yani, Beyaz Saray'ı süsleyen katışıksız bir moron. [Söz aramızda, Mencken'in kehaneti günümüzde gerçekleşmiştir, diyebiliriz.]

Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.
-- Paulo Freire

-- Mealen Çeviri: Eğitim/öğrenim iki farklı şekilde kullanılabilir: Birincisi, genç kuşakları mevcut sistemin mantığı ile bütünleşecek, kabul ve uyumluluk sağlayacak şekilde yetiştirmek... İkincisi, özgürlüklerin uygulanmasıyla yurttaşların gerçeklerle eleştirel ve yaratıcı şekilde yüzleşmelerini sağlamak ve kendi dünyalarını dönüştürmelerine olanak vermek.

I know of no safe repository of the ultimate power of society but people. And if we think them not enlightened enough, the remedy is not to take the power from them, but to inform them by education.
-- Thomas Jefferson

-- Nihai iktidarı halka emanet etmekten daha güvenilir bir yol bilmiyorum. Eğer halkın bu iş için yeterince bilinçli olmadığı kanısında isek, iktidarı onlardan almak yerine, onları eğitim/öğretimle bilgilendirmek yoluna gitmeliyiz.

The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all.
-- John Fitzgerald Kennedy

-- Bir demokraside, tek bir seçmenin bile cehaleti tüm sistemde bir bozulma yaratır.

Democracy is only a dream: it should be put in the same category as Arcadia, Santa Claus, and Heaven.
-- H. L. Mencken

-- Demokrasi rüyalar alemine aittir; Arkadya, Noel Baba ve Cennet ile aynı kategoriye konulmalıdır.

If God had meant us to vote, He would send us candidates, too.
[Bu bir "bumper sticker"... Yani, arabalara yapıştırılan sözlerden]

-- Eğer Tanrı oy vermemizi murat eylemiş olsaydı, bize adaylar da bahşederdi.

A politician will do anything to keep his job and even become a patriot.
-- William Randolph Hearst [ünlü Amerikalı gazete yayıncısı, 1863-1951]

-- Siyasetçinin mevkiini koruyabilmek için yapmayacağı şey yoktur -- Hatta, gün gelir yurtseverliğe bile soyunur.

Sözün bittiği noktadayız. Yeni referandumlar için birkaç öneri getirmekten başka söz kalmıyor... Fakat, "İmralı'daki zat" ile ilgili referandum benzeri hükumeti zorda darda bırakacak öneriler getirmeyeceğim. Benimkiler gayet masumane zararsız öneriler:

1. Köşke tadilat ve yeni eşya alımı için harcanacak olan 25 milyon dolar, bu gereksiz lüks masraf yerine, şehit çocuklarının eğitim/öğretimine tahsis edilsin mi edilmesin mi?

2. Parti başkanları birer yıl süreyle dönüşümlü olarak seçilsin mi seçilmesin mi?

3. Milletvekili maaşları ortalama devlet memuru maaşına eşitlensin mi eşitlenmesin mi?23 Ekim 2007

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

BAŞA DÖNÜŞ

 

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tıklayınız: Ayrı Pencere Açılacaktır

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

bilmeceler

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız

bilmeceler

 Practical English For Turks

pratik ingilizce

Ücretsiz Süper Web-Site

 İZBUL  TWITTER'da

   @guncelingilizce  

   @yalcinizbul_ENG  

 MİZAH-HİCİV:   Bir Kadınyiyenin Öğleden Sonrası

Çok Ayıp Şeyler !!!

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 İnsanın Evrimi - Kültür - Dil

 BİLİMSEL MAKALELER

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 Bilimsel Çeviriler

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

 .NAH İNSANA ve ANASNİ HAN.

Öfke ve İsyan Sözleri [İnternet Versiyonu. 2007]

 TIKLAYINIZ !!  

FAMOUS QUOTATIONS

İNANILMAZ KAYNAK

 TIKLAYINIZ !!  

MİTOLOJİ-ETİMOLOJİ

 İngilizce'de Mitoloji Deyimleri

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

POPÜLER-BİLİMSEL "UZAY & UZAYLILAR" SİTEMİZ

uzay

EVREN - UZAY - KURGUBİLİM

uzay

Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar

DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN FIKRALARI

TIKLAYINIZ

     KİŞİSEL SAYFALAR    

 
 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ünlü Sözler / Güzel Sözler / Famous Quotations

                   

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ