Yabancı Fıkra: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar, Komik Fıkralar, XXX Fıkralar,

   World's Funniest Jokes (Dünyanın En Komik Fıkraları): Amerikan Fıkraları,

    İngiliz Fıkraları, İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

   Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

   Copyrighted 2001-2008

yabancı fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en komik fıkralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fıkra sansürüne hayır

 

  "Practical English For Turks" presents:

  "Türkler için Pratik İngilizce" sunar:

fıkra maymun+fıkra maymun+fıkra maymun

 

YABANCI FIKRALAR

AMERİKAN FIKRALARI

BRİTANYA FIKRALARI

 

 

 

WORLD'S FUNNIEST JOKES

DÜNYANIN EN KOMİK FIKRALARI

 

yabancı fıkralar

Öğrencilerinize ilgi duymadıkları metinler sunarsanız,

bi bok öğretemezsiniz.

-- İzbulismus, the Sage,

circa the beginning of the Third Millennium A.D.

*  *  *  *  *

 

YABANCI FIKRALAR 

fikra

Yabancı Fıkra - 01

Yabancı Fıkra - 02

Yabancı Fıkra - 03

Yabancı Fıkra - 04

Yabancı Fıkra - 05

Yabancı Fıkra - 06

Yabancı Fıkra - 07

Yabancı Fıkra - 08

Yabancı Fıkra - 09

Yabancı Fıkra - 10

FORTHCOMING

fikra

 

YABANCI XXX FIKRALAR 

fikra

XXX Fıkra - 01

XXX Fıkra - 02

XXX Fıkra - 03

XXX Fıkra - 04

XXX Fıkra - 05

XXX Fıkra - 06

XXX Fıkra - 07

XXX Fıkra - 08

XXX Fıkra - 09

XXX Fıkra - 10

XXX Fıkra - 11

fikra

 

 
 

UYARI: Fıkralar Değişik Kaynaklardan Toplanmış Olmakla Birlikte, Sitemizin Amaçları Doğrultusunda Belli Düzenlemeler Yapılmıştır. Açıklama ve Yorumlar Özgün Olup, Tüm Yayın Hakları Tarafımca Saklıdır. Ticari Amaçla Çoğaltan veya Internet'te Yayınlamak Telif Yasaları Çerçevesinde Dava Konusudur. Kaynak Göstermek Koşuluyla, Alıntı Yapılabilir; Kurs ve Okullarda Öğretim Amacıyla Kullanılabilir.

Emeğe Saygı Lütfen.

 

 

 WEBSİTE        TESTLER        KARİKATÜR        EĞLENCE

yabancı fıkra

Doç. Dr. Yalçın İzbul, Copyrighted 2001-2014

yalçın izbul

ingilizce seti süper

    .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.  

ingilizce seti süper

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız

 Practical English For Turks

pratik ingilizce

Ücretsiz Süper Web-Site

 İZBUL  TWITTER'da

   @guncelingilizce  

   @yalcinizbul_ENG  

 MİZAH-HİCİV:   Bir Kadınyiyenin Öğleden Sonrası

Çoook Ayıp Şeyler !!!

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 İnsanın Evrimi - Kültür - Dil

 BİLİMSEL MAKALELER

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 Bilimsel Çeviriler

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

 .NAH İNSANA ve ANASNİ HAN.

Öfke ve İsyan Sözleri [İnternet Versiyonu. 2007]

nah insana  TIKLAYINIZ !!  anasni han

FAMOUS QUOTATIONS

İNANILMAZ KAYNAK

özlü sözler  TIKLAYINIZ !!  güzel sözler

MİTOLOJİ-ETİMOLOJİ

 İngilizce'de Mitoloji Deyimleri

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

POPÜLER-BİLİMSEL "UZAY & UZAYLILAR" SİTEMİZ

uzay - kurgubilim

EVREN - UZAY - KURGUBİLİM

uzay - kurgubilim

hayatım bir fıkra

  KİŞİSEL SAYFALAR 

hayatım bir fıkra

    Copyright: Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com

 

XXX fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yabancı fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX fıkra

 

 

   Yabancı Fıkra: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar, Komik Fıkralar, XXX Fıkralar,

   World's Funniest Jokes (Dünyanın En Komik Fıkraları): Amerikan Fıkraları,

    İngiliz Fıkraları, İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

 

Fıkra üstüne fıkra gibi bir yazı; okumağa değmez; doğrudan yukardaki linkleri tıklayarak fıkralara geçiniz. Fıkra yabancı iki türe ayrılır. Mizahi doktor, deli, okul, evlilik, av, avcı Gazete yazısıdır. Amerikan Dil tabiidir. Günlük İngiliz İskoç İrlandalı deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. Fıkralarda siyasal komik, mizah, sarışın, ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, doktor, deli, okul, evlilik, av, avcı kanıtlara, yabancı aşırı ayrıntılara Amerikan yer verilmez. Makaleler İngiliz İskoç İrlandalıgibi iddialı ve ispatlayıcı yönü doktor, deli, okul, evlilik, av, avcı ağırlıklı değildir. Fıkra yazarı, geniş kitlelere yabancı Türkiye' de fıkra, çoğu zaman şahıs, yöre, topluluk ile özdeşleştirilir, ve bu unsurlara ait güldürücü öğeleri hatırlatışı ile güç kazanır. belgelere, kanıtlara, aşırı ayrıntıya yer verilmez iddalı ve yabancı ispatlayıcı yönü ağırlıklı değildir. Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. yazılarına İngiliz İskoç İrlandalı fıkra denir. Mizah sanatının en Amerikan temel unsurlarından fıkralar, çok eskiden beri var olan edebi metinlere örnek teşkil ederler. Fıkralar:Yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan, anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacında olan, nükte, hiciv, mizah unsuru Fıkralar,  gülme komik, mizah, sarışın, nitelikli olmakla birlikte; Gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, bir yazarın periyodik doktor, deli, okul, evlilik, av, avcı olarak genel bir başlık altında günün sosyal ve siyasî olaylarını kendi bakış açısına, siyasî, ideolojik eğili-mine ve düşünce yapısına göre değerlendirdiği kısa yorum barındıran kısa İngiliz İskoç İrlandalı sözlü ürünlerdir. Amerikan Gazete fıkraları: yabancıGazete ve dergilerde yayınlanan günlük, siyasal, toplumsal sorunları ele komik, mizah, sarışın, alan yazılardır. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Yazılı Amerikan kompozisyon türü doktor, deli, okul, evlilik, av, avcı olarak fıkra, düşünsel ağırlıklı kısa yazılardır. Fıkralarda yabancı siyasal ve toplumsal İngiliz İskoç İrlandalı olaylar ele alınırken seslendiği için dili komik, mizah, sarışın, kolay anlaşılır bir dil olmalıdır. Her konuda fıkra yazılabilir. Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.